INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
 
     W związku z brakiem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Krzywcza spowodowanej pandemią koronowirusa SARS-COV-2 w Polsce informujemy, że dopuszczalne jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Skan podpisanego dokumentu należy wysłać na adres rsobol@krzywcza.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku, do godziny 15:00. Oryginały pism należy niezwłocznie wysłać pocztą tradycyjną na adres: Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza.
     Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 166727430.
     Szczegóły znajdują się w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku który stanowi załącznik do niniejszej informacji.Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-04-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-02 11:48:42
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30