Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
25-04-2019, Czwartek, 11:47


Jesteś tutaj :: Terminy sesji Rady Gminy :: ROK 2018 :: 2018.05.23 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza

RADA GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, 15 maja 2018 r.

OA.0002.6.2018.RG

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja (środa) 2018 r. o godz. 10:00 w sali narad budynku nr 40 w Krzywczy odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzywcza.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Krzywcza.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2018-2023;

  3) zmieniająca Uchwałę własną Nr XLI/201/2017 Rady Gminy Krzywcza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika”;

  4) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2068 R Babice-Połanki”;

  5) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzywcza na lata 2018-2020;

  6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

  7) uchylenia uchwały Nr XLVI/233/2018 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzywcza;

  8) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza;

  9) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela;

  10) dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Krzywcza stanowiących własność Gminy Krzywcza;

  11) zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pod tytułem: „Szkoły marzeń” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX, Działanie 9.2.

   
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

  

Przewodniczący Rady

(-) Piotr Pytlowany


Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2018-05-15 15:06:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-05-21 15:13:38

Rejestr zmian

Oglądano 314 razy


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl