Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
19-06-2019, Środa, 19:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wydanie postanowienia opiniującego podział

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Wydanie postanowienia opiniującego podział

Miejsce załatwienia sprawy Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 6, tel. 16 671 14 86 wewn. 29
Osoba załatwiająca sprawę Bogusław Czech – Inspektor
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości. Załącznik (oryginały):
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
  • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po I egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego i 1 egz. dla uprawnionego geodety),
  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
  • pozwolenie , o którym mowa w art. 96 ust. 1 a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 n/w. ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane. W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej informacji, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Bez opłat
Termin załatwienia sprawy 30 dni.
Sposób postępowania ----------------
Tryb odwoławczy Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
Inne informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Podstawa prawna Dział III, rozdział I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663 póz.zm.).
Data aktualizacji 11 lutego 2010 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz wniosku o wydanie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy KrzywczaPlik PDF 148.98 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2010-02-11 12:40:44
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-11 12:41:54
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-11 12:42:36

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl