XML
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu
Krzywcza, dnia 25.05.2021

Publiczny przetarg ustny (licytacja) - sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż autobusu.

1. Przedmiotem licytacji jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008,
stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.

Cena wywoławcza – 25 000,00 zł (netto).
Dokument sprzedaży – nota księgowa i umowa kupna - sprzedaży
Sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Tel. (16) 6711486
https://krzywcza.pl/, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl

Przedmiot przetargu:
Numer rejestracyjny: RPR 88HJ
VIN: WDB9066571S274849
Pojazd / marka: autobus / Mercedes-Benz
Model: SPRINTER 515 CDI
Liczba miejsc 20 (19+1)
Napęd /paliwo: koła tylne / ON
Wskazania licznika kilometrów: 381 870 km
Ważność badania technicznego: 01.09.2021r.
Rok produkcji / pierwsza rejestracja: 2008 / 12-05-2008 r.
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym. Gmina Krzywcza jest jego pierwszym właścicielem. Autobus posiada ważne badanie techniczne.

2. Tryb przetargu: Przetarg ustny (licytacja).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych, 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, Nr 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Licytacja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej budynku GOPS Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 40, 37-755 Krzywcza.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: parking przy oczyszczalni ścieków w Krzywczy. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Wojciech Sobol tel. (16) 671 14 86 wew. 28

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż autobusu bez podania przyczyny.

7. Kwota postąpienia nie niższa niż 200,00 zł.

8. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz uiszczeniu wylicytowanej kwoty.Wójt Gminy
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2021-05-25
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-25 14:33