Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
6-12-2016, Wtorek, 03:55


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Ogłoszenie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji RG - 2016.12.06 2016-12-05

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 6 grudnia (wtorek) 2016 r. o godz. 8:00 wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Krzywcza

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA >>>
RADA GMINY KRZYWCZA >>>
Terminy posiedzeń komisji >>> ROK 2016 >>>
Posiedzenie wspólne Komisji w dn. 2016.12.06"Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego na Dostawę sygnału internetowego... 2016-11-28

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego na "Dostawę sygnału internetowego w ramach trwałości projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"

 

Szczegóły publikujemy w załączniku do zapytania ofertowego opublikowanego w menu "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>> ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EUR >>> ROK 2016 >>> [TUTAJ]Ogłoszenie zawiadomienia o zwołaniu XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza 2016-11-24

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 30 listopada (środa) 2016 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2016 >>> "2016.11.30 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"

Materiały przygotowane na sesję w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> "Projekty uchwał na sesję Rady Gminy" >>> ROK 2016 >>> "2016.11.30 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza"Ogłoszenie Obwieszczenia WOOŚ.4203.10.2016.IS.15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2016 r. 2016-11-24

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA >>> Ogłoszenie Obwieszczenia WOOŚ.4203.10.2016.IS.15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2016 r.INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA 2016-11-17

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

        Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krzywcza zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji.
        Weryfikacje techniczną budynków przeprowadzą: Pan Andrzej GRENDUS i Pan Marek PIEJKO działający w imieniu Firmy SIG Energia na zlecenie Gminy Krzywcza.
        Wyżej wymienione osoby skontaktują się z Państwem telefonicznie, celem umówienia konkretnego terminu i godziny spotkania. Osoby te będą się legitymować wydanym przez Wójta Gminy Krzywcza zaświadczeniem do ww. czynności. Na podstawie analizy informacji zawartych w złożonych przez Państwa ankietach udziału w projekcie, oraz weryfikacji technicznej w miejscu planowanej inwestycji, dobrane zostaną odpowiednie urządzenia oraz ich moc.
        Prosimy o dostosowanie się do zaproponowanych terminów i obecność w domu, celem udostępnienia posesji i udzielenia niezbędnych informacji oraz podpisanie protokołu weryfikacji. Informacje zawarte w protokole są ostateczne i zdecydują o możliwości uczestnictwa w projekcie.

 

Wacław Pawłowski

Wójt Gminy Krzywczazawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-11-17

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej nr 1 16241 R w działce nr ewid. 451 w km 0+000-0+496 w miejscowości Reczpol"

 

Szczegóły publikujemy w menu "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>> ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30'000 EUR >>> PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"


więcej... 


Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16241 R w działce nr ewid. 451 w km 0+000-0+496 w miejscowości Reczpol" 2016-11-02

Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16241 R w działce nr ewid. 451 w km 0+000-0+496 w miejscowości Reczpol"

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU: PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>>  "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30'000 EUR"

 Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży... 2016-09-20

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: "Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Krzywczy, Szkole Podstawowej w Reczpolu, Szkole Podstawowej w Ruszelczycach, Szkole Podstawowej w Babicach, w Szkole Podstawowej w Bachowie"

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30'000 EUR >>> ROK 2016 >>> ZO na Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów "

 Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-09-19

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę i nadbudowę poddasza w budynku Zespołu Szkół w Krzywczy"

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Ogłoszenie pism Wojewody Podkarpackiego z dn. 06.09.2016 r. znak ŚR.-III.700.2.99.2016 oraz Ministra Środowiska z dn. 17.08.2016 r. znak DLP-V.411.107.2016.DP 2016-09-15

Ogłoszono pisma Wojewody Podkarpackiego z dn. 6 września 2016 r. znak ŚR.-III.700.2.99.2016 oraz Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak DLP-V.411.107.2016.DP dotyczące realizacji zadania pn. "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarółw ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu: OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW >>>
Ogłoszenie pism Wojewody Podkarpackiego z dn. 06.09.2016 r. znak ŚR.-III.700.2.99.2016 oraz Ministra Środowiska z dn. 17.08.2016 r. znak DLP-V.411.107.2016.DPOgłoszenie zawiadomienia WG Krzywcza z dnia 14.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-09-15

Ogłoszono Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 września 2016 r. o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn (0,4 kV) oraz oraz zabudowa złączy kablowo pomiarowych" na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 712, 713, 714, 715, 716, 785, 790 i 789 w miejscowości Reczpol gm. Krzywcza

 

Szczegóły przedstawiamy w menu: OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA >>>
Zawiadomienie WG Krzywcza z dnia 14.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoOgłoszenie o ZO na Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów 2016-09-06

Ogłoszono zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


na realizację zadania pn. "Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Krzywczy, Szkole Podstawowej w Reczpolu, Szkole Podstawowej w Ruszelczycach, Szkole Podstawowej w Babicach, w Szkole Podstawowej w Bachowie”

 

Termin składania ofert upływa
w dniu 19 września 2016 r. o godz. 10:00
.

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU: PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30'000 EUR"
>>> ROK 2016 >>> 
"ZO na Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przebudowę i nadbudowę poddasza w budynku Zespołu Szkół w Krzywczy 2016-09-02

Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane - "Przebudowę i nadbudowę poddasza w budynku Zespołu Szkół w Krzywczy"

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywcza oraz najem lokalu użytkowego 2016-08-25

Ogłoszono drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek nr 352 o pow. 1,55 ha w Ruszelczycach, działek nr 724, 725/2 i 975 w Krzywczy oraz działek nr 168/10, 168/11 i 168/12 w Średniej) stanowiących własność Gminy Krzywcza.

Ogłoszono również siódmy przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego (zlokalizowanego w budynku na parterze po byłym Gminnym Centrum Kultury w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"OGŁOSZENIE HARMONOGRAMÓW ODBIORU ŚMIECI WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU 2016-01-12

OGŁOSZONO HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ GABARYTÓW WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA OBOWIĄZUJĄCE
W 2016 ROKU

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  REFORMA ŚMIECIOWA  >>>  HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2016 R."

Aktualności
[ 2016-12-05 ]
Ogłoszenie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji RG - 2016.12.06
Więcej
[ 2016-11-28 ]
Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego na Dostawę sygnału internetowego...
Więcej
Ostatnio dodane
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl