Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
19-06-2019, Środa, 19:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 8, tel. +48 16 671 13 95
Osoba załatwiająca sprawę Jolanta Besa-Skubisz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wymagane dokumenty
 1. w przypadku:
  1. panny i kawalera
   • odpisy skrócone aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Krzywczą)
   • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
  2. osób rozwiedzionych
   • odpisy skrócone aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Krzywczą)
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (dla osób, których akty są poza Krzywczą)
   • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
  3. wdowców:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia i aktu zgonu (dla osób, których akty są poza Krzywczą)
   • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
  4. gdy jedna z osób jest cudzoziemcem:
   • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego
   • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
   • do wglądu: dokument tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania na stałe- karta stałego pobytu)
 2. Na podstawie przedłożonych dokumentów, Kierownik USC wydaje 3 egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zwarcie związku małżeńskiego, które należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia. Zaświadczenie wydaje się w miejscu stałego zameldowanie mężczyzny lub kobiety.
Opłaty 84 zł opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwakasa, pokój nr 4.
Termin załatwienia sprawy
 1. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego - niezwłocznie
 2. Duchowny w ciągu 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego doręcza wypełnione zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego do USC. Kierownik USC w przeciągu 2 dni po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia sporządza akt małżeństwa. Odpisy skrócone aktu małżeństwa małżonkowie odbierają osobiście.
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa wyznaniowego z powodu niedostarczenia w terminie zaświadczenia przez duchownego, USC powiadamia o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzywczy do Sądu Rejonowego w Przemyślu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę.
Inne informacje Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się po odbiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa z dowodami osobistymi i z wnioskiem o wydanie 3 egz. odpisów aktu małżeństwa po jego sporządzeniu.
Podstawa prawna
 1. Art.1 § 2, art. 3 - 6 i art. 8 - 15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz.59 z późn. zm.).
 2. Art.12, art.53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
 3. Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).
Data aktualizacji 25 listopada 2009 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz wniosku o wydanie odpisów aktu małżeństwa - pdfPlik PDF 192.95 Kb
2. Formualrz wniosku o wydanie odpisów aktu małżeństwa - doc aktywnyPlik DOC 44.00 Kb
Autor: Jolanta Besa-Skubisz
Data: 2009-11-25 07:29:49
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-11-25 09:01:53
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-11-25 10:01:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl