Wiadomości https://bip.krzywcza.pl/ pl-PL W lasach rozpoczęło się wykonanie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji...... OBWIESZCZENIE WPN.082.1.14.2022.KCh.10 Mon, 06 Jun 2022 00:00:00 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na...... Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Fri, 27 May 2022 00:00:00 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów" z dnia 27.05.2022 r. szczegółowe informacje w...... Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SGI.6220.2.2021.DI Wed, 23 Feb 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Obwieszczenie SGI.6220.2.2021. DI w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów" z dnia 23.02.2022 r. szczegóły w zakładce https://bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-173-4536 Decyzja o...... Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 lutego 2022 r. Mon, 21 Feb 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizjację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki......