Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
25-04-2019, Czwartek, 11:58


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wydawanie dowodów osobistych

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Wydawanie dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 8, tel. +48 16 671 13 95
Osoba załatwiająca sprawę Jolanta Besa-Skubisz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 3. Do wniosku załącza się również:
  1. panna / kawaler - odpis skrócony aktu urodzenia (z wyjątkiem osób urodzonych w Krzywczy),
  2. osoby, które zawierały związek małżeński -odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Krzywczy).
Dokumentów tych nie dołącza się w przypadku wymiany dowodu osobistego, jeżeli dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego.
Dokumenty do wglądu:
 • Dowód osobisty w przypadku wymiany,
 • Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, np. ważny paszport polski.
Opłaty Bez opłat
Termin załatwienia sprawy 30 dni (rzeczywisty termin odbioru dowodu osobistego uzależniony jest od otrzymania go z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa).
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Inne informacje
 1. Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2008 r., Nr 195, poz. 1198), są unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po 3 miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi zaś 4 miesiące.
 2. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich w miejscu ich pobytu następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się oraz uiszczeniu opłaty za wydanie dowodu osobistego.
 3. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia. Dla osób małoletnich poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów, natomiast dla małoletniego powyżej 13 roku życia wystarczająca jest zgoda jednej ze wskazanych osób. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody zastępuje je orzeczenie sądu opiekuńczego.
 4. Wniosek składa i odbiera się osobiście (małoletni w obecności rodziców lub opiekunów prawnych) w urzędzie gminy, właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu, a w razie braku takiego miejsca pobytu, według ostatniego miejsca pobytu stałego. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
 5. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu zmiany dotyczące dowodu osobistego.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r., Nr 47, poz. 384).
Data aktualizacji 11 lutego 2010 r.


Autor: Jolanta Besa-Skubisz
Data: 2010-02-11 14:47:13
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-11 14:48:10

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl