OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”.Krzywcza, dnia 11.01.2022 r.
SGI.6220.1.2021.DI
 
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami), w związku ze złożonym wnioskiem przez Wojciecha Sobol działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Krzywcza, w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”.
 
WÓJT GMINY KRZYWCZA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
że w dniu 11 stycznia 2022 r. została wydana decyzja znak SGI.6220.1.2021.DI o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”,
W dniach od 11 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji Wójta Gminy Krzywcza oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy, Krzywcza 36, w pokoju nr 12 w godzinach urzędowania, tj. od 7:00 do 15:00.
Jednocześnie informuję, że treść przedmiotowej decyzji w dniu 11.01.2022 r. została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzywcza.
 
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 9 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - podanie do publicznej wiadomości (1).docx 16170 bajtów 1
2. OBWIESZCZENIE pdf Obwieszczenie.pdf 347312 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-11
PublikującyBobek Leszek 2022-01-11 12:39:55
ModyfikacjaLeszek Bobek 2022-01-11
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-11