Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
26-11-2015, Czwartek, 01:18


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze oferty w spr. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych" 2015-11-25

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych"

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza w 2016 r.” 2015-11-23

Ogłoszono zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza w 2016 r.” 

Szczegóły publikujemy w menu "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>> ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 EUR >>> ROK 2015 [TUTAJ]Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sygnału internetowego 2015-11-23

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego na "Dostawę sygnału internetowego w ramach trwałości projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"

 

Szczegóły publikujemy w załączniku do zapytania ofertowego opublikowanego w menu "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>> ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EUR >>> ROK 2015 >>> [TUTAJ]Zawiadomienie o zwołaniu XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza 2015-11-13

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 18 listopada (środa) 2015 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy 

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2015 >>> "2015.11.18 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"

Materiały przygotowane na sesję w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> "Projekty uchwał na sesję Rady Gminy" >>> ROK 2015 >>> "2015.11.18 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza"Ogłoszenie o II przetargu na oddanie w dzierżawę części działki nr 868/3 o pow. 0,30 ha w Babicach zabudowanej budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego na okres 5 lat 2015-11-12

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości (części działki nr 868/3 o pow. 0,30 ha w Babicach) zabudowanej (budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego) na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, turystycznej z bazą noclegową
 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie przetargu na w dzierżawę części działki nr 449 o 0,08 ha w Krzywczy zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podst. na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 2015-11-04

Ogłoszono przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości (części działki nr 449 o 0,08 ha w Krzywczy) zabudowanej (budynkiem po byłej Szkole Podstawowej) na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie zamówienia publicznego na "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYWCZA" 2015-11-02

Ogłoszono zamówienie publiczne na usługi

"ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYWCZA"

  

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU:
"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 000 EUR"

 

numer ogłoszenia
na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 
293708 - 2015

data zamieszczenia
na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 
02.11.2015 r.Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze oferty w spr. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej nr 1 16218 R w Bachowie 2015-10-30

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej nr 1 16218 R nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000-3+200 w miejscowości Bachów”

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO na zakup środków czystości dla pracowników Urzędu Gminy Krzywcza 2015-10-30

Ogłoszono zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO 

 

na zakup środków czystości dla pracowników Urzędu Gminy Krzywcza

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30'000 EUR" >>> "ROK 2015" >>> "Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO na zakup środków czystości dla pracowników Urzędu Gminy Krzywcza"Publikacja Zarządzeń Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 października 2015 r. 2015-10-30

Ogłoszono Zarządzenia Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 27 października 2015 r. w sprawach:

 

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości (działki nr 2382
  o pow. 0,02 ha w Bachowie) przeznaczonej do sprzedaży

  (Zarządzenie Nr 143/2015)
  [TUTAJ]

 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości (działki nr 335/2
  o pow. 0,0384 ha) w Woli Krzywieckiej) przeznaczonej
  do sprzedaży

  (Zarządzenie Nr 144/2015)
  [TUTAJ]

 3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (na remont drogi gminnej nr 1 16218 w Bachowie)
  (Zarządzenie Nr 145/2015)
  [TUTAJ]


Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 października 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ruszelczyce UKS" 2015-10-21

Opublikowano ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 października 2015 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ruszelczyce UKS"
.

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Ogłoszenie Obwieszczenia SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 października 2015 r. 2015-10-20

Ogłoszono Obwieszczenie SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 października 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Publikacja zmian do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - "Remont drogi gminnej nr 1 16218 R nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000+3 200 w miejscowości Bachów" oraz do ogłoszenia SIWZ 2015-10-16

Opublikowano zmianę do ogłoszonego zamówienia publicznego na roboty budowlane - "Remont drogi gminnej nr 1 16218 R nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000+3 200 w miejscowości Bachów" oraz zmianę do ogłoszonej SIWZ

  

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 000 EUR"

 

numer ogłoszenia zmian na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 276224 - 2015
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 16.10.2015 r.Publikacja pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 206/3 o pow. 0,16 ha w Bachowie 2015-10-16

Ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki Nr 206/3 o pow. 0,16 ha w Bachowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Publikacja Obwieszczenia WOOŚ.442.2.2015.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-10-16

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2015.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związnych z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strona narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Remont drogi gminnej nr 1 16218 R nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000-0+3 200 w miejscowości Bachów" 2015-10-15

Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane - "Remont drogi gminnej nr 1 16218 R nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000+3 200 w miejscowości Bachów

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 000 EUR"Zawiadomienie o zwołaniu XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza 2015-10-15

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 15 października (czwartek) 2015 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy 

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2015 >>> "2015.10.15 - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Krzywcza"Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu 2015-10-07

Ogłoszono zapytanie ofertowe

  na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu. 

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAOgłoszenie o publikacji Zarządzeń Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 października 2015 r. 2015-10-06

Ogłoszono Zarządzenia Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 5 października 2015 r. w sprawach:

 

 1. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
  (Zarządzenie Nr 133/2015)
  [TUTAJ]

 2. powołania obwodowych komisji wyborczych
  (Zarządzenie Nr 134/2015)
  [TUTAJ]


Zawiadomienie DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 września 2015 r. 2015-10-05

Ogłoszono Zawiadomienie DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 września 2015 r. 
o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 504 w Bachowie 2015-10-05

Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki Nr 504 w Bachowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie III przetargu na dzierżawę działek nr 184, 185, 263, 623, 628/1, 634, 812, 816, 853 i 952/1 w Bachowie 2015-10-05

Ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych (dz. nr 184, 185, 263, 623, 628/1, 634, 812, 816, 853 i 952/1) położonych w miejscowości Bachów
 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Publikacja Zarządzenia Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29 września 2015 r. 2015-09-29

Ogłoszono Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości (działek nr 818, 692/1, 692/2, 1355 i części działki nr 110 w Bachowie, nr 898 w Babicach oraz nr 80/5 w Woli Krzywieckiej) przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowych dzierzawców
(Zarządzenie Nr 130/2015) [TUTAJ]Zawiadomienie o zwołaniu XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza 2015-09-29

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 1 października (czwartek) 2015 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy 

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2015 >>> "2015.10.01 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"

Materiały przygotowane na sesję w menu "WŁADZE I STRUKTURA" >>> "RADA GMINY KRZYWCZA" >>> "Kadencja 2014-2018" >>> "Projekty uchwał na sesję Rady Gminy" >>> ROK 2015 >>> "2015.10.01 - Projekty uchwał na Sesję zwyczajną Rady Gminy Krzywcza"Ogłoszenie II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha) zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 2015-09-17

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości (części działki nr 449 o pow. 0,23 ha i 0,08 ha w Krzywczy) zabudowanych (budynkami po byłej Szkole Podstawowej) na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie III przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku po byłym GCK w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2 2015-09-16

Ogłoszono III przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego (zlokalizowanego w budynku na parterze po byłym Gminnym Centrum Kultury w Babicach usytuowanym na działce nr 624/2) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 2980/1 w Bachowie 2015-09-04

Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki nr 2980/1 o pow. 0,11 ha) stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Bachów
 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie I przetargu na dzierżawę części działki nr 868/3 zabudowanej budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Babicach 2015-09-02

Ogłoszono przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości (części działki nr 868/3 o pow. 0,30 ha w Babicach) zabudowanej (budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego) na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, turystycznej z bazą noclegową
 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2015-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy
informuje, 
że 
od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna 
przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole 

w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> 
KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAOgłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-08-26

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30'000 EUR) na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Krzywcza w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne"

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30'000 EUR" >>> "ROK 2015" >>> "Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r."Ogłoszenie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej oraz zakup i dostawa tablicy interaktywnej oraz 2 rzutniki 2015-08-18

Ogłoszono ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej oraz zakup i dostawa tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem oraz 2 rzutniki dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWCZY

 

"PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30'000 EUR" >>> "ROK 2015" >>> "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej oraz zakup i dostawa tablicy interaktywnej oraz 2 rzutniki"KOMUNIKAT 2015-08-13

  KOMUNIKAT

W dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek) Urząd Gminy Krzywcza nieczynny. 
Wolne za dzień 15 sierpnia 2015 r.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław PawłowskiPublikacja Zarządzeń Wójta Gminy Krzywcza z dnia 11 sierpnia 2015 r. 2015-08-11

Ogłoszono Zarządzenia Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawach:

 

 1. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw referendum
  (Zarządzenie Nr 110/2015)
  [TUTAJ]

 2. powołania obwodowych komisji do spraw referendum
  (Zarządzenie Nr 111/2015)
  [TUTAJ]

 Ogłoszenie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy 2015-08-04

Ogłoszono zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego (poniżej 30'000 EUR) na " świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu Gminy Krzywcza"

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30'000 EUR" >>> "ROK 2015" >>> "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy"Ogłoszono informację "Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju" 2015-07-27

Ogłoszono informację "Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju"

 

Szczegóły w menu "WYBORY  >>> OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA >>>  Ogólnokrajowe referendum 06.09.2015"Informacja z dnia19 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-06-23

Informacja
z dnia19 czerwca 2015 r.


o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.        Wójt Gminy Krzywcza informuje, że
przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu - na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lipca 2015 r.

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> 
KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAOBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO 2015-06-10

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO 

zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu zostało w dniu 9 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", Obiekt mostowy nr 88_2 - Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083R.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 80 (II piętro),  we wtorki w godz. 8:00-16:00 w pozostałe dni robocze w godz. 7:30-15:30

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> 
KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAObwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-148 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2015 r. 2015-03-09

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-148
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie informacji na temat przekazania dokumentacji, która stanowi  część Raportu oddziaływania na środowisko, wyłożenia jej społeczeństwu do wglądu,
terminu jej wyłożenia, wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG.8.3/2/2015 2015-03-06

Gmina Krzywcza w związku z realizacją projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zaprasza do składania ofert cenowych
na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu
z zakresu obsługi komputera
i korzystania z Internetu w ramach Projektu
Zapewnienie dostępu
do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
”.

Szczegóły w załącznikach

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 25-02-2015 odp1_na_zapyt-przedl_term-20150225.pdf 832078 bajtów 25
2. Załączniki załączniki.pdf 3463425 bajtów 27
3. Zapytanie ofertowe zapytanie.pdf 3835565 bajtów 49
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zaw_o_wyb_najkorz_oferty_20150306.pdf 705023 bajtów 16

więcej... 


Informacja Wójta Gminy Krzywcza dot. zagospodarowania obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy 2015-02-09

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że Gmina posiada do zagospodarowania w formie umowy dzierżawy nieruchomość w postaci działki Nr 449 o pow 0,8956 ha, zabudowanej dwoma budynkami po byłej Szkole Podstawowej w Krzywczy o pow użytkowej 313 m2 .

Są to budynki murowane, parterowe, wolnostojące wyposażone w  instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i CO. Działka posiada dostęp do drogi publicznej –powiatowej.

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza zainteresowanych zagospodarowaniem opisanej nieruchomości do składania listów intencyjnych ze wskazaniem proponowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia, oraz okresu dzierżawy - w terminie do 20.02.2015r.

Zaproszenie niniejsze nie stanowi oferty ani wezwania do złożenia prawnie wiążącej oferty, ale ma na celu wyłonienie podmiotów z którymi prowadzone będą dalsze procedury mające na celu zawarcie umowy dzierżawy.

Bliższe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Krzywcza  pokój nr 5 tel 16 671-14-86 wew 31INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZĄCA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM” 2015-01-30

INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZĄCA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM”

 

        Gmina Krzywcza w związku z realizacją projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, przypomina uczestnikom projektu, iż zgodnie z umową użyczenia sprzętu komputerowego mają obowiązek składać oświadczenie do celów inwentaryzacji sprzętu komputerowego w miesiącu styczniu każdego roku lub na każde żądanie Gminy Krzywcza w okresie obowiązywania umowy.

        W związku z powyższym prosimy o złożenie Oświadczenia osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza. Oświadczenia dla wnioskodawców i instytucji objętych projektem dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Krzywcza www.krzywcza.pl w zakładce Fundusze UE, Projekt 8.3 POIG na stonie www.bip.ugkrzywcza.pl w zakładce "Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia" oraz w Biurze Projektu.

        Niezłożenie oświadczenia może skutkować wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Bachowie 2015-01-07

Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek Nr 358, 1573, 356, 3176, 3178, 372, 3287/5, 3287/7, 366, 344, 3171, 3217, 3055, 3346, 3079, 3101, 3074, 3119, 3161, 3311, 3343, 3067 w Bachowie) stanowiących własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. 2015-01-02

Taryfy za odprowadzanie ścieków

obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Urząd Gminy w Krzywczy zawiadamia, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków następujące ceny i stawki:

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszcze-gólnienie Cena/stawka w zł Cena/stawka w zł Jednostka miary
      netto 1 brutto  
0 1 2 3 4 5
1 K1 Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 4,57 4,94 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczających się  według wskazań wodomierza:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszcze-gólnienie Cena/stawka w zł Cena/stawka w zł Jednostka miary
      netto 1 brutto  
0 1 2 3 4 5
1 K1

Cena za 1 miesiąc dla wodomierzy

2,00 2,16 zł/m-c

 

1 Do cen i stawek opłat netto określonych w kolumnie 3 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z §2 pkt. 9-11 rozporządzenia.  Zgodnie z przepisami obowiązujący od 01.01.2011r podatek VAT wynosi 8%.

 

Taryfy wchodzą w życie na podstawie: art. 24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858z późn. zm.).

 

Szczegóły w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA >>> 
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW >>> 
Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2015 r."Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2014 r. 2014-12-02

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-9
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie informacji na temat terminu planowanej iwestycji, wskazania organu właściwego w tej sprawie, możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą tej inwestycji oraz wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014 2014-11-27

Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014 na: 
Kompleksowe zorganizowanie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAZapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014 2014-10-31

Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014 na:

  Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAInformacja o ogłoszeniu zaproszenia do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu 2014-07-30

Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu  "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"  

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych 2014-07-24

Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA 

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. om2012ggajdzik.pdf 2074214 bajtów
2
2. om2012ubroszko.pdf 2122022 bajtów
0
3. om2013ggajdzik.pdf 2237489 bajtów
1
4. om2013ubroszko.pdf 2185329 bajtów
1
5. Uchwała Nr 8/2014 GKW w Krzywczy z dnia 17.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gm. Krzywcza w dniu 30.11.2014 r. 405104 bajtów
18
Aktualności
[ 2015-11-25 ]
Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze oferty w spr. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych"
Więcej
[ 2015-11-23 ]
Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza w 2016 r.”
Więcej
Ostatnio dodane
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl