Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
25-04-2019, Czwartek, 12:47


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zameldowanie, wymeldowanie lub anulowanie zameldowania w drodze administracyjnej

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Zameldowanie, wymeldowanie lub anulowanie zameldowania w drodze administracyjnej

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 8, tel. +48 16 671 13 95
Osoba załatwiająca sprawę Jolanta Besa-Skubisz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wymagane dokumenty
 1. Strona ubiegająca się o zameldowanie powinna:
  • złożyć podanie ze szczegółowym uzasadnieniem swojej prośby (podanie przyczyny niemożliwości dokonania zameldowania na stosownym druku),
  • przedłożyć wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego”.
 2. Strona ubiegająca się o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegająca się o anulowanie zameldowania powinna:
  • złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub bezprawności dokonanego zameldowania,
  • przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, których kserokopię należy dołączyć do podania.
Dokumenty do wglądu:
 1. Dowód osobisty,
 2. Dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję, wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego, postanowienie o podziale majątku wspólnego),
Opłaty Skarbowa: 10 zł od decyzji administracyjnej. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Termin załatwienia sprawy Przeprowadza się postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach przez organy policji, Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego, oględzinach lokalu. Załatwienie sprawy przez wydanie decyzji administracyjnej następuje do 2 miesięcy ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Data aktualizacji 15 lutego 2010 r.


Autor: Jolanta Besa-Skubisz
Data: 2010-02-15 14:35:45
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-15 14:36:31

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl