Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
19-06-2019, Środa, 19:04


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:
ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.krzywcza.pl
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 733 22 02

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy Referat Społeczno - Gospodarczy i Ochrony Środowiska, pokój nr 6, tel. 16 671 14 86
lub 16 672 74 30 wewn. 42
Osoba załatwiająca sprawę Stanowisko pracy ds. inwestycji, komunikacji i drogownictwa - Młodszy Referent Krzysztof Hop
tel.: (16) 671-14-86 wew. 29 fax: (16) 733-22-02
e-mail: khop@ugkrzywcza.pl
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym.
 2. Załączniki:
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy i jej wymiarów.
  2. Zgoda właściciela obiektu, na którym ma być umieszczona tablica reklamowa (dotyczy reklam umieszczonych na słupie oświetleniowym).
  3. Przyjęcie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wydane przez właściwy organ architektoniczno – budowlany, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm).
  4. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – pełnomocnictwa inwestora, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwienia spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienia pełnomocnictwa.
  5. W przypadku, jeżeli inwestorem jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), w tym przedsiębiorca/cy prowadzące działalność gospodarczą podlegają zgłoszeniu – dołączają kserokopię dowodu osobistego (dowodów osobistych) inwestora/ów przedsięwzięcia.
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Krzywcza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu nr 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002.
  1. Dowód zapłaty, opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Za umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym pobiera się opłaty obliczane na zasadach i wysokości określonej w uchwale nr 98/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Termin załatwienia sprawy

Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna.
Termin załatwienia:
do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Sposób postępowania ------------------
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Inne informacje
 1. Lokalizacja tablicy reklamowej dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach nie powodujących zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu i wyjazdu, ładu przestrzennego.
 2. Treścią nośnika, elementu informacji wizualnej nie może być reklama prawnie zabroniona.
Podstawa prawna
 1. Art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póżn. zm.).
 2. §1 i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).
 3. Art. 29 ust. 2 pkt 6 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm).
 4. Art. 104 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).
 5. Uchwała nr 98/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Data aktualizacji 2 kwietnia 2012 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowymPlik PDF 166.17 Kb
Autor:
Data: 2012-04-02 11:14:59
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-04-02 11:43:15
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-04-02 12:26:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl