Obwieszczenie SGI.6733.1.2023.DI Wójta Gm. Krzywcza z dn. 09.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice”
Ogłoszono Obwieszczenie SGI.6733.1.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice” na działkach nr 1091 obręb 0002 Bachów, 1089, 1194, 1094, 1093, 1091 obręb 0001 Babice, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza


 
Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2023-02-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-02-09 12:41:14
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-02-09
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-06-30