Ogłoszenie Kierownika GOPS w Krzywczy o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

O G Ł O S Z E N I E
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYWCZY
z dnia 5 listopada 2018 r.

o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Termin składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem: 19.11.2018 r. o godz. 14:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2018-11-05 15:22:19
Data wygaśnięcia: 2020-02-29