XML
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza
Szanowni Państwo!
 
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w ww. projekcie.

 
Kwotę zaliczki w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić do 03 lipca 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Krzywczy prowadzone przez Bank Spółdzielczy Dynów Oddział Dubiecko Filia w Krzywczy, nr 43 90931046 2003 0300 0071 0041 i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 5 celem podpisania umowy.


         W załączeniu do pobrania projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi wyjaśnić w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Krzywczy.
Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
         Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2021 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.
 
 
Załączniki do pobrania:
1)Wzór umowy
2)Druk wpłaty
3)Pełnomocnictwo

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wzór umowy Plik pdf 124.65 KB
Druk wpłaty Plik pdf 41.11 KB
Pełnomocnictwo Plik doc 77.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-06-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:54