Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃ
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 21 lutego 2011 roku
o wynikach wyborów SOŁTYSÓW
przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2011 r.

podaje się do publicznej wiadomości informację
o wynikach wyborów Sołtysów
przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2011 r.:


 1) Sołtysem wsi BABICE wybrany został
      Adam Michał CZARNIECKI
;

 2) Sołtysem wsi BACHÓW wybrany został
       Józef OPAŁKA;

 3) Sołtysem wsi SKOPÓW wybrany został
      Franciszek DUDYCZ;

 4) Sołtysem wsi RUSZELCZYCE wybrany został
      Tomasz Wojciech GRZEGORZAK;

 5) Sołtysem wsi KRZYWCZA wybrany został
      Adam Ludwik KRZYWIŃSKI;

 6)
Sołtysem wsi WOLA KRZYWIECKA wybrany został
      Jan WANAT;

 7) Sołtysem wsi ŚREDNIA wybrany został
      Marian Stanisław ŚWIGOŃ;

 8) Sołtysem wsi RECZPOL wybrana została
      Maria PAWŁOWSKA;

 9) Sołtysem wsi KUPNA wybrana została
      Alicja PERDUTA;

10) Sołtysem wsi CHYRZYNA wybrany został
       Paweł Piotr ŁOZIŃSKI;

  

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSÓW PRZEPROWADZONYCH W DNIU 20 LUTEGO 2011 ROKU PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2011-02-24
Publikujący -

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃ
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 14 lutego 2011 roku
o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSÓW
w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r.

podaje się do publicznej wiadomości informację
o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa:

1. Babic:
1) Maria BUŚ, lat 54, zam. Babice 124;
2) Adam Michał Czarniecki, lat 51, zam. Babice 59.

2. Bachowa:
1) Józef OPAŁKA, lat: 53, zam. Bachów 46.

3. Skopowa:
1) Franciszek DYDYCZ, lat 59, zam. Skopów 26.

4. Ruszelczyc:
1) Tomasz Wojciech GRZEGORZAK, lat 35, zam. Ruszelczyce 50A.

5. Krzywczy:
1) Adam Ludwik KRZYWIŃSKI, lat 47, zam. Krzywcza 161;
2) Władysław WALCZAK, lat 65, zam. Krzywcza 93.

6. Woli Krzywieckiej:
1) Jan WANAT, lat 56, zam. Wola Krzywiecka 55.

7. Średniej:
1) Andrzej Franciszek ŁUC, lat 35, zam. Średnia 19;
2) Maria NAPORA, lat 51, zam. Średnia 6A;
3) Marian Stanisław ŚWIGOŃ, lat 50, zam. Średnia 43.

8. Reczpola:
1) Władysław DUDZIŃSKI, lat 64, zam. Reczpol 127;
2) Janusz IWASIECZKO, lat 55, zam. Reczpol 157;
3) Ryszard MIKITA, lat 49, zam. Reczpol 167;
4) Maria PAWŁOWSKA, lat 51, zam. Reczpol 42.

9. Kupnej:
1) Alicja PERDUTA, lat 40, zam. Kupna 10.

10. Chyrzyny:
1) Stanisław GIERULA, lat 62, zam. Charzyna 34;
2) Paweł Piotr ŁOZIŃSKI, lat 31, zam. Charzyna 25.

  

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY Z DNIA 14 LUTEGO 2011 ROKU O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SOŁTYSÓW W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 LUTEGO 2011 ROKU PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Załączniki:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BABIC w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 77.17 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BACHOWA w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 77.20 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA SKOPOWA w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 77.29 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RUSZELCZYC w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 76.98 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KRZYWCZY w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 77.57 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA WOLI KRZYWIECKIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 76.76 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA ŚREDNIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 78.16 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RECZPOLA w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 78.26 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KUPNEJ w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 76.60 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA CHYRZYNY w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. Plik pdf 77.63 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2011-02-14
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 roku

          Na podstawie Uchwały 12/IV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Krzywcza podaje się do publicznej wiadomości informację o sposobie i terminie zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów

1. Kandydaci na sołtysów powinni złożyć do 11 lutego 2011 roku do godz. 15.00 – u Sekretarza Gminy Krzywcza pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie – wzór oświadczenia można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy lub u Sekretarza Gminy.

2. Do oświadczenia winien być dołączony wykaz co najmniej 10 osób popierających kandydaturę, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie sołectwa. Wykaz osób popierających powinien być sporządzony jednostronnie na formularzu opatrzonym w nagłówku napisem: „WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ (imię i nazwisko) NA FUNKCJĘ SOŁTYSA (nazwa miejscowości”. Wykaz osób popierających kandydaturę powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub numer PESEL) oraz własnoręczny podpis osoby popierającej. Wzór formularza wykazu można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza lub u Sekretarza Gminy.

3. Po spełnieniu wymaganych warunków, kandydaci otrzymują zaświadczenie o zarejestrowaniu kandydatury w wyborach sołtysa.

4. Prawo zgłoszenia 1 kandydata do komisji wyborczej dla wyboru sołtysa w danej miejscowości posiadają zarejestrowani kandydaci na sołtysa tej miejscowości.

5. Przyjętym na członka komisji wyborczej jest ten kandydat, który zostanie zgłoszony pisemnie – do 15 lutego 2011 roku, do godz. 15.00 – u Sekretarza Gminy Krzywcza przez zarejestrowanego kandydata na sołtysa. Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w komisji. Wzory zgłoszeń i oświadczeń można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza lub u Sekretarza Gminy.


Wójt Gminy Krzywcza

(-) Witold SZPYTMAN

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2011-01-29
Publikujący -

Informacja o dacie i miejscach przeprowadzenia głosowań w wyborach sołtysów

 

Babice
Wybory Sołtysa Babic odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Gminnym Centrum Kultury w Babicach.

Bachów
Wybory Sołtysa Bachowa odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 12.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Bachowie.

Skopów
Wybory Sołtysa Skopowa odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w godz. od 9.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Skopowie.

Ruszelczyce
Wybory Sołtysa Ruszelczyc odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 13.00 do 17.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach.

Krzywcza
Wybory Sołtysa Krzywczy odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 12.00 do 18.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.

Wola Krzywiecka
Wybory Sołtysa Woli Krzywieckiej odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 12.30 do 17.30 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej.

Średnia
Wybory Sołtysa Średniej odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 9.00 do 12.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Średniej.

Reczpol
Wybory Sołtysa Reczpola odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu.

Kupna
Wybory Sołtysa Kupnej odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 15.00 do 16.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Kupnej.

Chyrzyna
Wybory Sołtysa Chyrzyny odbędą się w niedzielę, 20 lutego 2011 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 14.00 do 15.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Domu Pszczelarza w Chyrzynie.

 

W załączeniu publikujemy szczegółowe informacje w formie obwieszczeń Wójta Gminy Krzywcza z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2011-01-28
Publikujący -

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW

1. Na mocy uchwały Nr 12/IV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2011 r. zarządzono wybory sołtysów we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Krzywcza. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 20 lutego 2011 r.

2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi na mocy Uchwały Nr 34/III/2002 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. Nr 10, poz. 213).

Kalendarz wyborczy

1) do 28 stycznia 2011 r.
- Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o dacie i miejscu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów,

2) do 30 stycznia 2011 r.
- Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o sposobie zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz na członków komisji wyborczych

3) do 11 lutego 2011 r.
- Zgłaszanie kandydatów na sołtysów,

4) do 15 lutego 2011 r.
- Rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów,
- Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych,

5) do 17 lutego 2011 r.
- Powołanie komisji wyborczych i podanie do publicznej wiadomości informacji o ich składach oraz siedzibach,
- Sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy

6) 19 lutego 2011 r.
- Przekazanie komisjom wyborczym spisów wyborców i kart do głosowania

7) 20 lutego 2011 r.
- Głosowanie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2011-01-28
Publikujący -
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 17:32:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.