Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 18.01.2023 r. informujące o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Publicznych w Przemyślu pozwolenia wodnoprawnego
Ogłoszono Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2023 r. informujące o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Publicznych w Przemyślu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", oraz informujące o dostępności dokumentów do wglądu.

Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-01-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-01-26 08:24:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-04-30