Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
23-10-2018, Wtorek, 21:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Miejsce załatwienia sprawy Referat Księgowo Finansowy, pokój nr 1, tel. 16 671 14 84, wewn. 30
Osoba załatwiająca sprawę Stanowisko ds. podatków i opłat - Renata Krzywińska
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
 • Druk: IPN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Sposób postępowania
 1. Informację na w/w formularzu należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo a ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. Zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu , zmiany powierzchni użytkowej, itp.).
 2. Wymiar podatku lub jego korektę ustala Wójt Gminy w drodze decyzji stosując w 2009 r. stawki:
  1. od gruntów:
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,50 zł,
   • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,90 zł,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,05 zł,
  2. od budynków lub ich części:
   • mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,35 zł,
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 13,00 zł,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 9,24 zł,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00 zł,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 3,50 zł,
   • od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2%.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji ustalającej wymiar podatku (lub korygującej wymiar) wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza.
Inne informacje
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem,
 2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek,
 3. Obowiązek składania informacji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień,
 4. Podatek jest płatny w czterech ratach: 15 marca. 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr 189/XXV/2008 Rady Gminy Krzywcza z dnia 14.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krzywcza.
Data aktualizacji 2 grudnia 2009 r.


Autor: Renata Krzywińska
Data: 2009-12-02 10:18:12
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-02 10:18:54
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-02 10:21:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl