Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Centralny Rejstr Plików


Pliki:
Nazwa Powiązania Rozmiar  
1. MENU PRZEDMIOTOWE 77.74 KB
2. Charakterystyka Gminy 137.95 KB
3. 77.74 KB
4. 8.77 KB
5. Charakterystyka Gminy 71.31 KB
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 173.44 KB
7. Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 156.18 KB
8. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/216/2017 Rady Gminy Krzywcza - Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 271.18 KB
9. Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 162.03 KB
10. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI : BABICE, BACHÓW, SKOPÓW 603.11 KB
11. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Reczpol 192.08 KB
12. Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 894.44 KB
13. Zapytanie ofertowe 284.12 KB
14. 15 - Protokół Nr XV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 163.08 KB
15. 2014.07.11 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 148.49 KB
16. 2014.08.20 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 2.11 MB
17. Formularz ofertowy drewno 269.77 KB
18. Formularz ofertowy zmiana 48.00 KB
19. Imienne wykazy głosowań na XIX sesji w dniu 22 maja 2020 r. 4.83 MB
20. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZYWCZY z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzywcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 72.92 KB
21. Obwieszczenie SGI.6733.12.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 07.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego w formacie .DOC 10.80 KB
22. Obwieszczenie SGI.6733.5.2022.DI z dnia 22 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .PDF 852.42 KB
23. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 883.94 KB
24. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27.07.2015 r. w spr. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 189.19 KB
25. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GKŚ.6220.1.2022.GK 413.07 KB
26. Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu 634.16 KB
27. Ogłoszenie o drugim przetargu na działkę Nr 3074 o pow. 0,53 ha w m. Bachów 786.61 KB
28. Ogłoszenie o drugim przetargu na działkę Nr 3161 o pow. 0,16 ha w m. Bachów 779.03 KB
29. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYWCZA 4.91 MB
30. Uchwała Nr XIX/107/2020 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 maja 2020 r. 197.59 KB
31. Uchwała Nr XVIII/104/2020 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 lutego 2020 r. 198.89 KB
32. Uchwała Nr XX/118/2020 Rady Gminy Krzywcza z dnia 31 lipca 2020 r. 221.64 KB
33. Uchwała Nr XXIX/185/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 191.18 KB
34. Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 374.54 KB
35. Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 192.24 KB
36. Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 209.09 KB
37. Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 192.84 KB
38. Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 193.89 KB
39. Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 maja 2021 r. 553.19 KB
40. Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 193.62 KB
41. Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 193.70 KB
42. Uchwała Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 193.07 KB
43. Uchwała Nr XXVIII/176/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 194.12 KB
44. Uchwała Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 196.64 KB
45. Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 198.49 KB
46. Uchwała Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 202.95 KB
47. Uchwała Nr XXVIII/180/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 375.68 KB
48. Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 474.16 KB
49. Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 194.94 KB
50. Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 197.76 KB
51. Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2021 r. 197.88 KB
52. Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 11 września 2018 r. 528.59 KB
53. Zał nr 7 do SIWZ 27.50 KB
54. Załącznik Nr 1 do ZO - Formularz oferty 54.00 KB
55. Załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego - Formularz oferty 436.16 KB
56. Załącznik Nr 5 do ZO - Oświadczenie 24.50 KB
57. Załącznik ZL-1/A - Dane o lasach 170.16 KB
58. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Krzywcza - UZASADNIENIE 198.20 KB
59. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/180/2021 Rady Gminy Krzywcza - Formularz oświadczenia przedsiębiorcy 183.86 KB
60. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2021 Rady Gminy Krzywcza - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzywcza 692.78 KB
61. obmiar - sieć ciśnień - etap I 1.96 MB
62. (1) Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 27.09.2009r. 126.78 KB
63. (1) Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 184.42 KB
64. (1) Ogłoszenie o zamówieniu 73.00 KB
65. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 72.00 KB
66. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 90.50 KB
67. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 86.50 KB
68. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 181.98 KB
69. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 124.50 KB
70. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 58.00 KB
71. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 220.32 KB
72. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 54.42 KB
73. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 60.50 KB
74. (1) Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 93.00 KB
75. (1) Ogłoszenie o zamównieniu (ZP-300) 181.00 KB
76. (1) Ogłoszeniu o zmaówieniu publicznym (ZP-400) 161.00 KB
77. (1) Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 206.91 KB
78. (1) Wzór oferty techniczno- finansowej 62.00 KB
79. (1) Zaproszenie do składania ofert 240.97 KB
80. (1) Zaproszenie do składania ofert 49.31 KB
81. (1) Zaproszenie do składania ofert 55.50 KB
82. (1) Zaproszenie do składania ofert 93.50 KB
83. (1) Zaproszenie do składania ofert 55.18 KB
84. (1) Zaproszenie do składania ofert 54.50 KB
85. (1) Zaproszenie do składania ofert 50.74 KB
86. (1) Zaproszenie do składania ofert 60.00 KB
87. (1) Zaproszenie do składania ofert 50.50 KB
88. (1) Zaproszenie do składania ofert 48.99 KB
89. (1) Zaproszenie do składania ofert 71.50 KB
90. (1) Zaproszenie do składania ofert 252.00 KB
91. (1) Zaproszenie do składania ofert 250.02 KB
92. (1) Zaproszenie do składania ofert na usługi Programu Integracji Społecznej 250.00 KB
93. (1) Zarządzenie Nr 1/2009 105.50 KB
94. (1) Zarządzenie Nr 14/2009 104.60 KB
95. (1) Zarządzenie Nr 20/2009 185.16 KB
96. (1) Zarządzenie Nr 23/2008 170.00 KB
97. (1) Zarządzenie Nr 23/2009 105.35 KB
98. (1) Zarządzenie Nr 24/2008 170.53 KB
99. (1) Zarządzenie Nr 24/2009 108.99 KB
100. (1) Zarządzenie Nr 25/2008 164.64 KB
101. (1) Zarządzenie Nr 25/2009 110.28 KB
102. (1) Zarządzenie Nr 26/2008 166.69 KB
103. (1) Zarządzenie Nr 27/2008 186.46 KB
104. (1) Zarządzenie Nr 27/2009 135.79 KB
105. (1) Zarządzenie Nr 28/2008 161.65 KB
106. (1) Zarządzenie Nr 29/2008 173.45 KB
107. (1) Zarządzenie Nr 30/2008 165.34 KB
108. (1) Zarządzenie Nr 31/2008 183.16 KB
109. (1) Zarządzenie Nr 32/2008 162.31 KB
110. (1) Zarządzenie Nr 33/2008 409.72 KB
111. (1) Zarządzenie Nr 334/08 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzywcza 157.62 KB
112. (1) Zarządzenie Nr 34/2008 248.36 KB
113. (1) Zarządzenie Nr 35/2008 141.10 KB
114. (1) Zarządzenie Nr 36/2008 190.02 KB
115. (1) Zarządzenie Nr 36/2009 119.62 KB
116. (1) Zarządzenie Nr 37/2008 70.58 KB
117. (1) Zarządzenie Nr 37/2009 111.56 KB
118. (1) Zarządzenie Nr 38/2008 70.58 KB
119. (1) Zarządzenie Nr 38/2009 114.80 KB
120. (1) Zarządzenie Nr 39/2008 71.65 KB
121. (1) Zarządzenie Nr 40/2008 207.43 KB
122. (1) Zarządzenie Nr 41/2008 69.55 KB
123. (1) Zarządzenie Nr 42/2008 97.31 KB
124. (1) Zarządzenie Nr 43/2008 105.27 KB
125. (1) Zarządzenie Nr 44/2008 160.17 KB
126. (1) Zarządzenie Nr 48/2009 107.38 KB
127. (1) Zarządzenie Nr 50/2008 127.18 KB
128. (1) Zarządzenie Nr 51/2009 120.39 KB
129. (1) Zarządzenie Nr 58/2008 57.85 KB
130. (1) Zarządzenie Nr 59/2008 57.53 KB
131. (1) Zarządzenie Nr 61/2008 58.02 KB
132. (1) Zarządzenie Nr 79/2008 113.15 KB
133. (1) Zarządzenie Nr 80/2008 102.45 KB
134. (2) Formularz oferty technicznej 84.33 KB
135. (2) Formularz oferty technicznej 86.50 KB
136. (2) Formularz oferty techniczno-finansowej usługodawcy 82.50 KB
137. (2) Formularz oferty techniczno-finansowej usługodawcy 82.50 KB
138. (2) Oferta techniczna 82.50 KB
139. (2) Oferta techniczna 82.50 KB
140. (2) Oferta techniczna 82.50 KB
141. (2) Oferta techniczna 82.50 KB
142. (2) Postanowienie określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 601.00 KB
143. (2) SIWZ na "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Babicach" 283.50 KB
144. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 260.50 KB
145. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 229.50 KB
146. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 159.29 KB
147. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 226.00 KB
148. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 253.00 KB
149. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 316.50 KB
150. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 234.50 KB
151. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 297.00 KB
152. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 271.50 KB
153. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 360.43 KB
154. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 219.00 KB
155. (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 213.00 KB
156. (2) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 285.82 KB
157. (2) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 260.63 KB
158. (2) Wzór sprawozdania 44.00 KB
159. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 254.85 KB
160. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 212.19 KB
161. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 212.44 KB
162. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 208.56 KB
163. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 203.58 KB
164. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 449.48 KB
165. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 397.52 KB
166. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 265.01 KB
167. (2) Zał. Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 360.30 KB
168. (2) Zał. nr 1 do Obwieszczenia - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 643.18 KB
169. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Dochody 168.13 KB
170. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 178.49 KB
171. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wniosek 334.60 KB
172. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wniosek 242.94 KB
173. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 164.97 KB
174. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 163.90 KB
175. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 159.38 KB
176. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 93.66 KB
177. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 90.62 KB
178. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 307.82 KB
179. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 147.69 KB
180. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 92.46 KB
181. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 123.91 KB
182. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 173.10 KB
183. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 181.78 KB
184. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 192.34 KB
185. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 95.77 KB
186. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 128.27 KB
187. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 189.97 KB
188. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 244.43 KB
189. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 105.54 KB
190. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 191.83 KB
191. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 160.69 KB
192. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 205.49 KB
193. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 127.24 KB
194. (2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości 154.19 KB
195. (2) Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Kalendarz wyborczy 227.17 KB
196. (3) Kosztorys ofertowy 86.82 KB
197. (3) Kosztorysy ofertowe 263.04 KB
198. (3) Kosztorysy ofertowe 254.97 KB
199. (3) Kosztorysy ofertowe 1.30 MB
200. (3) Kosztorysy ofertowe 828.37 KB
201. (3) Kosztorysy ofertowe - roboty budowlane 4.62 MB
202. (3) Wzór umowy 44.00 KB
203. (3) Wzór umowy 44.00 KB
204. (3) Wzór umowy 44.00 KB
205. (3) Wzór umowy 44.00 KB
206. (3) Wzór umowy 44.00 KB
207. (3) Wzór umowy i porozumienia świadczenia usług społecznych 44.00 KB
208. (3) Wzór umowy i porozumienia świadczenia usług społecznych 44.00 KB
209. (3) Wzór umowy na świadczenie usług społecznych 44.00 KB
210. (3) Wzór umowy na świadczenie usług społecznych 50.38 KB
211. (3) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Wydatki 432.83 KB
212. (3) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Wzór oferty na realizację zadania publicznego 225.90 KB
213. (3) Załącznik do wniosku 181.58 KB
214. (3.1) Kosztorys ofertowy instalacji elektrycznej 687.12 KB
215. (3.2) Kosztorys ofertowy roboty remontowo-budowlane 1.36 MB
216. (3.3) Kosztorys ofertowy Wod_Kan i Co 1.39 MB
217. (4) Kosztorysy ofertowe - wyposażenie 296.50 KB
218. (4) Odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów 52.20 KB
219. (4) Odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów 105.61 KB
220. (4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 2.83 MB
221. (4) Wzór sprawozdana z realizacji usług 43.50 KB
222. (4) Wzór sprawozdana z realizacji usług 43.50 KB
223. (4) Wzór sprawozdana z realizacji usług 43.50 KB
224. (4) Wzór sprawozdana z realizacji usług 43.50 KB
225. (4) Wzór sprawozdania usługodawcy 44.00 KB
226. (4) Wzór sprawozdania usługodawcy 44.00 KB
227. (4) Wzór sprawozdania z realizacji usług 42.10 KB
228. (4) Wzór sprawozdania z realizacji usług 45.00 KB
229. (4) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 276.68 KB
230. (5) List intencyjny w sprawie zamiaru zawiązania Partnerstwa 15.52 KB
231. (5) List intencyjny w sprawie zamiaru zawiązania Partnerstwa 25.00 KB
232. (5) Specyfikacja techniczna - wyposażenie świetlic 75.00 KB
233. (5.1) Projekt budowlany 4.55 MB
234. (5.2) Projekt budowlany 1.27 MB
235. (5.3) Projekt budowlany 1.59 MB
236. (5.4) Projekt budowlany 2.38 MB
237. (6) Podręcznik Realizacji Programu Integracji Społecznej 1,001.30 KB
238. (6.01) Projekt budowlany - Konstrukcja 690.40 KB
239. (6.02) Projekt budowlany - Mapka sytuacyjna 935.86 KB
240. (6.03) Projekt budowlany - Piętro - Klatka schodowa 478.89 KB
241. (6.04) Projekt budowlany - Poddasze 622.95 KB
242. (6.05) Projekt budowlany - Poddasze 883.48 KB
243. (6.06) Projekt budowlany - Poddasze - Instalacja wewnętrzna 912.37 KB
244. (6.07) Projekt budowlany - Przekrój A-A 558.52 KB
245. (6.08) Projekt budowlany - Przekrój II-II 494.58 KB
246. (6.09) Projekt budowlany - Rzut kotłowni 452.64 KB
247. (6.10) Projekt budowlany - I piętro - Instalacja wewnętrzna 498.74 KB
248. (6.11) Projekt budowlany - Schody 689.42 KB
249. (6.12) Projekt budowlany - Strop piętra 1.48 MB
250. (6.13) Projekt budowlany - Szczegół 1 471.32 KB
251. (6.14) Projekt budowlany - Zestawienie stali zbrojeniowej 1.23 MB
252. (7) Stanowisko Banku Światowego dotyczące ilości składanych ofert 203.79 KB
253. 01 - Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia i proj. umowy do zad. 3 i 4 76.90 KB
254. 01 - Projekt Uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.08.12 - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Krzywcza 238.70 KB
255. 01 - Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 293.49 KB
256. 01 - Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 249.30 KB
257. 01 - Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 pn. Budowa obiektów użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym... 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 182.08 KB
258. 01 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok 2011.06.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 25.00 KB
259. 01 - Protokół Nr I/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 106.70 KB
260. 01 - Protokół Nr I/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 200.35 KB
261. 01 - Protokół Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 180.83 KB
262. 01- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę własną w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 210.72 KB
263. 01projekt - Uchwała Nr 073XIV2011 - zarządzenie poboru w 2012 r. podatków i wynagrodzenie za inkaso 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 120.39 KB
264. 01projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 235.07 KB
265. 02 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok 2011.06.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 26.00 KB
266. 02 - Protokół Nr II/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 150.10 KB
267. 02 - Protokół Nr II/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 274.42 KB
268. 02 - Protokół Nr II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 193.69 KB
269. 02 - Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.08.12 - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Krzywcza 131.71 KB
270. 02 - Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 146.83 KB
271. 02 - Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 219.17 KB
272. 02 - Uzasadnienie do proj. uchwały zmieniającej uchwałę własną w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 144.17 KB
273. 02 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 pn. Budowa obiektów użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym.. 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 144.48 KB
274. 02uzasadnienie - Uchwała Nr 073XIV2011 - zarządzenie poboru w 2012 r. podatków i wynagrodzenie za inkaso 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 70.98 KB
275. 02uzasadnienie - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 138.84 KB
276. 03 - Projekt Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę własną w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 220.88 KB
277. 03 - Projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza zmieniającej Uchwałę własną Nr 42/VIII/2011 w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 pn. Budowa obiektów użyteczności publicznej ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 237.80 KB
278. 03 - Projekt uchwały w spr. określenia zakresu i formy inf.i o przebiegu wyk. budżetu Gm. Krzywcza, kształtowania się wieloletniej prognozy fin. oraz okr. zakresu i formy inf.i o przebiegu wyk. planu fin. samorz. inst. kult. I półr. roku budżetowego 2011.06.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 26.50 KB
279. 03 - Projekt uchwały w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 231.40 KB
280. 03 - Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 179.07 KB
281. 03 - Protokół Nr III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 135.10 KB
282. 03 - Protokół Nr III/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 210.02 KB
283. 03 - Protokół Nr III/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 206.79 KB
284. 03projekt - Uchwała Nr 074XIV2011 - obniżenie średniej ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 94.26 KB
285. 03projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - zmieniająca Uchwałę Rady Gm. Nr 79/XIV/2011 wprowadzenia zmian w budżecie gm. na 2011 r. 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 279.49 KB
286. 04 - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.06.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 55.00 KB
287. 04 - Protokół Nr IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 142.73 KB
288. 04 - Protokół Nr IV/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 223.94 KB
289. 04 - Protokół Nr IV/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 170.83 KB
290. 04 - Uzasadnienie do Proj. uchwały RG Krzywcza zmieniającej Uchwałę własną Nr 42/VIII/2011 w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budż. 2011 ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 139.96 KB
291. 04 - Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę własną w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 212.23 KB
292. 04 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 190.87 KB
293. 04 - Załącznik nr 1 do projektu Uchwały - STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZYWCZY 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 242.69 KB
294. 04uzasadnienie - Uchwała Nr 074XIV2011 - obniżenie średniej ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 72.25 KB
295. 04uzasadnienie - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - zmieniająca Uchwałę Rady Gm. Nr 79/XIV/2011 wprowadzenia zmian w budżecie gm. na 2011 r. 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 140.47 KB
296. 05 - Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wys. opłat w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gm. Krzywcza 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 234.38 KB
297. 05 - Projekt uchwały w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 2544/1, nr 2544/2 o łącznej pow. 1,38 ha położonych w Bachowie) stanowiących własność Gminy Krzywcza 2011.06.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 28.00 KB
298. 05 - Projekt uchwały w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 250.50 KB
299. 05 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne... 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 222.99 KB
300. 05 - Protokół Nr V/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 134.17 KB
301. 05 - Protokół Nr V/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 223.65 KB
302. 05 - Protokół Nr V/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 200.67 KB
303. 05 - Uzasadnienie do proj. uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 141.19 KB
304. 05projekt - Uchwała Nr 075XIV2011 - ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 120.16 KB
305. 05projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - zmieniająca Uchwałę Nr 80/XV/2011 Rady Gm. Krzywcza - zmiany w WPF Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 179.73 KB
306. 06 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości (dz. nr 220 o pow. 0,1089 ha cerwiew w Krzywczy) 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 175.26 KB
307. 06 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę własną Nr 24/IV/2006 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 128, o pow. 0,1104 ha położoną w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.06.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 28.00 KB
308. 06 - Protokół Nr VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 135.21 KB
309. 06 - Protokół Nr VI/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 238.08 KB
310. 06 - Protokół Nr VI/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 169.67 KB
311. 06 - Uzasadn. do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wys. opłat w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gm. Krzywcza 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 145.49 KB
312. 06 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 148.69 KB
313. 06 - Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne... 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 215.74 KB
314. 06projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 182.20 KB
315. 06uzasadnienie - Uchwała Nr 075XIV2011 - ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 71.11 KB
316. 07 - Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez os. fiz. lub prawne inne niż jedn. samorz. teryt. ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 237.17 KB
317. 07 - Projekt uchwały w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 237/6 o pow. 0,0579 ha w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 178.39 KB
318. 07 - Projekt uchwały w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 325 o pow. 0,60 ha w Bachowie) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 223.29 KB
319. 07 - Protokół Nr VII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 128.05 KB
320. 07 - Protokół Nr VII/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 241.54 KB
321. 07 - Protokół Nr VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 194.73 KB
322. 07 - Uzasadnienie do proj. uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości (dz. nr 220 o pow. 0,1089 ha cerwiew w Krzywczy) 2011.07.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 141.49 KB
323. 07projekt - Stawki podatków 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 84.95 KB
324. 07projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - przekazanie do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 417/6, 417/3 w Skopowie) stanowiących własność Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 181.09 KB
325. 08 - Protokół Nr VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 166.52 KB
326. 08 - Protokół Nr VIII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 240.43 KB
327. 08 - Protokół Nr VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 201.82 KB
328. 08 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 237/6 o pow. 0,0579 ha w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 125.65 KB
329. 08 - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 325 o pow. 0,60 ha w Bachowie) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.09.29 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 216.52 KB
330. 08 - Zał. nr 1 do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez os. fiz. lub prawne inne niż jedn. samorz. teryt. ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 225.20 KB
331. 08projekt - Uchwała Nr 076XIV2011 - zmieniajaca uchwale w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomosci na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 116.23 KB
332. 08uzasadnienie - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - przekazanie do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 417/6, 417/3 w Skopowie) stanowiących własność Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 142.08 KB
333. 09 - Projekt uchwały w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 215 o pow. 0,0530 ha w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 179.02 KB
334. 09 - Protokół Nr IX/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 249.31 KB
335. 09 - Protokół Nr IX/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 223.00 KB
336. 09 - Protokół Nr IX/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 201.57 KB
337. 09 - Zał. nr 2 do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez os. fiz. lub prawne inne niż jedn. samorz. teryt. ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 180.47 KB
338. 09projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - przekazanie do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 153/2 w Bachowie) stanowiącej własność Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 184.22 KB
339. 09uzasadnienie - Uchwała Nr 076XIV2011 - zmieniajaca uchwale w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomosci na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 63.61 KB
340. 1 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Projektu MPZP - obszar w Krzywczy 2.73 MB
341. 1 - Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. 2011.04.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 106.38 KB
342. 1) Petycja z dnia 23.08.2019 r. 280.80 KB
343. 1) Petycja z dnia 24.03.2020 r. 2.99 MB
344. 1) Petycja z dnia 26.02.2021 r. 13.04 MB
345. 1) Zaproszenie do składania ofert 53.00 KB
346. 1) Zaproszenie do składania ofert 33.50 KB
347. 1.0. Ogłoszenie Wójta Gminy SGiOŚ.6220.7.2014 z dn. 2015.01.07 515.59 KB
348. 10 - Protokół Nr X/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 233.42 KB
349. 10 - Protokół Nr X/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 230.95 KB
350. 10 - Protokół Nr X/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 3.09 MB
351. 10 - Rysunek nr 9 - Krzywcza 945.46 KB
352. 10 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 215 o pow. 0,0530 ha w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gm. Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 19.00 KB
353. 10 - Zał. nr 3 do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez os. fiz. lub prawne inne niż jedn. samorz. teryt. ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 236.55 KB
354. 10projekt - Uchwała Nr 077XIV2011 - ustalenie stawek i poboru opłaty targowej na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 119.44 KB
355. 10uzasadnienie - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - przekazanie do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 153/2 w Bachowie) stanowiącej własność Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 184.22 KB
356. 11 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę własną Nr 293/XLI/2009 z dnia 30.12.2009 r. w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gm. Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 180.56 KB
357. 11 - Protokół Nr XI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 201.13 KB
358. 11 - Protokół Nr XI/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 198.37 KB
359. 11 - Protokół Nr XI/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 735.19 KB
360. 11 - Rysunek nr 10 - Krzywcza 707.08 KB
361. 11 - Uzasadn. do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez os. fiz. lub prawne inne niż jedn. samorz. teryt. ... 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 139.60 KB
362. 11projekt - Uchwała Nr 078XIV2011 - ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 119.63 KB
363. 11projekt - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - przekazanie do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 138/2 w Ruszelczycach) stanowiącej własność Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 181.12 KB
364. 12 - Proj. uchwały RG Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w spr. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Krzywcza 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 193.75 KB
365. 12 - Protokół Nr XII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 242.06 KB
366. 12 - Protokół Nr XII/2015 z dnia 1 października 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 276.78 KB
367. 12 - Protokół Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 3.01 MB
368. 12 - Rysunek nr 11 - Krzywcza 572.65 KB
369. 12 - Uzasadnienie do projektu uchwały uchylającej uchwałę własną Nr 293/XLI/2009 z dn. 30.12.2009 r. w spr. przekazania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 126.84 KB
370. 12projekt - Uchwała Nr 078XIV2011 - zxał nr 1 - ustalenie podatku od środków transportowych na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 87.63 KB
371. 12uzasadnienie - Uchwała Rady Gm. Krzywcza - przekazanie do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 138/2 w Ruszelczycach) stanowiącej własność Gm. Krzywcza 2011.12.08 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 139.91 KB
372. 13 - Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (położonych w Skopowie) 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 180.29 KB
373. 13 - Protokół Nr XIII/2011 z dnia 29 września 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 229.90 KB
374. 13 - Protokół Nr XIII/2015 z dnia 15 października 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 201.50 KB
375. 13 - Protokół Nr XIII/2019 z dnia 9 października 2019 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 3.05 MB
376. 13 - Rysunek nr 12 - Krzywcza 374.71 KB
377. 13 - Zał. Nr 1 do Proj. uchwały RG Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w spr. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Krzywcza 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 264.48 KB
378. 13projekt - Uchwała Nr 078XIV2011 - zxał nr 2 - uslatenie podatku od środków transportowych na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 84.08 KB
379. 14 - Protokół Nr XIV/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 223.11 KB
380. 14 - Protokół Nr XIV/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 141.42 KB
381. 14 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (położonych w Skopowie) 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 124.98 KB
382. 14 - Zał. Nr 2 do Proj. uchwały RG Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w spr. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Krzywcza 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 462.76 KB
383. 14projekt - Uchwała Nr 078XIV2011 - zxał nr 3 - ustalenie podatku od środków transportowych na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 84.47 KB
384. 15 - Projekt uchwały w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzywcza na rzecz użytkownika wieczystego 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 178.81 KB
385. 15 - Protokół Nr XV/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 237.36 KB
386. 15 - Uzasadn. do Proj. uchwały RG Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w spr. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Krzywcza 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 135.75 KB
387. 15uzasadnienie - Uchwała Nr 078XIV2011 - ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 75.73 KB
388. 16 - Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. umorzenia należności niepodatkowych wobec budżetu gminy 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 178.63 KB
389. 16 - Protokół Nr XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 237.98 KB
390. 16 - Protokół Nr XVI/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 141.50 KB
391. 16 - Uzasadninie do projektu uchwaly w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzywcza na rzecz użytkownika wieczystego 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 182.22 KB
392. 16projekt - Uchwała Nr 079XIV2011 - _zmiana Deklaracja podatkowa - podatek od nieruchomości 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 92.04 KB
393. 17 - Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabytkowej 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 178.68 KB
394. 17 - Protokół Nr XVII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 259.99 KB
395. 17 - Protokół Nr XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 102.53 KB
396. 17 - Uzasadn. do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. umorzenia należności niepodatkowych wobec budżetu gminy 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 139.31 KB
397. 17projekt - Uchwała Nr 079XIV2011 - zal nr 3 - zmiana Deklaracja podatkowa - podatek od nieruchomości 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 208.05 KB
398. 18 - Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 180.38 KB
399. 18 - Protokół Nr XVIII/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 241.05 KB
400. 18 - Protokół Nr XVIII/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 146.54 KB
401. 18 - Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabytkowej 2011.05.26 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 128.72 KB
402. 18uzasadnienie - Uchwała Nr 079XIV2011 - _zmiana Deklaracja podatkowa - podatek od nieruchomości 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 72.00 KB
403. 19 - Protokół Nr XIX/2012 z dnia 20 marca 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 280.20 KB
404. 19 - Protokół Nr XIX/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 105.41 KB
405. 19 - Zał. nr 1 do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 1.85 MB
406. 19projekt - Uchwała Nr 080XIV2011 - zmiany w budżecie na 2011 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 133.45 KB
407. 2 - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011.04.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 93.55 KB
408. 2 - Rysunek nr 1 - Krzywcza 779.05 KB
409. 2) Formularz oferty technicznej 84.33 KB
410. 2) Formularz oferty technicznej 82.50 KB
411. 2) Petycja z dnia 24.04.2020 r. 602.23 KB
412. 2.0. Raport - MOST - SAN - CHYRZYNA 4.70 MB
413. 2.1. Załącznik 1 2.07 MB
414. 2.2. Załącznik 2 233.15 KB
415. 2.3. Załącznik 3 788.54 KB
416. 2.4.1. Krzywcza mapa 232.11 KB
417. 2.4.2. Krzywcza zdjęcia 4.19 MB
418. 2.4.3. Opinia Krzywcza 27.73 KB
419. 2.5. Załącznik 5 6.84 MB
420. 2.6. Załącznik 6 2.39 MB
421. 2.7. Załącznik 7 890.10 KB
422. 2.8. Załącznik 8 2.88 MB
423. 20 - Protokół Nr XX/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 232.26 KB
424. 20 - Protokół Nr XX/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 196.61 KB
425. 20 - Uzasadn. do Proj. uchwały RG Krzywcza w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 2011.08.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 142.22 KB
426. 2012.12.28 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 198.43 KB
427. 2013.02.11 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 54.94 KB
428. 2013.03.05 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 89.81 KB
429. 2013.03.27 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 107.14 KB
430. 2013.05.15 - Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 4.05 KB
431. 2013.06.26 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.20 MB
432. 2013.07.15 - Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 8.30 KB
433. 2013.07.29 - Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 75.86 KB
434. 2013.10.24 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.13 MB
435. 2013.12.05 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.50 MB
436. 2014.03.18 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 2.03 MB
437. 2014.04.16 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 456.62 KB
438. 2014.05.27 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 3.14 MB
439. 2014.06.30 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 6.90 MB
440. 2014.07.31 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.21 MB
441. 2014.09.30 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 102.13 KB
442. 2014.10.28 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 25.64 KB
443. 2014.12.11 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 53.72 KB
444. 2014.12.22 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 664.00 KB
445. 2015.01.27 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 2.50 MB
446. 2015.03.26 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.40 MB
447. 2015.05.28 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.10 MB
448. 2015.07.10 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 897.26 KB
449. 2015.10.01 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 167.77 KB
450. 2015.11.18 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 3.93 MB
451. 2015.12.29 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 912.39 KB
452. 2016.02.10 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 7.75 MB
453. 2016.02.10 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 2.39 MB
454. 2016.08.31 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 601.29 KB
455. 2016.09.27 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.71 MB
456. 2016.11.30 - Projekty uchwał na XXIX Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 294.74 KB
457. 2016.12.21 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 209.91 KB
458. 2016.12.21 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 3.94 MB
459. 2017.03.01 - Projekty uchwał na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzywcza 2.83 MB
460. 2017.03.30 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 7.35 MB
461. 2017.05.31 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 7.15 MB
462. 2017.08.29 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 1.94 MB
463. 2017.10.19 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 3.00 MB
464. 2017.11.24 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 142.68 KB
465. 2017.12.28 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 3.08 MB
466. 2018.02.14 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 194.25 KB
467. 2018.03.27 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza 3.56 MB
468. 20uzasadnienie - Uchwała Nr 080XIV2011 - zmiany w budżecie na 2011 r. 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 100.31 KB
469. 21 - Protokół Nr XXI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 247.69 KB
470. 21 - Protokół Nr XXI/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 129.67 KB
471. 21projekt - Uchwała Nr 081XIV2011 - _zmiana WPF 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 91.72 KB
472. 22 - Protokół Nr XXII/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 239.73 KB
473. 22 - Protokół Nr XXII/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 129.43 KB
474. 22projekt - Uchwała Nr 081XIV2011 - zal nr 1 - zmiana WPF 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 497.19 KB
475. 23 - Protokół Nr XXIII/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 225.10 KB
476. 23 - Protokół Nr XXIII/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 194.20 KB
477. 23uzasadnienie - Uchwała Nr 081XIV2011 - zmiana WPF 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 91.01 KB
478. 24 - Protokół Nr XXIV/2012 z dnia 2 października 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 231.57 KB
479. 24 - Protokół Nr XXIV/2016 z dnia 9 września 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 127.17 KB
480. 24projekt - Uchwała Nr 082XIV2011 - zaciagniecie kredytu długoterminowego 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 92.67 KB
481. 25 - Protokół Nr XXV/2012 z dnia 29 października 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 218.20 KB
482. 25 - Protokół Nr XXV/2016 z dnia 27 września 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 187.53 KB
483. 25uzasadnienie - Uchwała Nr 082XIV2011 - zaciagniecie kredytu długoterminowego 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 112.92 KB
484. 26 - Protokół Nr XXVI/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 226.38 KB
485. 26 - Protokół Nr XXVI/2016 z dnia 31 października 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 126.90 KB
486. 26projekt - Uchwała Nr 083XIV2011 - zmiana regulaminu nadawania tytułu zasłużony dla Gm. Krzywcza 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 94.40 KB
487. 27 - Protokół Nr XXVII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 240.17 KB
488. 27 - Protokół Nr XXVII/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 127.69 KB
489. 27uzasadnienie - Uchwała Nr 083XIV2011 - zmiana regulaminu nadawania tytułu zasłużony dla Gm. Krzywcza 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 67.34 KB
490. 28 - Protokół Nr XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 229.63 KB
491. 28 - Protokół Nr XXVIII/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 126.55 KB
492. 28projekt - Uchwała Nr 084XIV2011 - zmiana granic wsi Reczpol i Wola Krzywieckia 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 115.45 KB
493. 29 - Protokół Nr XXIX/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 261.62 KB
494. 29 - Protokół Nr XXIX/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 179.14 KB
495. 29uzasadnienie - Uchwała Nr 084XIV2011 - zmiana granic wsi Reczpol i Wola Krzywiecka 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 71.22 KB
496. 3 - Projekt uchwały w sprawie dzierżawy w trybie bez przetargowym nieruchomości rolnej (część działki nr 553 o pow. 8,73 ha) położonej w Krzywczy stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.04.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 96.08 KB
497. 3 - Rysunek nr 2 - Krzywcza 1,009.20 KB
498. 3) Petycja z dnia 14.12.2020 r. 223.49 KB
499. 3) Wzór umowy na świadczenie usług społecznych 44.00 KB
500. 3) Wzór umowy na świadczenie usług społecznych 50.38 KB
501. 30 - Protokół Nr XXX/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 209.09 KB
502. 30 - Protokół Nr XXX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 174.94 KB
503. 30projekt - Uchwała Nr 085XIV2011 - sprzedaż bezprzetargowo dz. 1268_1 w Babicach 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 94.84 KB
504. 31 - Protokół Nr XXXI/2013 z dnia 5 marca 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 253.96 KB
505. 31 - Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 126.26 KB
506. 31uzasadnienie - Uchwała Nr 085XIV2011 - sprzedaż bezprzetargowo dz. 1268_1 w Babicach 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 71.50 KB
507. 32 - Protokół Nr XXXII/2013 z dnia 27 marca 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 235.26 KB
508. 32 - Protokół Nr XXXII/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 150.35 KB
509. 32projekt - Uchwała Nr 086XIV2011 - _opłaty za korzystanie z cmentarzy 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 92.48 KB
510. 33 - Protokół Nr XXXIII/2013 z dnia 15 maja 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 199.19 KB
511. 33 - Protokół Nr XXXIII/2017 z dnia 1 marca 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 125.47 KB
512. 33projekt - Uchwała Nr 086XIV2011 - zal 1 - opłaty za korzystanie z cmentarzy 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 150.14 KB
513. 34 - Protokół Nr XXXIV/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 297.49 KB
514. 34 - Protokół Nr XXXIV/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 162.44 KB
515. 34projekt - Uchwała Nr 086XIV2011 - zal 2 - opłaty za korzystanie z cmentarzy 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 94.67 KB
516. 35 - Protokół Nr XXXV/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 202.58 KB
517. 35 - Protokół Nr XXXV/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 124.35 KB
518. 35uzasadnienie - Uchwała Nr 086XIV2011 - opłaty za korzystanie z cmentarzy 2011.11.10 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 69.66 KB
519. 36 - Protokół Nr XXXVI/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 209.70 KB
520. 36 - Protokół Nr XXXVI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 148.28 KB
521. 37 - Protokół Nr XXXVII/2013 z dnia 5 września 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 208.91 KB
522. 37 - Protokół Nr XXXVII/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 168.59 KB
523. 38 - Protokół Nr XXXVIII/2013 z dnia 24 października 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 281.08 KB
524. 38 - Protokół Nr XXXVIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 124.69 KB
525. 39 - Protokół Nr XXXIX/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 209.99 KB
526. 39 - Protokół Nr XXXIX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 151.83 KB
527. 4 - Projekt uchwały w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działka nr 153 o pow. 0,03 ha w Ruszelczycach) stanowiącej własność Gminy Krzywcza 2011.04.28 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza 94.91 KB
528. 4 - Rysunek nr 3 - Krzywcza 864.75 KB
529. 4) Wzór sprawozdania z realizacji usług 44.00 KB
530. 4) Wzór sprawozdania z realizacji usług 42.10 KB
531. 40 - Protokół Nr XL/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 242.12 KB
532. 40 - Protokół Nr XL/2017 z dnia 19 października 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 156.41 KB
533. 41 - Protokół Nr XLI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 243.21 KB
534. 41 - Protokół Nr XLI/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 148.59 KB
535. 42 - Protokół Nr XLII/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 240.53 KB
536. 42 - Protokół Nr XLII/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 124.37 KB
537. 43 - Protokół Nr XLIII/2014 z dnia 18 marca 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 278.99 KB
538. 43 - Protokół Nr XLIII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 144.61 KB
539. 44 - Protokół Nr XLIV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 201.28 KB
540. 44 - Protokół Nr XLIV/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 125.09 KB
541. 45 - Protokół Nr XLV/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 265.37 KB
542. 45 - Protokół Nr XLV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 148.67 KB
543. 46 - Protokół Nr XLVI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 257.28 KB
544. 46 - Protokół Nr XLVI/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 149.34 KB
545. 47 - Protokół Nr XLVII/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 200.61 KB
546. 47 - Protokół Nr XLVII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 124.32 KB
547. 48 - Protokół Nr XLVIII/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 204.04 KB
548. 48 - Protokół Nr XLVIII/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 155.71 KB
549. 49 - Protokół Nr XLIX/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 221.02 KB
550. 49 - Protokół Nr XLIX/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 124.51 KB
551. 5 - Rysunek nr 4 - Krzywcza 1.42 MB
552. 5) List intencyjny w sprawie zamiaru zawiązania Partnerstwa 15.52 KB
553. 5) List intencyjny w sprawie zamiaru zawiązania Partnerstwa 25.00 KB
554. 50 - Protokół Nr L/2014 z dnia 30 września 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 215.90 KB
555. 50 - Protokół Nr L/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 144.94 KB
556. 51 - Protokół Nr LI/2014 z dnia 28 października 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 192.55 KB
557. 51 - Protokół Nr LI/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 122.27 KB
558. 52 - Protokół Nr LII/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 217.63 KB
559. 52 - Protokół Nr LII/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Protokoły z Sesji Rady Gminy 136.67 KB
560. 6 - Rysunek Nr 5 - Krzywcza 651.83 KB
561. 7 - Rysunek nr 6 - Krzywcza 651.83 KB
562. 8 - Rysunek nr 7 - Krzywcza 815.28 KB
563. 9 - Rysunek nr 8 - Krzywcza 1.47 MB
564. AKTUALNE INFORMACJE DLA OFERENTÓW 78.26 KB
565. AKTUALNE Zapytanie ofertowe 239.07 KB
566. AKTUALNE Zapytanie ofertowe 93.56 KB
567. AKTUALNY Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 19.79 KB
568. AKTUALNY Załącznik nr 2 - Projekt umowy 44.50 KB
569. AKTUALNY Załącznik nr 2 - Projekt umowy 118.00 KB
570. ANKIETA 61.00 KB
571. Akt o wyborze Skarbnika Gminy Krzywcza 72.27 KB
572. Akt o wyborze Wójta Gminy Krzywcza 138.75 KB
573. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gm. Krzywcza na l. 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 1.45 MB
574. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 12.01 KB
575. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego 193.04 KB
576. Aktualna informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach w innych bankach i instytucjach finansowych 164.18 KB
577. Analiza energrtyczna cieplna przebudowa 230.55 KB
578. Ankieta 2.06 MB
579. Ankieta 189.64 KB
580. Architektura Chyrzyna 35.83 MB
581. Architektura_Chyrzyna 0.00 KB
582. Architektura_Chyrzyna 0.00 KB
583. Architektura_Chyrzyna 0.00 KB
584. Babice 322.52 KB
585. Bachów 712.89 KB
586. Bilans jedn. budż. i samorz. zakł. budż. na 31-12-2014 rok 1.11 MB
587. Bilans jednostki budżetowej 250.24 KB
588. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r. 249.80 KB
589. Bilans jednostki budżetowej na dzież 31.12.2018 r. 249.45 KB
590. Bilans jst na dzień 31-12-2012 rok 199.64 KB
591. Bilans z wykonania budżetu na 31-12-2014 617.34 KB
592. Bilans z wykonania budżetu na dzień 31-12-2012 166.26 KB
593. Bilans za 2008 rok 268.70 KB
594. Bilans za 2009 rok 365.03 KB
595. Certyfikat ISO 9001 - 2008 485.63 KB
596. Charakterystyka cieplna rozbud. przebudowa 260.83 KB
597. Chyrzyna 194.63 KB
598. Chyrzyna_-_PRZEDMIAR_ROBÓT 465.36 KB
599. DECYZJA GKŚ.7021.15.2021 WÓJTA GMINY KRZYWCZA Z DNIA 22.03.2021 R. - FORMAT .DOCX 22.03 KB
600. DECYZJA GKŚ.7021.15.2021 WÓJTA GMINY KRZYWCZA Z DNIA 22.03.2021 R. - FORMAT .PDF 306.30 KB
601. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 231.97 KB
602. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH ZABEST 24.50 KB
603. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 1.08 MB
604. Decyzja 2.40 MB
605. Decyzja Burmistrza Miasta i Gm. Kańczuga z dnia 03.04.2012 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia 4.15 MB
606. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 r. 38.11 KB
607. Decyzja RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02.08.2013 r. 2.51 MB
608. Decyzja SGiOŚ.6220.3.2013 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 7 czerwca 2013 r. 311.67 KB
609. Decyzja Wójta Gminy Krzywcza z dn. 14.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 4.83 MB
610. Decyzja Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27.05.2014 r. 366.33 KB
611. Decyzja dotycząca taryfy 822.68 KB
612. Decyzja nr GK.6220.08.2011-2013zg o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 8.53 MB
613. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 993.82 KB
614. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów" z dnia 27.05.2022 r. 1.44 MB
615. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów " z dnia 23.02.2022 r. 1.27 MB
616. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”. 1.75 MB
617. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza” 1.31 MB
618. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000-1+685 w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza” 1.26 MB
619. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja złoża kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego na terenie ozn. wg ewid. 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów " 193.56 KB
620. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Gminy Krzywcza 61.86 KB
621. Decyzja zmieniająca o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn" 1,006.16 KB
622. Decyzja znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach 3.88 MB
623. Deklaracja 503.50 KB
624. Deklaracja na opłaty za odpady komunalne 2020.pdf Centralny Rejstr Plików 368.66 KB
625. Deklaracja przystąpienia do projektu 101.50 KB
626. Dokumentacja budowlana - mapa 1 687.07 KB
627. Dokumentacja budowlana - mapa 2 671.01 KB
628. Dokumentacja budowlana - mapa 3 561.11 KB
629. Dokumentacja budowlana - mapa 4 474.29 KB
630. Dokumentacja budowlana - mapa 5 661.94 KB
631. Dokumentacja budowlana - opis 5.89 MB
632. Dokumentacja budowlana - profil 1 377.13 KB
633. Dokumentacja budowlana - profil 2 522.87 KB
634. Dokumentacja budowlana - schemat 203.46 KB
635. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 13.26 MB
636. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 7.25 MB
637. Drugi Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Babice 830.97 KB
638. Druk IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 156.10 KB
639. Druk ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 118.99 KB
640. Druk ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 100.09 KB
641. Druk ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 116.57 KB
642. Druk wpłaty 41.11 KB
643. Druk: DL-1 - Deklaracja na podatek leśny 117.69 KB
644. Druk: DR-1 - Deklaracja na podatek rolny 133.64 KB
645. Druk: IL-1 - Informacja o lasach 107.22 KB
646. Druk: IR-1 - Informacja o gruntach 49.05 KB
647. Druk: IR-1 - Informacja o gruntach - Formularz do wypełniania 157.89 KB
648. Druk: ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 95.72 KB
649. Druk: ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 97.42 KB
650. Druk: ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 121.17 KB
651. Druk: ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 119.86 KB
652. Druk: ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 95.52 KB
653. Druk: ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 96.65 KB
654. Druk: ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników 117.27 KB
655. Druk: ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 34.77 KB
656. Druk: ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 33.83 KB
657. Druk: ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 32.18 KB
658. Działki nr 91/4 o pow. 0,1372 ha, 91/6 o pow. 0,1395 ha, 91/7 o pow. 0,1333 ha 977.35 KB
659. Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871.24 KB
660. FORMULARZ OFERTOWY 269.42 KB
661. FORMULARZ OFERTOWY 269.42 KB
662. FORMULARZ OFERTOWY 269.42 KB
663. FORMULARZ OFERTOWY 268.60 KB
664. Formualrz wniosku o wydanie odpisu aktu zgonu - doc aktywny 36.50 KB
665. Formualrz wniosku o wydanie odpisu aktu zgonu - pdf 195.50 KB
666. Formualrz wniosku o wydanie odpisów aktu małżeństwa - doc aktywny 44.00 KB
667. Formularz 765.66 KB
668. Formularz - konsultacje 108.46 KB
669. Formularz - konsultacje 180.25 KB
670. Formularz - konsultacje 108.46 KB
671. Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego 187.14 KB
672. Formularz Ofertowy 217.22 KB
673. Formularz Ofertowy 221.74 KB
674. Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 192.64 KB
675. Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 396.74 KB
676. Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 2.26 MB
677. Formularz deklaracji na podatek rolny DR-1 297.73 KB
678. Formularz deklaracji o dochodach 164.81 KB
679. Formularz deklaracji w sprawie podatku leśnego DL-1 236.55 KB
680. Formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 358.24 KB
681. Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego INRL-1 311.28 KB
682. Formularz konsultacji 69.00 KB
683. Formularz ofertowy 80.00 KB
684. Formularz ofertowy 241.02 KB
685. Formularz ofertowy 269.12 KB
686. Formularz ofertowy 484.79 KB
687. Formularz ofertowy 228.95 KB
688. Formularz ofertowy 268.54 KB
689. Formularz ofertowy 226.24 KB
690. Formularz ofertowy 37.50 KB
691. Formularz ofertowy 45.50 KB
692. Formularz ofertowy 269.36 KB
693. Formularz ofertowy 404.17 KB
694. Formularz ofertowy - ZMIENIONY 48.00 KB
695. Formularz ofertowy - zał. nr 2 16.44 KB
696. Formularz ofertowy - zał. nr 2 16.25 KB
697. Formularz ofertowy - zał. nr 3 do SIWZ 38.00 KB
698. Formularz ofertowy drewno 23.50 KB
699. Formularz ofertowy drewno 269.55 KB
700. Formularz ofertowy drewno 270.33 KB
701. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
702. Formularz ofertowy drewno 269.59 KB
703. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
704. Formularz ofertowy drewno 269.42 KB
705. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
706. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
707. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
708. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
709. Formularz ofertowy drewno 269.44 KB
710. Formularz ofertowy drewno 271.06 KB
711. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
712. Formularz ofertowy drewno 269.28 KB
713. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
714. Formularz ofertowy drewno 37.50 KB
715. Formularz ofertowy drewno 110.24 KB
716. Formularz ofertowy drewno 237.36 KB
717. Formularz ofertowy drewno doc 37.50 KB
718. Formularz ofertowy drewno edyt 37.50 KB
719. Formularz ofertowy drewno pdf 269.28 KB
720. Formularz ofertowy edyt 30.19 KB
721. Formularz ofertowy na zakup drewna wielkowymiarowego 230.41 KB
722. Formularz ofertowy na zakup drewna wielkowymiarowego gatunku buk 230.27 KB
723. Formularz oferty 38.50 KB
724. Formularz oferty 20.55 KB
725. Formularz oferty 41.50 KB
726. Formularz oferty 18.20 KB
727. Formularz oferty 53.00 KB
728. Formularz oferty 152.75 KB
729. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 54.50 KB
730. Formularz oferty Dostęność w Gminie Krzywcza 97.25 KB
731. Formularz oświadczenia BIP 14.11 KB
732. Formularz oświadczenia majątkowego radnego Gminy Krzywcza Wzór oświadczeń majątkowych 66.50 KB
733. Formularz oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Wzór oświadczeń majątkowych 72.00 KB
734. Formularz podania o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 272.81 KB
735. Formularz umowy o roboty budowlane 105.00 KB
736. Formularz wniosku o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” - doc aktywny 25.50 KB
737. Formularz wniosku o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” - pdf 183.05 KB
738. Formularz wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości 107.49 KB
739. Formularz wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd 169.92 KB
740. Formularz wniosku o odebranie z gospodarstwa rolnego zwierzecia żle traktowanego przez właściciela 41.21 KB
741. Formularz wniosku o podział nieruchomości 163.02 KB
742. Formularz wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 146.84 KB
743. Formularz wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 103.40 KB
744. Formularz wniosku o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - doc aktywny 27.50 KB
745. Formularz wniosku o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - pdf 144.77 KB
746. Formularz wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - doc aktywny 32.00 KB
747. Formularz wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - pdf 144.74 KB
748. Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 149.58 KB
749. Formularz wniosku o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wydanie warunków technicznych przyłącza 147.63 KB
750. Formularz wniosku o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu 147.70 KB
751. Formularz wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej 15.83 KB
752. Formularz wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej 234.90 KB
753. Formularz wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej 15.83 KB
754. Formularz wniosku o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny - doc aktywny 32.50 KB
755. Formularz wniosku o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny - pdf 146.11 KB
756. Formularz wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - pdf 53.22 KB
757. Formularz wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - doc aktywny 32.50 KB
758. Formularz wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - pdf 191.75 KB
759. Formularz wniosku o udostęnienie informacji publicznej 213.33 KB
760. Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek od zaległości podatkowych 15.90 KB
761. Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek od zaległości podatkowych 230.84 KB
762. Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek od zaległości podatkowych 15.90 KB
763. Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 225.90 KB
764. Formularz wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - doc aktywny 36.50 KB
765. Formularz wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - pdf 192.56 KB
766. Formularz wniosku o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - doc aktywny 40.00 KB
767. Formularz wniosku o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - pdf 196.73 KB
768. Formularz wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 76.15 KB
769. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie 249.01 KB
770. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 147.53 KB
771. Formularz wniosku o wydanie decyzji na wycinkę drzew 34.22 KB
772. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205.04 KB
773. Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego 175.00 KB
774. Formularz wniosku o wydanie odpisów aktu małżeństwa - pdf 192.95 KB
775. Formularz wniosku o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka - doc aktywny 44.50 KB
776. Formularz wniosku o wydanie odpisów aktów z ksiąg stanu cywilnego - doc aktywny 46.50 KB
777. Formularz wniosku o wydanie odpisów aktów z ksiąg stanu cywilnego - pdf 245.33 KB
778. Formularz wniosku o wydanie odpisów aku urodzenia dziecka - pdf 192.34 KB
779. Formularz wniosku o wydanie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza 148.98 KB
780. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia 221.62 KB
781. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia 183.17 KB
782. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatkowej 186.84 KB
783. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 151.53 KB
784. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 237.41 KB
785. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - doc aktywny 58.00 KB
786. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - pdf 175.27 KB
787. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 136.63 KB
788. Formularz wniosku o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu (bezprzetargowo) 165.50 KB
789. Formularz wniosku o wyrażenie zgody na przyjęcie przez gminę nieruchomości 45.63 KB
790. Formularz wniosku o zamianę nieruchomości gruntowej 168.46 KB
791. Formularz wniosku o zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzywcza 171.03 KB
792. Formularz wniosku o zbycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej (niezabudowanej) 151.83 KB
793. Formularz wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (niezabudowanej) w drodze bezprzetargowej 168.47 KB
794. Formularz wniosku o zmianę imienia i nazwiska - doc aktywny 41.00 KB
795. Formularz wniosku o zmianę imienia i nazwiska - pdf 156.29 KB
796. Formularz wniosku o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 170.55 KB
797. Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871.24 KB
798. Formularz wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie przetargu 154.81 KB
799. Formularz wniosku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkownika 170.43 KB
800. Formularz zawiadomienia o utracie dowodu osobistego 157.37 KB
801. Formularz zaświadczenia o zarobkach 155.60 KB
802. Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 - wersja do pobrania. 38.65 KB
803. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca 200.25 KB
804. Formularz zgłoszenia pobytu stałego 47.58 KB
805. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego 106.20 KB
806. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy 254.48 KB
807. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy 182.65 KB
808. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy 180.54 KB
809. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy 255.68 KB
810. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy 180.37 KB
811. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów Gminy Krzywcza 374.95 KB
812. Formularz – konsultacje 108.46 KB
813. Formularz – konsultacje 108.46 KB
814. Geotechniczne Warunki Posadowienia 2.58 MB
815. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KRZYWCZA NA 2020 ROK WE WSZTSKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021 R. REFORMA ŚMIECIOWA 7.95 MB
816. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KRZYWCZA NA 2020 ROK WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R. 1.36 MB
817. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KRZYWCZA NA 2022 ROK WE WSZTSKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA 941.89 KB
818. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI : CHYRZYNA, KUPNA, RUSZELCZYCE 603.58 KB
819. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI : ŚREDNIA, WOLA KRZYWIECKA, KRZYWCZA, RECZPOL 603.20 KB
820. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU CAŁEJ GMINY KRZYWCZA - W 2018 R. 409.80 KB
821. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU CAŁEJ GMINY KRZYWCZA - W 2019 R. 335.11 KB
822. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ 442.26 KB
823. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Babice 577.31 KB
824. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Babice 195.65 KB
825. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Bachów 196.60 KB
826. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Bachów 577.32 KB
827. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Chyrzyna 222.74 KB
828. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Chyrzyna 576.07 KB
829. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Krzywcza 576.02 KB
830. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Krzywcza 213.64 KB
831. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Kupna 221.82 KB
832. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Kupna 576.03 KB
833. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Reczpol 576.07 KB
834. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Ruszelczyce 188.17 KB
835. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Ruszelczyce 577.36 KB
836. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Skopów 577.31 KB
837. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Skopów 199.51 KB
838. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Wola Krzywiecka 183.42 KB
839. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Wola Krzywiecka 576.15 KB
840. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Średnia 219.52 KB
841. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Średnia 576.07 KB
842. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Krzywiecka 698.48 KB
843. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ruszelczyce 924.86 KB
844. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Średnia 1.16 MB
845. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 195 połozona w m-ci Chyrzyna) 663.67 KB
846. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 195 połozona w m-ci Chyrzyna) 43.50 KB
847. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 2300 połozona w m-ci Bachów 42.00 KB
848. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 54/2 połozona w m-ci Reczpol) 735.20 KB
849. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 54/2 połozona w m-ci Reczpol) 42.00 KB
850. I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 611/2 położona w m-ci Ruszelczyce) 671.95 KB
851. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 2300 połozona w m-ci Bachów 677.17 KB
852. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (dz. nr 2300 położona w m-ci Ruszelczyce) 41.50 KB
853. II Konkurs na Skarbnika Gminy 427.15 KB
854. II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krzywcza 713.61 KB
855. INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZĄCA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM” 444.35 KB
856. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn. 12.06.2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 3, 5 i 6 z terenu Gminy Krzywcza 196.96 KB
857. INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU 931.62 KB
858. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA ZA 2012 ROK 225.76 KB
859. Imienne wykazy głosowań na I sesji w dniu 22 listopada 2018 r. 1.01 MB
860. Imienne wykazy głosowań na II sesji w dniu 30 listopada 2018 r. 6.04 MB
861. Imienne wykazy głosowań na III sesji w dniu 7 grudnia 2018 r. 4.97 MB
862. Imienne wykazy głosowań na IV sesji w dniu 19 grudnia 2018 r. 1.26 MB
863. Imienne wykazy głosowań na IX sesji w dniu 29 maja 2019 r. 2.32 MB
864. Imienne wykazy głosowań na V sesji w dniu 18 stycznia 2019 r. 2.94 MB
865. Imienne wykazy głosowań na VI sesji w dniu 15 lutego 2019 r. 675.83 KB
866. Imienne wykazy głosowań na VII sesji w dniu 27 lutego 2019 r. 2.00 MB
867. Imienne wykazy głosowań na VIII sesji w dniu 28 marca 2019 r. 2.41 MB
868. Imienne wykazy głosowań na X sesji w dniu 25 czerwca 2019 r. 2.26 MB
869. Imienne wykazy głosowań na XI sesji w dniu 12 lipca 2019 r. 630.58 KB
870. Imienne wykazy głosowań na XII sesji w dniu 12 września 2019 r. 1.63 MB
871. Imienne wykazy głosowań na XIII sesji w dniu 9 października 2019 r. 1.60 MB
872. Imienne wykazy głosowań na XIV sesji w dniu 8 listopada 2019 r. 326.11 KB
873. Imienne wykazy głosowań na XV sesji w dniu 6 grudnia 2019 r. 3.28 MB
874. Imienne wykazy głosowań na XVI sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. 2.25 MB
875. Imienne wykazy głosowań na XVII sesji w dniu 17 stycznia 2020 r. 4.64 MB
876. Imienne wykazy głosowań na XVIII sesji w dniu 28 lutego 2020 r. 3.75 MB
877. Imienne wykazy głosowań na XX sesji w dniu 31 lipca 2020 r. 1.61 MB
878. Imienne wykazy głosowań na XXI sesji w dniu 28 sierpnia 2020 r. 2.29 MB
879. Informacja z otwarcia ofert 299.94 KB
880. Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10.04.2020 r. w spr. możliwości dokonywania przez Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatow do obwodowych komisji wyborczych 197.54 KB
881. Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu składów do OKW 130.70 KB
882. Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywcza 128.48 KB
883. Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2019 r. 129.26 KB
884. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie 235.09 KB
885. Informacja dla wszystkich uczestników projektu dot. OZE o planowanym zwrocie zdeponowanej pierwszej części wkładów własnych 269.53 KB
886. Informacja doprecyzowująca treść SIWZ 191.89 KB
887. Informacja na temat surowców wtórnych gromadzonych selektywnie 342.76 KB
888. Informacja o kandydatach spełniających wymagania - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Krzywcza 244.31 KB
889. Informacja o odwołaniu przetargu 225.34 KB
890. Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 548.56 KB
891. Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 507.32 KB
892. Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 507.01 KB
893. Informacja o prowadzonych pracach obserwacyjno-pomiarowych 718.34 KB
894. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 472.19 KB
895. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 r. 1.55 MB
896. Informacja o stanie mienia komunalnego w poszczególnych sołectwach gminy Krzywcza 560.60 KB
897. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008 rok 683.99 KB
898. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 361.59 KB
899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 338.29 KB
900. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 350.20 KB
901. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 364.69 KB
902. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 291.52 KB
903. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 405.09 KB
904. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 317.92 KB
905. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 349.53 KB
906. Informacja o wyborze oferty 349.67 KB
907. Informacja o wyborze oferty 354.70 KB
908. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 100.36 KB
909. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 361.13 KB
910. Informacja o wynikach naboru 494.83 KB
911. Informacja o wynikach naboru 28.50 KB
912. Informacja o wynikach naboru na Asystenta Rodziny 280.44 KB
913. Informacja o wynikach naboru na Inspektora ds. świadczenia wychowawczego w GOPS w Krzywczy 269.34 KB
914. Informacja o wynikach naboru na Kierownika USC w Krzywczy 74.14 KB
915. Informacja o wynikach naboru na Kierownika USC w Krzywczy 74.14 KB
916. Informacja o wynikach naboru na Kierownika USC w Krzywczy 74.14 KB
917. Informacja o wynikach naboru na głównego księgowego GBP w Krzywczy 279.81 KB
918. Informacja o wynikach naboru na głównego księgowego GOPS w Krzywczy 1.13 MB
919. Informacja o wynikach naboru na pracownika ds. ewidencji ludności 78.68 KB
920. Informacja o wynikach naboru na pracownika ds. kadr, spraw socjalnych i bhp UG Krzywcza 87.33 KB
921. Informacja o wynikach naboru na pracownika ds. kadr, spraw socjalnych i bhp UG Krzywcza 87.33 KB
922. Informacja o wynikach naboru na pracownika ds. obsługi kasowej 89.20 KB
923. Informacja o wynikach naboru na pracownika ds. podatków i opłat lokalnych 73.29 KB
924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta ds. administracyjnych projektu 412.56 KB
925. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta ds. rozliczeń projektu 413.61 KB
926. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy Krzywcza 216.16 KB
927. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji, komunikacji i drogownictwa 68.16 KB
928. Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy 145.37 KB
929. Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy 145.37 KB
930. Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka projektu 462.84 KB
931. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierowca-operator koparko-ładowarki 239.16 KB
932. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 293.84 KB
933. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 316.89 KB
934. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 300.64 KB
935. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 286.48 KB
936. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krzywcza na stanowisko Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 23.50 KB
937. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krzywcza na stanowisko Referent ds. przygotowania i nadzoru inwestycji 264.94 KB
938. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krzywcza na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 189.38 KB
939. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krzywcza na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 183.54 KB
940. Informacja o wyniku 813.50 KB
941. Informacja o wyniku 227.51 KB
942. Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza Gminy Krzywcza 278.03 KB
943. Informacja o wyniku przetargu 247.64 KB
944. Informacja o wyniku przetargu 146.74 KB
945. Informacja o wyniku przetargu 125.24 KB
946. Informacja o wyniku przetargu 261.19 KB
947. Informacja o wyniku przetargu 151.66 KB
948. Informacja o wyniku przetargu 152.77 KB
949. Informacja o wyniku przetargu 150.28 KB
950. Informacja o wyniku przetargu 151.48 KB
951. Informacja o wyniku przetargu 245.25 KB
952. Informacja o wyniku przetargu 300.61 KB
953. Informacja o wyniku przetargu 251.70 KB
954. Informacja o wyniku przetargu 249.25 KB
955. Informacja o wyniku przetargu 141.48 KB
956. Informacja o wyniku przetargu 142.16 KB
957. Informacja o wyniku przetargu 145.56 KB
958. Informacja o wyniku przetargu 168/10 250.70 KB
959. Informacja o wyniku przetargu 168/11 249.36 KB
960. Informacja o wyniku przetargu 91/6 251.47 KB
961. Informacja o wyniku przetargu 91/7 499.83 KB
962. Informacja o wynkach naboru na Skarbnika 52.37 KB
963. Informacja o wynkach naboru na Skarbnika 72.11 KB
964. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 120.42 KB
965. Informacja o zakończeniu realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I" 591.37 KB
966. Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 610.69 KB
967. Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza" 917.44 KB
968. Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty 235.83 KB
969. Informacja o zmianie zapisów Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz zmiana terminu składania ofert 268.56 KB
970. Informacja o zmianie załączników 29.00 KB
971. Informacja uzupełniająca w sprawie kredytów i pożyczekposiadanych przez Gminę 209.67 KB
972. Informacja uzupełniająca w sprawie kredytów i pożyczekposiadanych przez Gminę (uzupełnienie poprzedniej informacji o brakujący wiersz 7 tabeli) 203.29 KB
973. Informacja w spr ogłoszonego naboru wniosków w ramach działań: "Premie dla młodych rolników" oraz "Modernizację gospodarstw rolnych" 1.16 MB
974. Informacja z otwarcia ofert 269.87 KB
975. Informacja z otwarcia ofert 284.34 KB
976. Informacja z otwarcia ofert 277.16 KB
977. Informacja z otwarcia ofert 297.52 KB
978. Informacja z otwarcia ofert 344.11 KB
979. Informacja z otwarcia ofert 339.88 KB
980. Informacja z otwarcia ofert 263.89 KB
981. Informacja z otwarcia ofert 313.53 KB
982. Informacja z otwarcia ofert 303.73 KB
983. Informacja z otwarcia ofert 304.53 KB
984. Informacja z otwarcia ofert 319.23 KB
985. Informacja z otwarcia ofert 261.48 KB
986. Informacja z otwarcia ofert 222.23 KB
987. Informacja z otwarcia ofert 281.50 KB
988. Informacja z otwarcia ofert 85.86 KB
989. Informacja z otwarcia ofert 372.33 KB
990. Informacja z otwarcia ofert 212.60 KB
991. Informacja z otwarcia ofert 329.56 KB
992. Informacja z otwarcia ofert 325.80 KB
993. Informacja z otwarcia ofert 39.00 KB
994. Informacja z otwarcia ofert 281.64 KB
995. Informacja z otwarcia ofert 302.31 KB
996. Informacja z otwarcia ofert 372.22 KB
997. Informacja z otwarcia ofert 270.17 KB
998. Informacja z otwarcia ofert 272.56 KB
999. Informacja z otwarcia ofert 601.20 KB
1000. Informacja z otwarcia ofert 198.70 KB
1001. Informacja z otwarcia ofert 280.28 KB
1002. Informacja z otwarcia ofert 195.96 KB
1003. Informacja z otwarcia ofert 345.64 KB
1004. Informacja z otwarcia ofert 197.42 KB
1005. Informacja z otwarcia ofert 286.59 KB
1006. Informacja z otwarcia ofert 240.00 KB
1007. Informacja z otwarcia ofert 270.41 KB
1008. Informacja z otwarcia ofert 294.88 KB
1009. Informacja z otwarcia ofert 529.38 KB
1010. Informacja z otwarcia ofert 172.82 KB
1011. Informacja z otwarcia ofert 302.17 KB
1012. Informacja z otwarcia ofert 312.52 KB
1013. Informacja z otwarcia ofert 288.77 KB
1014. Informacja z otwarcia ofert 278.15 KB
1015. Informacja z otwarcia ofert 694.08 KB
1016. Informacja z otwarcia ofert 66.55 KB
1017. Informacja z otwarcia ofert 273.25 KB
1018. Informacja z otwarcia ofert 310.39 KB
1019. Informacja z otwarcia ofert 335.73 KB
1020. Informacja z otwarcia ofert 396.74 KB
1021. Informacja z otwarcia ofert 261.72 KB
1022. Informacja z otwarcia ofert 257.22 KB
1023. Informacja z otwarcia ofert 297.88 KB
1024. Informacja z otwarcia ofert 19.77 KB
1025. Informacja z otwarcia ofert 298.58 KB
1026. Informacja z otwarcia ofert 368.75 KB
1027. Informacja z otwarcia ofert 161.58 KB
1028. Informacja z otwarcia ofert 197.92 KB
1029. Informacja z otwarcia ofert 314.66 KB
1030. Informacja z otwarcia ofert 169.78 KB
1031. Informacja z otwarcia ofert 157.27 KB
1032. Informacja z otwarcia ofert 14.44 KB
1033. Informacja z otwarcia ofert 328.08 KB
1034. Informacja z otwarcia ofert 312.31 KB
1035. Informacja z otwarcia ofert 334.16 KB
1036. Informacja z otwarcia ofert . 150.79 KB
1037. Informacja z otwarcia ofert . 131.78 KB
1038. Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu 322.09 KB
1039. Informacja z sesji otwarcia ofert 344.09 KB
1040. Informacja z sesji otwarcia ofert 299.47 KB
1041. Informacja z sesji otwarcia ofert 308.08 KB
1042. Informacja z sesji otwarcia ofert 297.70 KB
1043. Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych 321.55 KB
1044. Informacje dodatkowe 185.30 KB
1045. Instalacja centralnego ogrzewania segmant (1) lewy 325.45 KB
1046. Instalacja centralnego ogrzewania segmant (2) prawy 324.70 KB
1047. Instalacje wod- kan, wentylacja stołówka Krzywcza 5.91 MB
1048. Instrukcja do ściągnięcia załączników od numeru 9 do 14 127.41 KB
1049. Interpelacja Nr 1/2023 z dnia 26.04.2023 r. 190.84 KB
1050. Inwentaryzacja zieleni 5.01 MB
1051. KOMUNIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 424.64 KB
1052. KRUS 20170410 - Konkurs Plast_dla_dzieci .pdf Centralny Rejstr Plików 242.30 KB
1053. KRUS-20170331- Konkurs_Bezp_Gosp_Rol.pdf Centralny Rejstr Plików 154.35 KB
1054. KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - GBP w KRZYWCZY 428.22 KB
1055. Kalendarz wyborczy 484.69 KB
1056. Kalendarz wyborczy 242.11 KB
1057. Kalkulacja ceny 318.99 KB
1058. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 49.85 KB
1059. Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych POWSZECHNY SPIS ROLNY W 2020 230.88 KB
1060. Klauzula informacyjna RODO 81.74 KB
1061. Klauzula informacyjna RODO 111.08 KB
1062. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 231.69 KB
1063. Komunikat w spr. powołania Rejonowej Komisji Wyborczej nr 24 w Przemyślu w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 212.78 KB
1064. Komunikat Komisarza Wyborczego 200.04 KB
1065. Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu 270.79 KB
1066. Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu o liczbie mieszkańców w gminach 177.65 KB
1067. Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu o terminach i miejscu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 179.95 KB
1068. Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2014 r. 181.13 KB
1069. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie 29.37 KB
1070. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 31 marca 2014r. 171.79 KB
1071. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27 września 2014 r. 333.74 KB
1072. Konkurs na Skarbnika Gminy Krzywcza 427.67 KB
1073. Konkurs na kierownika USC w Krzywczy 316.89 KB
1074. Korekta Informacji z otwarcia ofert 757.04 KB
1075. Korekta Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 313.00 KB
1076. Korekta nr 1 do Oświadczenia majątkowego za 2020 rok Radnego Gminy Krzywcza Bogusława Krawczyka Kadencja 2018-2023 276.98 KB
1077. Korekta nr 1 do Oświadczenia majątkowego za 2020 rok Radnego Gminy Krzywcza Grzegorza Urbana Kadencja 2018-2023 244.86 KB
1078. Kosztorys ofertowy 265.18 KB
1079. Kosztorys ofertowy (1) instalacji elektrycznej 687.12 KB
1080. Kosztorys ofertowy (2) roboty remontowo-budowlane 1.36 MB
1081. Kosztorys ofertowy (3) instalacje wod kan i co 1.39 MB
1082. Kosztorys ofertowy Gimnazjum Publiczne w Krzywczy segment lewy (1) z demontażem 97.38 KB
1083. Kosztorys ofertowy Gimnazjum Publiczne w Krzywczy segment prawy (2) z demontażem 97.94 KB
1084. Kosztorysy ofertowe 2.91 MB
1085. Kosztorysy ofertowe 448.62 KB
1086. Kosztorysy ofertowe 1.22 MB
1087. Kosztorysy ofertowe 848.98 KB
1088. Kosztorysy ofertowe 710.52 KB
1089. Kosztorysy ofertowe 518.07 KB
1090. Krzywcza 216.42 KB
1091. Krzywcza Gimnazjum 30042011 rozwinięcie strona lewa (1) 583.21 KB
1092. Krzywcza Gimnazjum 30042011 rozwinięcie strona prawa (2) 591.64 KB
1093. Krzywcza Gimnazjum 30042011 segment lewy parter (1) 281.07 KB
1094. Krzywcza Gimnazjum 30042011 segment lewy piwnica (1) 274.83 KB
1095. Krzywcza Gimnazjum 30042011 segment lewy piętro 285.17 KB
1096. Krzywcza Gimnazjum 30042011 segment prawy (2) parter 281.58 KB
1097. Krzywcza Gimnazjum 30042011 segment prawy (2) piwnica 313.54 KB
1098. Krzywcza Gimnazjum 30042011 segment prawy (2) piętro 295.48 KB
1099. Kupna 214.35 KB
1100. List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 380.64 KB
1101. Lista kandydatow na bibliotekarza w GBP w Krzywczy Filia w Reczpolu 79.64 KB
1102. Lista kandydatow na portiera swietlicy wiejskiej w Reczpolu 77.64 KB
1103. Lista kandydatow na stanowisko Kierownika USC 76.01 KB
1104. Lista kandydatow na stanowisko ds. kadr, spraw socjalnych i bhp 76.68 KB
1105. Lista kandydatów spełniających wymagania 234.17 KB
1106. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 112.81 KB
1107. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na urzędnicze stanowisko - Główny Księgowy w Referacie Księgowości i Finansów w UG Krzywcza 175.94 KB
1108. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na urzędnicze stanowisko - Referent ds. przygotowania i nadzoru inwestycji w Urzędzie Gminy Krzywcza 181.04 KB
1109. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na urzędnicze stanowisko - Specjalista ds. zamówień publicznych w UG Krzywcza 183.98 KB
1110. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na urzędnicze stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy Krzywcza 186.36 KB
1111. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 423.05 KB
1112. Lista mieszkańców popierających kandydata 24.90 KB
1113. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 199 346.88 KB
1114. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 60 217.14 KB
1115. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 80/5 435.44 KB
1116. Lista popierających mieszkańców 176.32 KB
1117. Lista popierających mieszkańców 176.32 KB
1118. Lista popierających mieszkańców 176.32 KB
1119. Lista popierających mieszkańców 176.32 KB
1120. Lista popierających mieszkańców 176.32 KB
1121. Listy kandydatow na pracownikow UG Krzywcza 209.04 KB
1122. Modyfikacja treści SIWZ 23.00 KB
1123. Nabór na stanowisko Głównego księgowego w GOPS w Krzywczy 302.90 KB
1124. Nabór na stanowisko Głównego księgowego w GOPS w Krzywczy 302.90 KB
1125. Nabór na stanowisko Głównego księgowego w GOPS w Krzywczy 291.22 KB
1126. Nadanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 15.77 KB
1127. Nadanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 381.50 KB
1128. Nowe zapytanie ofertowe - materiały biurowe 4.34 MB
1129. Nowy aktualny projekt umowy 273.60 KB
1130. Nowy formularz ofertowy wykonawcy oraz nowy formularz umowy - po wprowadzonych zmianach 149.90 KB
1131. Nowy wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy Wzór oświadczeń majątkowych 84.50 KB
1132. Nowy wzór oświadczenie majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Wzór oświadczeń majątkowych 81.00 KB
1133. OBWIESZCZENIE 15.80 KB
1134. OBWIESZCZENIE 15.79 KB
1135. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZYWCZY z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzywcza w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 44.52 KB
1136. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI WOLA KRZYWIECKA 76.27 KB
1137. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI SKOPÓW 76.74 KB
1138. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH 903.58 KB
1139. OBWIESZCZENIE PKW z dnia 15.04.2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 82.21 KB
1140. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO 1.14 MB
1141. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BABIC w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 77.17 KB
1142. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BACHOWA w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 77.20 KB
1143. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA CHYRZYNY w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 77.63 KB
1144. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KRZYWCZY w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 77.57 KB
1145. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KUPNEJ w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 76.60 KB
1146. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RECZPOLA w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 78.26 KB
1147. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RUSZELCZYC w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 76.98 KB
1148. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA SKOPOWA w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 77.29 KB
1149. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA WOLI KRZYWIECKIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 76.76 KB
1150. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 14 lutego 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA ŚREDNIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r. 78.16 KB
1151. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI CHYRZYNA 76.28 KB
1152. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI KRZYWCZA 76.45 KB
1153. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI RECZPOL 76.17 KB
1154. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI RUSZELCZYCE 76.80 KB
1155. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI BABICE 76.80 KB
1156. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI BACHÓW 76.76 KB
1157. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI KUPNA 76.56 KB
1158. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 lutego 2011 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI ŚREDNIA 76.19 KB
1159. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA BABIC 128.70 KB
1160. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA BACHOWA 128.71 KB
1161. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA CHYRZYNY 128.88 KB
1162. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA KRZYWCZY 128.44 KB
1163. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA KUPNEJ 128.62 KB
1164. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA RECZPOLA 128.50 KB
1165. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA RUSZELCZYC 128.86 KB
1166. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA SKOPOWA 128.43 KB
1167. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA WOLI KRZYWIECKIEJ 128.61 KB
1168. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA ŚREDNIEJ 128.61 KB
1169. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI BABICE 119.57 KB
1170. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI BACHÓW 119.41 KB
1171. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI CHYRZYNA 119.10 KB
1172. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI KRZYWCZA 118.86 KB
1173. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI KUPNA 118.98 KB
1174. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI RECZPOL 119.01 KB
1175. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI RUSZELCZYCE 120.29 KB
1176. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI SKOPÓW 119.56 KB
1177. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI WOLA KRZYWIECKA 118.93 KB
1178. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 r. O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSA WSI ŚREDNIA 119.14 KB
1179. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA BABIC 150.87 KB
1180. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA BACHOWA 150.87 KB
1181. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA CHYRZYNY 151.90 KB
1182. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA KRZYWCZY 150.37 KB
1183. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA KUPNEJ 151.55 KB
1184. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA RECZPOLA 151.00 KB
1185. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA RUSZELCZYC 151.20 KB
1186. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA SKOPOWA 151.22 KB
1187. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA WOLI KRZYWIECKIEJ 150.74 KB
1188. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA ŚREDNIEJ 150.95 KB
1189. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BABIC w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 119.82 KB
1190. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BACHOWA w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 119.98 KB
1191. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA CHYRZYNY w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 119.94 KB
1192. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KRZYWCZY w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 120.02 KB
1193. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KUPNEJ w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 120.61 KB
1194. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RECZPOLA w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 121.24 KB
1195. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RUSZELCZYC w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 119.70 KB
1196. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA SKOPOWA w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 120.16 KB
1197. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA WOLI KRZYWIECKIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 120.06 KB
1198. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA ŚREDNIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 120.97 KB
1199. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 marca 2019 roku o wydaniu postanowienia o wznowieniu postepowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 245.86 KB
1200. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.07.2019r. 827.00 KB
1201. OBWIESZCZENIE pdf 434.28 KB
1202. OBWIESZCZENIE pdf 339.17 KB
1203. ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PRZEMYŚLU odnośnie "Budowy stacji bazowej transmisji danych o oznaczeniu „PRZ22753 Reczpol” 107.13 KB
1204. OGŁOSZENIE 911.78 KB
1205. OGŁOSZENIE 232.61 KB
1206. OGŁOSZENIE 890.48 KB
1207. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Krzywcza 949.72 KB
1208. OGŁOSZENIE doc 46.50 KB
1209. OGŁOSZENIE - ZMIANA TERMINU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSZELCZYCE 342.81 KB
1210. OGŁOSZENIE - ZMIANA TERMINU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSZELCZYCE 359.80 KB
1211. OGŁOSZENIE pdf 889.91 KB
1212. Obiweszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu odmownej decyzji 135.80 KB
1213. Objaśnienia 1 do Uchwały Nr 107/XVII/2012 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok 214.64 KB
1214. Objaśnienia 2 do Uchwały Nr 107/XVII/2012 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok 358.58 KB
1215. Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/137/2016 Rady Gminy Krzywcza - DOCHODY 337.68 KB
1216. Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/137/2016 Rady Gminy Krzywcza - WYDATKI 684.93 KB
1217. Objaśnienia do WPF Gm. Krzywcza na lata 2017-2023 160.73 KB
1218. Objaśnienia do WPF Gminy Krzywcza na lata 2017-2023 159.34 KB
1219. Objaśnienia do sprawozdania WG za 2014 rok 826.03 KB
1220. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2021-2026 187.32 KB
1221. Objaśnienia nr 1 do Uchwały Nr XV/71/2015 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2015 r. 224.03 KB
1222. Objaśnienia nr 2 do Uchwały Nr XV/71/2015 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2015 r. 431.12 KB
1223. Obmiary 423.91 KB
1224. Obwieszczeni z dnia 21 lipca 2023 o wszczęciu postępowania 129.48 KB
1225. Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.11.2012 r. str. 1 522.65 KB
1226. Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.11.2012 r. str. 2 182.17 KB
1227. Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego 7.15 MB
1228. Obwieszczenie 137.33 KB
1229. Obwieszczenie Jednostki pomocnicze Gminy (SOŁECTWA) 948.78 KB
1230. Obwieszczenie - Zawiadomienie o złożeniu odwołania 112.62 KB
1231. Obwieszczenie Burmistrza MiG Kańczuga o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 128.98 KB
1232. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gm. Kańczuga z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 160.12 KB
1233. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 216.13 KB
1234. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 279.50 KB
1235. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16.09.2011r. o wydaniu postanowienia 181.00 KB
1236. Obwieszczenie Dyr. Zarz. Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie z dn. 18.08.2022 r. o wydaniu postanowienia 268.64 KB
1237. Obwieszczenie Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 28.05.2019 r. 932.23 KB
1238. Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK 518.72 KB
1239. Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK 284.88 KB
1240. Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK 427.11 KB
1241. Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK 469.89 KB
1242. Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK dla stron postępowania 288.32 KB
1243. Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK do publicznej wiadomości 231.27 KB
1244. Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK 464.77 KB
1245. Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK dla stron postępowania 301.94 KB
1246. Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK dla stron postępowania 381.11 KB
1247. Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK do publicznej wiadomości 243.66 KB
1248. Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK dla stron postępowania 414.31 KB
1249. Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK dla stron postępowania 316.18 KB
1250. Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK do publicznej wiadomości 252.74 KB
1251. Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK dla stron postępowania 346.08 KB
1252. Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK dla stron postępowania 346.08 KB
1253. Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK do publicznej wiadomości 260.14 KB
1254. Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK do publicznej wiadomości 260.14 KB
1255. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzywcza 199.28 KB
1256. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krzywcza 209.39 KB
1257. Obwieszczenie IJr.507.1.602.2016 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2016 r. 446.19 KB
1258. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 98 w Krzywczy z dn. 14.06.2019 r. informujące o składzie Komisji do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej 323.45 KB
1259. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w spr. podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze 370.47 KB
1260. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. 1.23 MB
1261. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.06.2019r. 1.09 MB
1262. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 371.50 KB
1263. Obwieszczenie RDOŚ 1.64 MB
1264. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 290.92 KB
1265. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2017 r. 277.19 KB
1266. Obwieszczenie RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02.08.2013 r. 180.29 KB
1267. Obwieszczenie RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 04.07.2013 r. o zakończeniu postępowania dowodowego 210.58 KB
1268. Obwieszczenie RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10.05.2013 r. 142.54 KB
1269. Obwieszczenie RIiZP.6733.5.1.2022 WG Bircza z dn. 24.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" 399.24 KB
1270. Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022 Wójta Gminy Bircza z dnia 05 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" 601.05 KB
1271. Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022 Wójta Gminy Bircza z dnia 05.08.2022 r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 385.13 KB
1272. Obwieszczenie ROś-VI.6540.1.2013 Starosty Przemyskiego 66.66 KB
1273. Obwieszczenie ROś-VI.6541.3.2013 Starostwa Powiatowego w Przemyślu z dnia 23.07.2013 r. 162.09 KB
1274. Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.421.487.2019.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2020 r. 559.30 KB
1275. Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.275.2022.IH Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 sierpnia 2022 r. 279.61 KB
1276. Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.296.2022.PK 261.67 KB
1277. Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 18.01.2023 r. informujące o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Publicznych w Przemyślu pozwolenia wodnoprawnego 313.38 KB
1278. Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 grudnia 2022 r. 780.34 KB
1279. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 193.82 KB
1280. Obwieszczenie SGI.6220.2.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 11 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 404.56 KB
1281. Obwieszczenie SGI.6733.1.202.DI z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w PDF 785.95 KB
1282. Obwieszczenie SGI.6733.1.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia 797.79 KB
1283. Obwieszczenie SGI.6733.10.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w formacie .DOC 10.65 KB
1284. Obwieszczenie SGI.6733.10.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w formacie .PDF 909.79 KB
1285. Obwieszczenie SGI.6733.11.2021.DI z dn. 09.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w formacie .DOC 10.71 KB
1286. Obwieszczenie SGI.6733.11.2021.DI z dn. 09.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w formacie .PDF 886.40 KB
1287. Obwieszczenie SGI.6733.11.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w formacie .DOC 10.71 KB
1288. Obwieszczenie SGI.6733.11.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w formacie .PDF 157.26 KB
1289. Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dn. 24.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.69 KB
1290. Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dn. 24.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 887.81 KB
1291. Obwieszczenie SGI.6733.12.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 07.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego w formacie .PDF 157.10 KB
1292. Obwieszczenie SGI.6733.2.2022.DI z dnia 10 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .PDF 801.09 KB
1293. Obwieszczenie SGI.6733.2.2022.DI z dnia 10 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .doc 10.33 KB
1294. Obwieszczenie SGI.6733.2.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 marca 2023 r. 764.76 KB
1295. Obwieszczenie SGI.6733.5.2022.DI z dnia 22 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .DOC 10.52 KB
1296. Obwieszczenie SGI.6733.6.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 4 maja 2021 r. 962.84 KB
1297. Obwieszczenie SGI.6733.6.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- w formacie .DOC 11.07 KB
1298. Obwieszczenie SGI.6733.6.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- w formacie .PDF 855.76 KB
1299. Obwieszczenie SGI.6733.7.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 01.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .DOC 10.59 KB
1300. Obwieszczenie SGI.6733.7.2022.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 01.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .PDF 828.90 KB
1301. Obwieszczenie SGiOŚ.6220.1.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 września 2017 r. 330.59 KB
1302. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.1.2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12 lutego 2018 r. 818.19 KB
1303. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2017 WG Krzywcza z dn. 18.04.2017 r. o wszczęciu postęp. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 748.31 KB
1304. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29 sierpnia 2017 r. 301.00 KB
1305. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12 lutego 2018 r. 819.76 KB
1306. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.4.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06 października 2017 r. 907.14 KB
1307. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.4.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 grudnia 2017 r. o zakończeniu kompletowania materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji 349.23 KB
1308. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.5.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 grudnia 2017 r. zawiadamiające o zakończeniu kompletowania materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji 256.27 KB
1309. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.5.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 30 października 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 802.41 KB
1310. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.6.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 grudnia 2017 r. 844.97 KB
1311. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.6.2018 WG Krzywcza z dnia 12.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Bud. kabl. linii oświetl uliczn. dr. powiatowej w Kupnej ... 852.04 KB
1312. Obwieszczenie SGiOŚ.6733.7.2018 WG Krzywcza z dnia 18.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn ... 836.45 KB
1313. Obwieszczenie Starosty Przemyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 331.17 KB
1314. Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dn. 18.02.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" 1.36 MB
1315. Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 2 września 2014 r. o granicach i numerach okręgów wyborczych 327.75 KB
1316. Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. - o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 290.92 KB
1317. Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 28 maja 2020 r. 621.91 KB
1318. Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.23.29020 Starosty Przemyskiego z dnia 27.07.2020 r. 764.29 KB
1319. Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dn. 25.11.2019 r. o wszczęciu postęp. adm. w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gm. Bachów-Chyrzyna 764.76 KB
1320. Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dn. 27.12.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego 801.86 KB
1321. Obwieszczenie WG Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV" 877.76 KB
1322. Obwieszczenie WG Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa samodzielnej Kancelarii Leśnictwa Kupna" 796.87 KB
1323. Obwieszczenie WG Krzywcza z dn. 10.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwest. celu publ. 73.60 KB
1324. Obwieszczenie WG Krzywcza z dnia 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn ..." 910.28 KB
1325. Obwieszczenie WG Krzywcza z dnia 21.04.2016 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywcza" 543.98 KB
1326. Obwieszczenie WG Krzywcza z dnia 28.08.2019 r. w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2.15 MB
1327. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.112 dla stron postępowania 279.99 KB
1328. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.113 do publicznej wiadomości 276.75 KB
1329. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 maja 2021 r. 854.13 KB
1330. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2021 r. 774.06 KB
1331. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.52 z dnia 04.02.2022 r. RDOŚ w Rzeszowie 722.73 KB
1332. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.66 z dnia 29.03.2022 r. 274.62 KB
1333. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.67 z dnia 29.03.2022 r. 686.46 KB
1334. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.18 z dnia 10.02.2023 r. RDOŚ dla stron postępowania 42.81 KB
1335. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.22 z dnia 03.03.2023 r. RDOŚ dla stron postępowania 69.41 KB
1336. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.30 16.62 KB
1337. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.31 16.56 KB
1338. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.7 z dnia 22.12.2022 r. RDOŚ dla stron postępowania 50.13 KB
1339. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.38 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. 458.14 KB
1340. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. 801.81 KB
1341. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.49 RDOŚ w Rzeszowie z dn. 14.11.2018 r. 792.22 KB
1342. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.5 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 07.06.2018 r. 307.17 KB
1343. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.76 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 21.01.2019 r. 470.80 KB
1344. Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.77 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.01.2019 r. 314.74 KB
1345. Obwieszczenie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2019 r. 408.42 KB
1346. Obwieszczenie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03.10.2019 r. w spr. zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania 538.83 KB
1347. Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania 334.52 KB
1348. Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.40 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r. 454.83 KB
1349. Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.50 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 10.03.2017 r. 438.31 KB
1350. Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.51 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 10.03.2017 r. 384.09 KB
1351. Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.15 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 18.11.2016 r. 370.05 KB
1352. Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. 329.49 KB
1353. Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.14 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 19.06.2017 r. 273.52 KB
1354. Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.4 RDOŚ w Rzeszowie z dn. 17.05.2017 r. 295.16 KB
1355. Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.9 RDOŚ w Rzeszowie z dn. 25.05.2017 r. 336.53 KB
1356. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.18 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 24.07.2017 r. 296.70 KB
1357. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 września 2017 r. 287.64 KB
1358. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.35 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania 292.59 KB
1359. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.40 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 01.02.2018 r. w spr. zawiadomienia strony postępowania 332.36 KB
1360. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.45 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2018 r. 248.70 KB
1361. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.PM.56 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania 413.66 KB
1362. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.PM.60 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 maja 2018 r. w spr. podania do publicznej wiadomości informacji 458.45 KB
1363. Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.PM.63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2018 r. 345.00 KB
1364. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2012.AD.261 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 489.31 KB
1365. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2 259.26 KB
1366. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 321.39 KB
1367. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. 448.91 KB
1368. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. 317.62 KB
1369. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. 413.66 KB
1370. Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r. 414.80 KB
1371. Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2015.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. 516.67 KB
1372. Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2016.AW.2 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 20.05.2016 r. w spr. podania do publicznej wiadomości końcowego stanowiska Rep. Słowackiej 526.16 KB
1373. Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2017.AW.2 RDOŚ w Rzeszowie z dn. 26.04.2017 r. w spr. podania do publicznej wiadomości informacji 491.45 KB
1374. Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. 458.06 KB
1375. Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2014.AW-3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. 277.01 KB
1376. Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2017.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. 447.99 KB
1377. Obwieszczenie WOOŚ.442.4.2014.AW-4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. 311.98 KB
1378. Obwieszczenie WOOŚ.442.4.2016.AW.3 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.07.2016 r. 456.52 KB
1379. Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-148 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2015 r. 627.97 KB
1380. Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-162 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r. 551.33 KB
1381. Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2014 r. 552.81 KB
1382. Obwieszczenie WOOŚ.442.8.2014.AW-8 RDOŚ w Rzeszowie z dnia 29.01.2015 r. 524.84 KB
1383. Obwieszczenie WPN.082.1.14.2022.KCh.49 44.03 KB
1384. Obwieszczenie WPN.082.1.34.2021.KCh.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2021 r. 556.55 KB
1385. Obwieszczenie WPN.6320.1.46.2014.AP - 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. 985.45 KB
1386. Obwieszczenie Wójta Gm. Krzywcza z dn. 02.03.2020 r. o wszczęciu postep. admin. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV, słupów SN 15 kV ... 867.34 KB
1387. Obwieszczenie Wójta Gm. Krzywcza z dnia 03.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administr. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 842.12 KB
1388. Obwieszczenie Wójta Gm. Krzywcza z dnia 09.04.2015 r. w spr. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ... 189.23 KB
1389. Obwieszczenie Wójta Gm. Krzywcza z dnia 22.04.2016 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii kablowych w Skopowie" 531.83 KB
1390. Obwieszczenie Wójta Gm. Przemyśl w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 255.26 KB
1391. Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.10.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 380.04 KB
1392. Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 04.06.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1.51 MB
1393. Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.06.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 909.19 KB
1394. Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego 223.03 KB
1395. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 104.81 KB
1396. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o odwieszeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr ew. 34 w Reczpolu 126.63 KB
1397. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o podziale Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy 136.28 KB
1398. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o podziale Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 123.12 KB
1399. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP "Ruszelczyce UKS" 144.04 KB
1400. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 446.11 KB
1401. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 826.11 KB
1402. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV" 806.51 KB
1403. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV" 811.78 KB
1404. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt rozstrzygnięcia w spr. zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego 1.75 MB
1405. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 182.92 KB
1406. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 04.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ruszelczycach" 814.45 KB
1407. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 14.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 269.94 KB
1408. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 25.01.2022 r. w spr. zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz kandydatów na członków komisji wyborczej w przedterminowym wyborze sołtysa wsi Wola Krzywieckam zarządzonym na dzień 20.02.2022 r. 209.47 KB
1409. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 05.04.2016 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji w Babicach 293.75 KB
1410. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 08.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczy" 860.70 KB
1411. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.... 215.35 KB
1412. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 11.03.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne 819.12 KB
1413. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza 413.14 KB
1414. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 930.87 KB
1415. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.03.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 959.29 KB
1416. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 916.54 KB
1417. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 września 2015 r. 880.51 KB
1418. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17.06.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 454.19 KB
1419. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .DOC 10.71 KB
1420. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w formacie .PDF 1,012.08 KB
1421. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 września 2018 r. o podziale Gminy Krzywcza na obwody głosowania 148.31 KB
1422. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 830.73 KB
1423. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 2 września 2014 r. o podziale Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze 427.64 KB
1424. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 października 2015 r. 1.11 MB
1425. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 834.86 KB
1426. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 września 2017 r. 854.23 KB
1427. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 23 września 2015 r. 188.23 KB
1428. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 23.03.2021r. o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 992.67 KB
1429. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 24.05.2018 r. o wszczęciu postęp. adm. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn: "Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 1 16204 R w działce nr ewid. 100 w Skopowie" 846.26 KB
1430. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 769.50 KB
1431. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 548.52 KB
1432. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 26.04.2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 143.65 KB
1433. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 30 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 896.12 KB
1434. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 30.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 819.73 KB
1435. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 31.03.2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Krzywcza 450.09 KB
1436. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.... 213.03 KB
1437. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 202.39 KB
1438. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9 września 2019 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 810.13 KB
1439. Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 2 stycznia 2013 r. 537.22 KB
1440. Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 6 czerwca 2011 r. 135.14 KB
1441. Obwieszczenie do publicznej wiadomości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów". 248.47 KB
1442. Obwieszczenie do publicznej wiadomości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m.Bachów". 235.71 KB
1443. Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełnijących do RG Krzywcza 129.93 KB
1444. Obwieszczenie o przedterminowych wyborach wójta 228.89 KB
1445. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Krzywczy 167.15 KB
1446. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 97.68 KB
1447. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 562.53 KB
1448. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKŚ.6220.10.2022.GK 604.18 KB
1449. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKŚ.6220.8.2022.GK 949.57 KB
1450. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKŚ.6220.9.2022.GK 484.78 KB
1451. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 664.61 KB
1452. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w formacie .DOC 11.15 KB
1453. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w formacie PDF 984.53 KB
1454. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 689.03 KB
1455. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach 497.61 KB
1456. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 117.85 KB
1457. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego GKŚ.6220.6.2022.GK 375.57 KB
1458. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego GKŚ.6220.9.2022.GK 379.38 KB
1459. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do RG 101.91 KB
1460. Obwieszczenie o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Senatu RP 275.73 KB
1461. Obwieszczenie z dn. 10.05.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego 1.48 MB
1462. Obwieszczenie z dnia 12.06.2013 r. 151.03 KB
1463. Obwieszczenie z dnia 13.11.2019 Wojewody Podkarpackiego 269.41 KB
1464. Obwieszczenie z dnia 26 września 2023 r. 72.00 KB
1465. Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów". 343.88 KB
1466. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m.Bachów". 287.72 KB
1467. Obwieszczneie Wójta Gm. Krzywcza w spr. wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 363.64 KB
1468. Odpowiedzi do zapytania ofertowego 693.66 KB
1469. Odpowiedzi na pytania 216.40 KB
1470. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 313.74 KB
1471. Odpowiedzi na zapytania Nr 1 124.53 KB
1472. Odpowiedzi na zapytania Nr 1 371.76 KB
1473. Odpowiedzi na zapytania nr 01 z dn. 09.10.2018 r. 303.73 KB
1474. Odpowiedzi na zapytania nr 1 290.45 KB
1475. Odpowiedzi na zapytania nr 1 150.45 KB
1476. Odpowiedzi na zapytania nr 1 423.42 KB
1477. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dn. 08.04.2019 r 300.50 KB
1478. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 01.02.2017 r. 728.89 KB
1479. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 05.11.2014 338.01 KB
1480. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 12-02-2015 1.74 MB
1481. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 15.09.2014 r. 642.39 KB
1482. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 25-02-2015 812.58 KB
1483. Odpowiedzi na zapytania nr 2 160.41 KB
1484. Odpowiedzi na zapytania nr 2 z dnia 02.02.2017 r. 1.69 MB
1485. Odpowiedzi na zapytania nr 3 141.79 KB
1486. Odpowiedzi na zapytania nr 3 z dnia 03.02.2017 r. 790.70 KB
1487. Odpowiedzi na zapytania nr 4 256.09 KB
1488. Odpowiedzi na zapytania nr 5 149.04 KB
1489. Odpowiedzi na zapytania oferenta 182.67 KB
1490. Odpowiedzi nr 1 na zapytania do przetargu 299.17 KB
1491. Odpowiedź do Petycji z dnia 15.02.2022 r. nr 1/2022 40.77 KB
1492. Odpowiedź do Petycji z dnia 25.03.2023 r. nr 1/2023 954.54 KB
1493. Odpowiedź do Petycji z dnia 28.09.2022 r. nr 5/2022 806.00 KB
1494. Odpowiedź do petycji z dnia 04.03.2022 r. nr 2/2022 69.62 KB
1495. Odpowiedź do petycji z dnia 13.09.2022 r. nr 4/2022 133.66 KB
1496. Odpowiedź do petycji z dnia 31.07.2022 r. nr 3/2022 535.30 KB
1497. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 137.94 KB
1498. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 20.03.2023r. 237.22 KB
1499. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 226.38 KB
1500. Odpowiedź nr 1 na zapytanie 299.36 KB
1501. Odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 09.10.2012 r. 315.14 KB
1502. Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2023 r. na Interpelację Nr 1/2023 z dnia 26.04.2023 r. 347.27 KB
1503. Oferta 270.60 KB
1504. Oferta 33.50 KB
1505. Oferta pracy w Bibliotece w Reczpolu 207.87 KB
1506. Oferta pracy w Urzędzie Gminy Krzywcza 413.58 KB
1507. Oferta pracy w Urzędzie Gminy Krzywcza 247.62 KB
1508. Oferta pracy w Urzędzie Gminy Krzywcza 799.08 KB
1509. Oferta pracy w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu 190.76 KB
1510. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczących realizacji hospicjum" 1.59 MB
1511. Ogłoszenie 890.36 KB
1512. Ogłoszenie 129.78 KB
1513. Ogłoszenie 890.36 KB
1514. Ogłoszenie 127.10 KB
1515. Ogłoszenie 890.36 KB
1516. Ogłoszenie 765.21 KB
1517. Ogłoszenie 238.01 KB
1518. Ogłoszenie 144.61 KB
1519. Ogłoszenie 890.34 KB
1520. Ogłoszenie 144.98 KB
1521. Ogłoszenie 144.96 KB
1522. Ogłoszenie 277.00 KB
1523. Ogłoszenie 145.02 KB
1524. Ogłoszenie 690.39 KB
1525. Ogłoszenie 890.47 KB
1526. Ogłoszenie 890.36 KB
1527. Ogłoszenie 48.00 KB
1528. Ogłoszenie 890.20 KB
1529. Ogłoszenie 239.49 KB
1530. Ogłoszenie 241.31 KB
1531. Ogłoszenie 391.00 KB
1532. Ogłoszenie 756.59 KB
1533. Ogłoszenie 47.00 KB
1534. Ogłoszenie 0.00 KB
1535. Ogłoszenie 56.50 KB
1536. Ogłoszenie 415.21 KB
1537. Ogłoszenie 341.53 KB
1538. Ogłoszenie 890.38 KB
1539. Ogłoszenie 168_10,11,12 889.47 KB
1540. Ogłoszenie 261 144.15 KB
1541. Ogłoszenie I przetargu na dzierżawę części działki nr 868/3 zabudowanej budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Babicach 1.36 MB
1542. Ogłoszenie I przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 847.48 KB
1543. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek nr 1146 i 504 w Bachowie 839.44 KB
1544. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek nr 168/10, 168/11 i 168/12 w Średniej 1.16 MB
1545. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek nr 724, 725/2 i 975 w Krzywczy 1.13 MB
1546. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działek nr 933, 926 i 917 w Skopowie 948.95 KB
1547. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 232/2 o pow. 0,14 ha w Ruszelczycach 834.26 KB
1548. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 2980 w Bachowie 817.26 KB
1549. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 2980/1 w Bachowie 817.26 KB
1550. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 352 o pow. 1,55 ha w Ruszelczycach 883.81 KB
1551. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 831/1 o pow. 0,4583 ha w Reczpolu 879.36 KB
1552. Ogłoszenie I przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,08 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 897.51 KB
1553. Ogłoszenie I przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 286.67 KB
1554. Ogłoszenie I przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 1.06 MB
1555. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 484/1 w m. Krzywcza 905.79 KB
1556. Ogłoszenie I przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku buk 927.08 KB
1557. Ogłoszenie I przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku jodła 920.66 KB
1558. Ogłoszenie II przetargu na dzierżawę działek nr 184, 185, 263, 623, 628/1, 634, 812, 816, 853 i 952/1 w Bachowie 1.33 MB
1559. Ogłoszenie II przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 859.48 KB
1560. Ogłoszenie II przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 859.48 KB
1561. Ogłoszenie II przetargu na oddanie w dzierżawę części działki nr 449 o pow. 0,08 ha w Krzywczy zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 1.11 MB
1562. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek nr 168/10, 168/11 i 168/12 w Średniej 1.24 MB
1563. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek nr 3176 i 3178 w Bachowie 921.84 KB
1564. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek nr 3176 i 3178 w Bachowie 921.84 KB
1565. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek nr 724, 725/2 i 975 w Krzywczy 1.23 MB
1566. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 352 o pow. 1,55 ha w Ruszelczycach 946.67 KB
1567. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 433 w Woli Krzywieckiej 802.00 KB
1568. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 504 w Bachowie 823.54 KB
1569. Ogłoszenie II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 1.13 MB
1570. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż domków campingowych na działce nr 868/3 w Babicach przeznaczonych do rozbiórki 629.22 KB
1571. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1019 w miejscowości Reczpol 818.86 KB
1572. Ogłoszenie II przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku sosna 957.37 KB
1573. Ogłoszenie III przetargu na dzierżawę działek nr 184, 185, 263, 623, 628/1, 634, 812, 816, 853 i 952/1 w Bachowie 1.28 MB
1574. Ogłoszenie III przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 867.34 KB
1575. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działek nr 168/10, 168/11 i 168/12 w Średniej 1.23 MB
1576. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działek nr 3079 i 3101 w Bachowie 919.45 KB
1577. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działek nr 3287/5 i 3287/7 w Bachowie 911.84 KB
1578. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działek nr 724, 725/2 i 975 w Krzywczy 1.19 MB
1579. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 1573 w Bachowie 816.97 KB
1580. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3055 w Bachowie 794.22 KB
1581. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3067 w Bachowie 793.37 KB
1582. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3074 w Bachowie 802.78 KB
1583. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3119 w Bachowie 806.69 KB
1584. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3161 w Bachowie 800.58 KB
1585. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3171 w Bachowie 815.56 KB
1586. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3217 w Bachowie 814.19 KB
1587. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3311 w Bachowie 808.80 KB
1588. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3343 w Bachowie 801.70 KB
1589. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 3346 w Bachowie 793.50 KB
1590. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 344 w Bachowie 793.66 KB
1591. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 356 w Bachowie 795.19 KB
1592. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 358 w Bachowie 793.87 KB
1593. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 366 w Bachowie 788.28 KB
1594. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 372 w Bachowie 806.16 KB
1595. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 433 w Woli Krzywieckiej 825.14 KB
1596. Ogłoszenie III przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 1.17 MB
1597. Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż domków campingowych na działce nr 868/3 w Babicach przeznaczonych do rozbiórki 661.73 KB
1598. Ogłoszenie III przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku buk 924.89 KB
1599. Ogłoszenie IIII przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku jodła 947.40 KB
1600. Ogłoszenie IV przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 907.33 KB
1601. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działek nr 3079 i 3101 w Bachowie 918.83 KB
1602. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3055 w Bachowie 795.11 KB
1603. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3067 w Bachowie 787.45 KB
1604. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3074 w Bachowie 803.03 KB
1605. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3119 w Bachowie 802.48 KB
1606. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3161 w Bachowie 794.30 KB
1607. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3171 w Bachowie 806.34 KB
1608. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3217 w Bachowie 804.39 KB
1609. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3311 w Bachowie 809.23 KB
1610. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3343 w Bachowie 789.06 KB
1611. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki nr 3346 w Bachowie 794.78 KB
1612. Ogłoszenie IV przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 1.18 MB
1613. Ogłoszenie Kierownika GBP w Krzywczy z dnia 27.04.2016 r. o naborze na stanowisko Głównego Księgowego GBP w Krzywczy 990.47 KB
1614. Ogłoszenie Kierownika GOPS w Krzywczy o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.69 MB
1615. Ogłoszenie Konkursu Ofert 319.94 KB
1616. Ogłoszenie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 511.78 KB
1617. Ogłoszenie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 494.26 KB
1618. Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.12.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 872.25 KB
1619. Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.08.2012 r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 1.17 MB
1620. Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Rokietnica 382.64 KB
1621. Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 389.93 KB
1622. Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniniu na środowisko 934.00 KB
1623. Ogłoszenie Postanowienia Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.08.2012 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania 914.67 KB
1624. Ogłoszenie SGiOŚ.6220.7.2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 lutego 2015 r. 543.33 KB
1625. Ogłoszenie V przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 924.28 KB
1626. Ogłoszenie VI przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 955.98 KB
1627. Ogłoszenie VII przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 980.59 KB
1628. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza dn. 14.06.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Radcy Prawnego 904.16 KB
1629. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego 627.03 KB
1630. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego brzoza składowanego w Bachowie 876.81 KB
1631. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego buk składowanego w Bachowie 887.92 KB
1632. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego jodła składowanego w Bachowie 888.36 KB
1633. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie 602.34 KB
1634. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie 873.59 KB
1635. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie 593.01 KB
1636. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o II przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego 609.59 KB
1637. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o II przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Ruszelczycach 842.75 KB
1638. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS w Krzywczy 215.03 KB
1639. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o wynikach na wolne stanowisko Kierownika GOPS w Krzywczy 292.55 KB
1640. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 03.12.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 65.50 KB
1641. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 10.02.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody 1.41 MB
1642. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 12.08.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Główny Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zam. publ. 1.53 MB
1643. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 12.08.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Referent ds. kadr, spraw socjalnych i bhp 1.48 MB
1644. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 16.06.2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Główny Księgowy w Referacie Księgowości i Finansów 247.88 KB
1645. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 17.08.2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji 2.06 MB
1646. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 26.05.2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. zamówień publicznych 507.84 KB
1647. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 31.07.2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 2.52 MB
1648. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza 413.25 KB
1649. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Społeczno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzywcza 940.39 KB
1650. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21.07.2020r. III przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Kupna - jodła) 928.11 KB
1651. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21.07.2020r. III przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (jodła) 926.36 KB
1652. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 marca 2015 r. o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy 1.27 MB
1653. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 31.03.2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Krzywcza 458.51 KB
1654. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 lutego 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Referent ds. przygotowania i nadzoru inwestycji w Referacie Społeczno- Gospodarczym i Inwestycji Urzędu Gminy Krzywcza 227.95 KB
1655. Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywczaz dnia 21 października 2015 r. w spr. zmiany MPZP - "Ruszelczyce UKS" 415.95 KB
1656. Ogłoszenie Wójta o naborze kandydatów na rachmistrzów POWSZECHNY SPIS ROLNY W 2020 546.09 KB
1657. Ogłoszenie Wójta o naborze kandydatów na rachmistrzów 230.09 KB
1658. Ogłoszenie czwartego przetargu na sprzedaż działki nr 554 o pow. 0,0858 ha w Woli Krzywieckiej 835.73 KB
1659. Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 3176 o pow. 0,04 ha położonej w m. Bachów 893.23 KB
1660. Ogłoszenie konkursu ofert 39.50 KB
1661. Ogłoszenie konkursu ofert 58.50 KB
1662. Ogłoszenie konkursu ofert 1.22 MB
1663. Ogłoszenie nr 573902-N-2020 z dnia 12.08.2020r. 235.04 KB
1664. Ogłoszenie nr 581778-N-2020 z dnia 2020-09-04 r 344.82 KB
1665. Ogłoszenie nr 589373-N-2020 z dnia 2020-09-24 r. o zamówieniu 236.33 KB
1666. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu 270.75 KB
1667. Ogłoszenie o I przetargu na dz. nr 2516 w Bachowie 301.14 KB
1668. Ogłoszenie o I przetargu na dz. nr 2517 w Bachowie 303.90 KB
1669. Ogłoszenie o I przetargu na dz. nr 853 w Skopowie 329.51 KB
1670. Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę dz. nr 2907, 2905/1, 3004, 5055, 2416 w Bachowie 728.00 KB
1671. Ogłoszenie o I przetargu na oddanie w dzierżawę części działki nr 868/3 o pow. 0,30 ha w Babicach zabudowanej budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego na okres 10 lat 1.24 MB
1672. Ogłoszenie o I przetargu na oddanie w dzierżawę części działki nr 868/3 o pow. 0,30 ha w Babicach zabudowanej budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego na okres 10 lat 1.30 MB
1673. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego 652.61 KB
1674.