Wiadomości https://bip.krzywcza.pl/ pl-PL W lasach rozpoczęło się wykonanie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji...... Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z 06.12.2022 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego GKŚ.6220.9.2022.GK Tue, 06 Dec 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK  o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice" z dnia 06.012.2022 r. szczegóły w...... Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża...... Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GKŚ.6220.8.2022.GK Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 30 listopada 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji środowiskowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina...... Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego GKŚ.6220.9.2022.GK Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 listopada 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice". Szczegóły w......