Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice, Bachów, Skopów
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice, Bachów, Skopów

Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z późn. zm.)
 
w dniach od 15 września 2020 roku do 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Krzywcza, pok. nr 5 w godz. 7:00-15:00

będzie wyłożony projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice. Bachów, Skopów.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 16 października 2020 roku.   
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-09-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-09-08 12:34:38
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-31