Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
25-04-2019, Czwartek, 12:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 6, tel. 16 671 14 86 wewn. 29
Osoba załatwiająca sprawę Bogusław Czech - Inspektor
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach)
Wymagane załączniki:
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w trzech egzemplarzach,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł,
 • w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa (dowód opłaty pełnomocnictwa należy dołączyć do pełnomocnictwa).
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Opłata skarbowa 205 zł.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych lub wymagających zasięgnięcia opinii innych organów termin ulega wydłużeniu do 2 mmiesięcy.
Sposób postępowania ----------------
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Inne informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku ich nieuzupełnienia sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
 • Ustawa z 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Data aktualizacji 11 lutego 2010 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaPlik PDF 205.04 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2010-02-11 11:17:30
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-11 11:19:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl