Wiadomości https://bip.krzywcza.pl/ Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r. Wed, 13 Jun 2018 14:01:59 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r. Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego...... Ogłoszenie zawiadomienia o zwołaniu XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy   Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ] Projekty uchwał  na sesję...... ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI Mon, 16 Dec 2019 13:18:37 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI   Urząd Gminy Krzywcza informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujące ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka...... KOMUNIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Wed, 13 Nov 2019 14:10:38 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są zobowiązani w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty...... Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. Wed, 04 Sep 2019 13:11:02 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na......