Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2023 roku
Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2023 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2023:
  • Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
  • Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
  • Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
  • Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2023 na terenie Gminy Krzywcza”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W ZAKŁADCE - Komunikaty obwieszczenia i ogłoszenia


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2023-03-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-03-13 13:32:35
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-03-13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-06-30