XML
Komisje Rady Gminy Krzywcza

 Komisje Rady Gminy Krzywcza

   

Komisja Rewizyjna  

1. Marek Zygmunt BOSAK - Przewodniczący Komisji.
2. Zygmunt Aleksander SOBOL - Zastępca Przewodniczącego Komisji.
3.
Bogusław Krzysztof JAKIELASZEK.
4. Mariusz Kazimierz KOŁCZ.
5. Józef OPAŁKA.
6. Ryszard Stanisław PAWŁOWSKI.

    

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej

1. Maria PAWŁOWSKA - Przewodnicząca Komisji.
2.
Marek Zygmunt BOSAK
3.
Ryszard KURASZ. 
4. 
Stanisław Jan ŁABAZIEWICZ. 
5. 
Leszek ŁAWRYNIUK.
6. Grzegorz PAWŁOWSKI. 
7.
Ryszard Stanisław PAWŁOWSKI. 
8.
Piotr WANAT. 

  

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta

1. Kazimierz Władysław KURASZ - Przewodniczący Komisji.
2. Bogusław Krzysztof JAKIELASZEK.
3. Mariusz Kazimierz KOŁCZ.
4. Stanisław Jan ŁABAZIEWICZ.
5. Leszek ŁAWRYNIUK.
6.
Józef OPAŁKA. 
7. Maria PAWŁOWSKA.
8.
Maciej Jan WANAT.

   

Komisja Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego 

1. Zygmunt Aleksander SOBOL - Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Władysław KURASZ.
3. Ryszard KURASZ.
4. Grzegorz PAWŁOWSKI.
5. Maciej Jan WANAT.
6. Piotr WANAT.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2014-12-11
Publikujący -