Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
23-10-2018, Wtorek, 20:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Miejsce załatwienia sprawy Referat Księgowo Finansowy, pokój nr 1, tel. 16 671 14 84, wewn. 30
Osoba załatwiająca sprawę Stanowisko ds. podatków i opłat - Renata Krzywińska
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku leśnego
  • Druk: IDL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego,
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Sposób postępowania
  1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego, przekwalifikowanie gruntów na leśne), wygaśnięcie obowiązku podatkowego (sprzedaż terenu) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności niż leśna, zaprzestania tej działalności, informację na w/w formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
  2. Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu wykazu zmian geodezyjnych, Wójt Gminy Krzywcza w drodze decyzji ustala wymiar podatku leśnego. W 2009 r. obowiązuje stawka 33,5566 zł za 1 ha fiz.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku leśnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
  1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  3. Obowiązek składania informacji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
  4. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zm.),
  3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 718).
Data aktualizacji 2 grudnia 2009 r.


Autor: Renata Krzywińska
Data: 2009-12-02 09:16:57
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-02 09:18:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl