Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
20-01-2020, Poniedziałek, 18:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o zwołaniu X zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023)

RADA GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, 13 czerwca 2019 r.

OA.0002.6.2019.RG

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca (wtorek) 2019 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy odbędzie się X sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023).

Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Krzywcza za rok poprzedni.

 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Krzywcza.

 6. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza wotum zaufania.

 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywcza za rok 2018.

 8. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzywcza.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzywcza.

 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzywcza.

 11. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzywcza.

 12. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzywcza.

 13. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzywcza.

 14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

 16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy za 2018 rok;

  2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;

  3) ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krzywcza prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 roku;

  4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

   

 17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 18. Interpelacje i zapytania radnych.

 19. Wolne wnioski i informacje.

 20. Zakończenie obrad.


Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2019-06-19 15:29:36
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-06-19 15:38:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl