OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku – zadań publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2021

Szczegóły publikujemy w menu "Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia"


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-05-05
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-05 13:10:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31