Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
25-04-2019, Czwartek, 12:18


Jesteś tutaj :: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO :: wybory do Parlamentu Europejskiego 07.06.2009r.
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zawiadomienie o losowaniu składów OKW

 

Krzywcza, dnia 11 maja 2009 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
o miejscu dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Krzywcza
 
        Na podstawie art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) w związku z art. 25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921 z póź. zm.)
 
Wójt Gminy Krzywcza informuje,
 
że publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Krzywcza odbędzie się w dniu 14 maja 2009 r. (czwartek) o godz. 800 w Urzędzie Gminy Krzywcza pok. nr 7.
 
W losowaniu może uczestniczyć po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika do danej komisji.
 
Wójt Gminy
 
(-) Witold SZPYTMAN

Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-11 11:31:29
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-11 11:42:46
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-11 11:44:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie o numerach, granicach oraz siedzibach OKW

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 7 maja 2009 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 
 
         Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr 150/XXI/97 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
informację o numerach i granicach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Krzywcza dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego – zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 

Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Sołectwo Babice
Gminne Centrum Kultury
w Babicach
2
Sołectwo Bachów
Świetlica Wiejska
w Bachowie *)
3
Sołectwa: Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka
Świetlica Wiejska
w Krzywczy
4
Sołectwo Reczpol
Świetlica Wiejska
w Reczpolu
5
Sołectwo Skopów
Świetlica Wiejska
w Skopowie
6
Sołectwo Średnia
Świetlica Wiejska
w Średniej

 
*) Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
 
 
Wójt Gminy Krzywcza
 
(–) Witold SZPYTMAN

 


Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-08 12:53:13
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-11 13:00:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie o zarządzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 marca 2009 r.
o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm. 1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
 
I.
Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:
§ 1.
Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2.
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3.
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.
§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Lech Kaczyński
 
Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9  marca 2009 r.
Kalendarz wyborczy
dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 7 czerwca 2009 r.

Data wykonania
czynności wyborczych
Treść czynności wyborczych
1
2
do dnia 18 kwietnia 2009 r.
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 20 kwietnia 2009 r.
- powołanie okręgowych komisji wyborczych,
- powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia 23 kwietnia 2009 r.
- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych
do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 24.00
- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania
do dnia 8 maja 2009 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych
do dnia 13 maja 2009 r.
- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym
do dnia 17 maja 2009 r.
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą
od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 23 maja 2009 r
do dnia 5 czerwca 2009 r.
do godz. 24.00
- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 24 maja 2009 r.
- sporządzenie przez gminy spisów wyborców
do dnia 28 maja 2009 r.
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 2 czerwca 2009 r.
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 8.00 - 22.00
- głosowanie

 
II.
Wykaz okręgów wyborczych
i siedzib okręgowych komisji wyborczych
 
Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Gdańsk.
Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Bydgoszcz.
Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Olsztyn.
Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Warszawa.
Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów
- ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu - Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Warszawa.
Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Łódź.
Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Poznań.
Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Lublin.
Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Rzeszów.
Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Kraków.
Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Katowice.
Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Wrocław.
Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Gorzów Wielkopolski.
 
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Jan Kacprzak
 
 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2009-03-10 12:41:59
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-11 12:47:46
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-11 12:50:21

Rejestr zmian

Oglądano 1766 razy


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl