Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania, możliwości zarówno zapoznania się z dokumentacją jak i zgłszania do niej uwag oraz właściwości organiu rozpatrującego ewentualne uwagi i wnioski.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-26 12:05:31
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-26