Obwieszczenie WG Krzywcza z dnia 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn ..."

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych na terenie oznaczonym  w ewidencji gruntów jako działki (...) położone w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 12:03:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-05-31