Aktualności

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Kupnej

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.05.2020 r. godz. 11:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2020-05-25
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-25 11:15:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-05-25

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 maja (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali gimansycznej Zespołu Szkół w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-05-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-15 11:36:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-05-15

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 07.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.05.2020 r. godz. 10:15SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-05-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-07 13:48:30
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-08-30

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie możliwości dokonywania przez Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-04-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-11 14:13:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-04-11

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-04-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-10 12:43:01
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-07-31
2020-04-02
INFORMACJA

W związku ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz postanowieniami Rady Ministrów ujętymi w rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz działając na podstawie Zarządzenia nr 39/2020 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy w Krzywczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów
uprzejmie informujemy, że
od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania
wprowadzamy następujące zmiany dotyczące przyjęć klientów: 
 
1) ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie w Gminy w Krzywczy poprzez wyłączenie bezpośredniego przyjmowania interesantów;
2) stanowiska pracy pozostają bez bezpośredniego kontaktu z  klientami Urzędu Gminy w Krzywczy – kontakt wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej);
3) numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do Urzędu;
4) W wyjątkowych sytuacjach wymagających wyłącznie osobistego działania  kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu mogą podjąć decyzję o załatwieniu konkretnej sprawy w sposób odmienny, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
     Prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.
     Mamy nadzieję, iż podjęte rozwiązania przyczynią się do skutecznej ochrony zdrowa klientów Urzędu i jego pracowników.

 
Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Krzywcza Zarządzenie Nr 39-2020.pdf 382689 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPelc Dawid 2020-04-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-02 12:38:56
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-04-02
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
 
     W związku z brakiem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Krzywcza spowodowanej pandemią koronowirusa SARS-COV-2 w Polsce informujemy, że dopuszczalne jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Skan podpisanego dokumentu należy wysłać na adres rsobol@krzywcza.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku, do godziny 15:00. Oryginały pism należy niezwłocznie wysłać pocztą tradycyjną na adres: Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza.
     Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 166727430.
     Szczegóły znajdują się w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-04-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-02 11:48:42
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30
UWAGA!!!
 
     Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem Urząd Gminy przyjmuje interesantów wyłącznie w sprawach ważnych, nie cierpiących zwłoki. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-03-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-11 13:01:44
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-11
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA
 
 
            Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem ODWOŁUJE SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE na terenie Gminy Krzywcza z dniem 11.03.2020 r. zaplanowane w następujących terminach:
11.03.2020 r. środa 16:30 w Kupnej;
11.03.2020 r. środa 17:45 w Chyrzynie;
12.03.2020 r. czwartek 17:00 w Ruszelczycach;
13.03.2020 r. piątek 17:45 w Reczpolu;
15.03.2020 r. niedziela 13:15 w Babicach;
15.03.2020 r. niedziela 17:00 w Krzywczy.
            Nowe terminy zebrań zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym czasie.

 
 
Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-03-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-11 12:56:12
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 4 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ruszelczycach"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-03-04
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-06 09:01:10
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 14:57:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-02-20

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI

 

Urząd Gminy Krzywcza informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujące ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W załączniku przedstawiamy szczegóły dotyczące:

  • powszechnego obowiązku segregacji,

  • nowych terminów składania deklaracji,

  • nowej rangi zawiadomienia,

  • kar za nieskładanie deklaracji,

  • zmiana numeru konta bankowego.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-12-12 14:16:08
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są zobowiązani w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

 
Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-11-13 14:10:38
Data wygaśnięcia: 2020-11-13

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-09-04 13:11:02
Data wygaśnięcia: 2020-09-04

Ogłoszono Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-06-18 15:50:33
Data wygaśnięcia: 2020-06-18

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 1, 7 i 9

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-04-29 14:14:42
Data wygaśnięcia: 2020-07-31

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2018-06-13 14:01:59
Data wygaśnięcia: 2021-05-31