Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.03.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 15.03.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV kontenerowej wnętrzowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, szafki oświetleniowej. Przebudowa słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych w miejscowości Krzywcza, Wola Krzywiecka gm. Krzywcza. Budowa wodociągu w celu usunięcia kolizji istniejącego wodociągu z projektowaną stacją transformatorową w miejscowości Krzywcza gm. Krzywcza"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-03-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-03-15 14:33:07
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30