Wiadomości https://bip.krzywcza.pl/ pl-PL W lasach rozpoczęło się wykonanie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji...... POSTANOWIENIE Wed, 19 Jan 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 w sprawie wydania opinii dotyczącej Dodatku nr 8 do Planu Ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi, Kopalnia Gazu Ziemnego Tuligłowy, na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2026r. ... OBWIESZCZENIE Tue, 11 Jan 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie” ... OBWIESZCZENIE Tue, 11 Jan 2022 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”. ... Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza Thu, 02 Dec 2021 00:00:00 +0100 https://bip.krzywcza.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-13 Ogłoszono Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku karty adresowej obiektu: dom nr 42 w Krzywczy, położony na działce nr 467 – obr. Krzywcza, gm. Krzywcza, pow. przemyski. z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza SZCZEGÓŁY PREZENTUJEMY W......