Wiadomości https://bip.krzywcza.pl/ pl-PL W lasach rozpoczęło się wykonanie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji...... Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 marca 2023 r. dla stron postępowania Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 marca 2023 r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o opiniach wydanych przez...... Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 r. Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Pełnomocnika Inwestora ANEKSU nr 1 Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do organów o...... Obwieszczenia GKŚ.6220.10.2022.GK Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Ogłoszono: Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza  o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2” w...... OGŁOSZENIE Wed, 11 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Wójt Gminy Krzywcza Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza   ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego   Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w......