Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-06-17
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-17 09:09:30
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-17