Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
23-10-2018, Wtorek, 19:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Podatek rolny od osób fizycznych - zgłaszanie obowiązku podatkowego, korekta

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Podatek rolny od osób fizycznych - zgłaszanie obowiązku podatkowego, korekta

Miejsce załatwienia sprawy Referat Księgowo Finansowy, pokój nr 1, tel. 16 671 14 84, wewn. 30
Osoba załatwiająca sprawę Stanowisko ds. podatków i opłat - Renata Krzywińska
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku rolnego
  • Druk: IPR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego,
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Sposób postępowania
  1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno gospodarstwa rolnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż gospodarstwa) lub zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza, zaprzestania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej) informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
  2. Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego wykazu zmian geodezyjnych, Wójt Gminy Krzywcza w drodze decyzji ustala wymiar podatku rolnego. Podstawa do obliczania podatku rolnego w 2009 r. wynosi 32,00 zł za 1 kwintal.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku rolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
  1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Obowiązek składania informacji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
  3. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  4. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.),
  3. Uchwała Rady Gminy Krzywcza Nr 188/XXV/2008 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krzywcza w 2009 r.
Data aktualizacji 27 listopada 2009 r.


Autor: Renata Krzywińska
Data: 2009-11-27 13:23:34
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-11-27 13:26:06
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-02 09:34:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl