Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
19-06-2019, Środa, 18:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przydział dodatku mieszkaniowego

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Przydział dodatku mieszkaniowego

Miejsce załatwienia sprawy Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 5, tel. 16 671 14 86 wewn. 31
Osoba załatwiająca sprawę Krystyna Śmigielska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
 • Złożenie wniosku wraz z załącznikami
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni.
Sposób postępowania ----------------
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Inne informacje Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Gminy Krzywcza wraz z następującymi dokumentami:
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowa najmu lub akt notarialny,
 • wydruk naliczenia czynszu od administratora, tj. aneks do umowy lub wykaz opłat,
 • dowód wpłaty stwierdzający uregulowanie opłat za lokal mieszkalny za miesiąc bieżący
 • rachunek za energię elektryczną,
 • rachunki stwierdzające poniesienie opłat z tyt. Zimnej wody, nieczystości płynnych, nieczystości stałych – w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku:
 1. emeryci i renciści oraz osoby przebywające na zasiłkach przedemerytalnych – odcinki rentowe lub w przypadku ich braku decyzje ZUS,
 2. osobę bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość zasiłku dla bezrobotnych,
 3. osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki zdrowotnej,
 4. zatrudnieni w zakładach pracy na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło – zaświadczenie o uzyskanych dochodach,
 5. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanych dochodach
 6. osoby prowadzące gospodarstwo rolne – decyzję o podatku rolnym dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych,
 7. młodzież ucząca się- zaświadczenia o wynagrodzeniu uczniowskim, stypendia.
Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków o których mowa w pkt IPojęcie dochodu Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.Za dochód uważamy również:
 • zasiłki chorobowe, macierzyste, wychowawcze,
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek stały z GOPS,
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z PCPR,
 • alimenty,
 • pracę dorywczą,
 • dobrowolne przekazywanie rzeczy oraz kwoty przez członków rodziny.
Do dochodu nie wlicza się:
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego.
Podstawa prawna Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz. 1828)
Data aktualizacji 11 lutego 2010 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowegoPlik PDF 149.58 Kb
2. Formularz deklaracji o dochodachPlik PDF 164.81 Kb
3. Formularz zaświadczenia o zarobkachPlik PDF 155.60 Kb
Autor:
Data: 2010-02-10 15:15:40
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-10 15:18:34
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-11 09:21:36

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl