XML
Świadczenie usług w zak. dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół w okr. 01.09.2016-30.06.2017

Ogłoszono II zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


na realizację zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Krzywcza w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne”
 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU: PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>> "Zamówienia Publiczne Poniżej 30 000 EUR"

GMINA KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21 lipca 2016 r.

 

II ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


na realizację zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Krzywcza w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne”

Znak sprawy: OA.4464.2.2016.OG

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2016-07-21
Publikujący -
Dodano do archiwum