Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
19-06-2019, Środa, 19:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 6, tel. 16 671 14 86 wewn. 29
Osoba załatwiająca sprawę Bogusław Czech – Inspektor
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, załączniki:
 • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis szczegółowy działki inwestycyjnej,
 • wypisy uproszczone dla działek sąsiednich,
 • zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody, gazu,
 • zapewnienie odbioru nieczystości płynnych.
Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę , energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków , a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem),
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
 • Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Opłata skarbowa 107,00 zł (nie dotyczy zwolnień określonych w Ustawie o opłacie skarbowej)
Termin załatwienia sprawy Sprawy są załatwiane zgodnie z art.35 Kpa niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużenie terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.
Sposób postępowania ----------------
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Inne informacje Jeżeli nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji – realizacja inwestycji następuje wprost z planu zagospodarowani przestrzennego.
Podstawa prawna Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn.zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. W sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr. 164, poz. 1588) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
Data aktualizacji 11 lutego 2010 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowyPlik PDF 225.90 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2010-02-11 12:57:29
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-11 12:58:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl