Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
22-08-2019, Czwartek, 06:30


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2019-07-18

Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Gmina Krzywcza przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019. Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin oraz dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do określonej w programie grupy beneficjentów.

Odbiorcami wsparcia mają być osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz jest dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę 60 mln zł.

W ramach programu Gmina Krzywcza otrzyma środki dofinansowania w kwocie 10.240,00 zł.
Z rekomendacji programu wynika, że nie należy pobierać opłat od osób objętych usługami, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji Programu Rada Gminy Krzywcza podjęła stosowną uchwałę w dniu 25.06.2019r. NR X/55/2019, zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 

Program realizowany będzie od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Koordynacją oraz realizacją Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy.

 

Wszelkich informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Krzywczy tel. 16671-13-90 wew. 26.Ogłoszenie zawiadomienia o zwołaniu XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza 2019-07-11

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 12 lipca (piątek) 2019 r. o godz. 16:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]Zawiadomienie z dnia 8 lipca 2019 r. Wójta Gminy Dubiecko o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV 2019-07-11

Ogłoszono Zawiadomienie z dnia 8 lipca 2019 r. Wójta Gminy Dubiecko o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów - Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" na działkach w miejscowości Nienadowa gm. Dubiecko oraz na działkach w miejscowości Babice gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie 2019-07-05

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO

Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.07.2019 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]Ogłoszenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg gminnych nr 594/4, 861 i 164/2 w Krzywczy, nr 604 i 631 w Reczpolu i 127 w Kupnej " 2019-06-27

Ogłoszono zamówienie publiczne na "Przebudowę dróg gminnych nr 594/4, 861 i 164/2 w Krzywczy, nr 604 i 631 w Reczpolu i 127 w Kupnej"


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 98 w Krzywczy z dn. 14.06.2019 r. informujące o składzie Komisji do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej 2019-06-21

Ogłoszono Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 98 w Krzywczy
z dn. 14.06.2019 r. informujące o składzie Komisji do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Zawiadomienie o zwołaniu X zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza 2019-06-19

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu X zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 25 czerwca (wtorek) 2019 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. 2019-06-18

Ogłoszono Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza w Referacie Społeczno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska 2019-06-06

Ogłoszono informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza w Referacie Społeczno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Zapytanie cenowe na: „Zakup i dostawę hydraulicznej kosiarki wysięgnikowej z głowicą do trawy i głowicą gilotynową do gałęzi i krzaków" oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi w/w urządzeń 2019-06-05

Ogłoszono zapytanie cenowe na: „Zakup i dostawę hydraulicznej kosiarki wysięgnikowej z głowicą do trawy i głowicą gilotynową do gałęzi i krzaków" oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi w/w urządzeń.

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie 2019-06-03

Ogłoszono I przetarg ofertowy na "SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO" składowanego w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.06.2019 r. godz. 10:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]Ogłoszenie w sprawie kontroli segregacji odpadów 2019-05-31

Krzywcza 27.05.2019 r.

OGŁOSZENIE !

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzona KONTROLA! segregacji odpadów we wszystkich miejscowościach gminy.

Osoby, które w pojemnikach lub czarnych workach gromadzą szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę będą narażone na zmianę opłaty z 12,50 zł za mieszkańca na miesiąc na 23,00 zł a odpady nie zostaną zabrane aż do następnego odbioru i prawidłowego ich posegregowania.

Jest to kontrola obowiązkowa i jest spowodowana powtarzającymi się nieprawidłowościami w segregacji odpadów.Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w spr. zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2019-05-31

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 

       Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

  1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
    ...
    9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
    ...
  2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

 

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

 

Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych [TUTAJ]

 

 Załącznik do Uchwały Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. - Terminarz wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych [TUTAJ]

 


RAPORT O STANIE GMINY KRZYWCZA ZA 2018 ROK 2019-05-30

Ogłoszono RAPORT O STANIE GMINY KRZYWCZA ZA 2018 ROK

 

SZCZEGÓŁOWY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

 Zawiadomienie o zwołaniu IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) 2019-05-23

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gm. Krzywcza na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025; [TUTAJ]

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gm. Krzywcza na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025  [TUTAJ]

 

 

 Zapytanie cenowe na: „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od 14.06.2019 do 31.12.2019” 2019-05-20

Zapytanie cenowe na: „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od 14.06.2019 do 31.12.2019”

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza 2019-05-16

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 16 maja 2019 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Społeczno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Krzywcza

 

Termin składania wymaganych dokumentów
upływa z dniem: 27.05.2019 r. (włącznie)

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]Sprawozdania finansowe za 2018 rok Gminy Krzywcza i jej jednostek organizacyjnych 2019-05-09

Opublikowano Sprawozdania finansowe za 2018 rok Gminy Krzywcza i jej jednostek organizacyjnych

 

SZCZEGÓŁY ZAMIESZCZAMY [TUTAJ]Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 2019-05-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowych nn (0,4kV, wraz z montażem złączy kablowych i kablowo - pomiarowych, w miejscowości Bachów i Iskań na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 625, 626, 624/1, 622, 621/1, 631/1, 628 i 623 w miejscowości Iskań gm. Dubiecko i nr 3209, 3210, 3211/1, 3212, 3042, 3226, 3215, 3216, 3218, 3219, 3231, 3232 i 3233 w miejscowości Bachów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn. 30.04.2019 r. w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywcza 2019-05-06

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywcza

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Ogłoszenie informacji Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 1, 7 i 9 2019-04-29

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 1, 7 i 9

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-09

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2019 R. 2018-12-20

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z GMINY KRZYWCZA NA 2019 ROK
WE WSZTSKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA 
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2019 R.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Ogłoszenie Kierownika GOPS w Krzywczy o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-11-05

O G Ł O S Z E N I E
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYWCZY
z dnia 5 listopada 2018 r.

o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Termin składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem: 19.11.2018 r. o godz. 14:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r. 2018-06-13

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SPRAWOZD-WG-2013R-ODPADY.pdf 1947172 bajtów
5
2. SPRAWOZD-WG-2014R-ODPADY.pdf 1849636 bajtów
0
3. SPRAWOZD-WG-2015R-ODPADY.pdf 1944756 bajtów
0
4. SPRAWOZD-WG-2016R-ODPADY.pdf 3557848 bajtów
4
5. SPRAWOZD-WG-2017R-ODPADY.pdf 3806444 bajtów
0
Aktualności
[ 2019-07-18 ]
Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Więcej
[ 2019-07-11 ]
Ogłoszenie zawiadomienia o zwołaniu XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza
Więcej
Ostatnio dodane
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl