Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 grudnia 2022 r.
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

informujące o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", wskazujące organ właściwy do wydania ww. pozwolenia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków, a także informujące o wyłożeniu dokumentów do wglądu.


 
Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-01-03
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-01-03 13:51:07
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-01-03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-04-30