Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
28-01-2015, Środa, 02:20


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż domków campingowych na działce nr 868/3 w Babicach przeznaczonych do rozbiórki 2015-01-21

Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż na sprzedaż domków campingowych przeznaczonych do rozbiórki stanowiącej własność Gminy Krzywcza posadowionych na działce nr 868/3 położonej w miejscowości Babice

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Bachowie 2015-01-07

Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek Nr 358, 1573, 356, 3176, 3178, 372, 3287/5, 3287/7, 366, 344, 3171, 3217, 3055, 3346, 3079, 3101, 3074, 3119, 3161, 3311, 3343, 3067 w Bachowie) stanowiących własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. 2015-01-02

Taryfy za odprowadzanie ścieków

obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Urząd Gminy w Krzywczy zawiadamia, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków następujące ceny i stawki:

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszcze-gólnienie Cena/stawka w zł Cena/stawka w zł Jednostka miary
      netto 1 brutto  
0 1 2 3 4 5
1 K1 Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 4,57 4,94 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczających się  według wskazań wodomierza:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszcze-gólnienie Cena/stawka w zł Cena/stawka w zł Jednostka miary
      netto 1 brutto  
0 1 2 3 4 5
1 K1

Cena za 1 miesiąc dla wodomierzy

2,00 2,16 zł/m-c

 

1 Do cen i stawek opłat netto określonych w kolumnie 3 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z §2 pkt. 9-11 rozporządzenia.  Zgodnie z przepisami obowiązujący od 01.01.2011r podatek VAT wynosi 8%.

 

Taryfy wchodzą w życie na podstawie: art. 24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858z późn. zm.).

 

Szczegóły w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA >>> 
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW >>> 
Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2015 r."Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Krzywcza 2014-12-18

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 22 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 12:00 wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Krzywcza

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA >>>
RADA GMINY KRZYWCZA >>>
Terminy posiedzeń komisji >>> ROK 2014 >>>
Posiedzenie wspólne Komisji w dn. 2014.12.22"Ogłoszenie o zwołaniu IV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza 2014-12-18

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu IV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 22 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy 

Szczegóły w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2014 >>> 2014.12.22 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"

Materiały przygotowane na sesję w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Projekty uchwał na sesję Rady Gminy >>> ROK 2014 >>> 2014.12.22 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2014 r. 2014-12-02

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-9
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie informacji na temat terminu planowanej iwestycji, wskazania organu właściwego w tej sprawie, możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą tej inwestycji oraz wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014 2014-11-27

Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014 na: 
Kompleksowe zorganizowanie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014/2015 2014-11-27

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie gminy Krzywcza: Zespołu Szkół w Krzywczy i Szkoły Podstawowej w Reczpolu oraz Świetlicy Wiejskiej i Zespołu Dworskiego w Babicach w sezonie grzewczym 2014/2015

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"

 Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-11-25

Ogłoszono Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubelskiego
z dnia 17 listopada 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Macieja Nowaka MX3 Sp. z o.o. ul. Wietrzna 14A, 53-605 Wrocław w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia telekomunikacyjną linią kablową Potoku Czerwonego, Skopowskiej Rzeki oraz cieku naturalnego Wp w miejscowości Ruszelczyce i Babice gm. Krzywcza w ramach zadania 'Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej - województwo podkarpackie""

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę oleju opałowego lekkiego ... 2014-11-20

Ogłoszono zamówienie publiczne na: 

"Dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie gminy Krzywcza: Zespołu Szkół w Krzywczy i Szkoły Podstawowej w Reczpolu oraz Świetlicy Wiejskiej i Zespołu Dworskiego w Babicach w sezonie grzewczym 2014/2015"


SZCZEGÓŁY W MENU >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014 2014-10-31

Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014 na:

  Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-10-31

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Krzywcza w sezonie 2014/2015

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 433 o pow. 0,3241 ha położonej w m. Wola Krzywiecka 2014-10-22

Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki Nr 433 o pow. 0,3241 ha w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Krzywcza w sezonie 2014/2015 r. 2014-10-17

Ogłoszono zamówienie publiczne na usługę:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Krzywcza w sezonie 2014/2015 r."

SZCZEGÓŁY W MENU >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"Zawiadomienia Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 października 2014 r. o wszczęciu postępowań administracyjnych 2014-10-06

Ogłoszono Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 1 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu (dla przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego wraz z jednym pasem ruchu dla samochodów) na rzece San w miejscowości Chyrzyna wraz z niezbędnymi dojazdami pracami związanymi i umocnieniem dna oraz przebudową istniejącego systemu odwadniania drogi, które może potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko"

oraz Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 1 października 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu w sprawie zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-10-06

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"

 Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 września 2014 r. 2014-09-30

Ogłoszono Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 września 2014 r. w spawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W MENU 
"
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY >>> ROK 2014"Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rady Gminy Krzywcza 2014-09-24

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 30 września (wtorek) 2014 r. posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy.

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA >>> RADA GMINY KRZYWCZA >>> Terminy posiedzeń komisji >>> ROK 2013 >>> Posiedzenie Kom. RG ds. Rolnictwa - 2013.09.30"Ogłoszenie II zamówienia publicznego na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu 2014-09-23

Ogłoszono II zamówienie publiczne na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"SZCZEGÓŁY W MENU >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"Ogłoszenie Zarządzeń od Nr 127/2014 do Nr 130/2014 Wójta Gminy Krzywcza 2014-09-16

Ogłoszono Zarządzenia od Nr 127/2014 do Nr 130/2014 Wójta Gminy Krzywcza w spawach dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywcza

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W MENU 
"
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY >>> ROK 2014"Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki Nr 1432 o pow. 1,15 ha w Bachowie 2014-09-16

Ogłoszono przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości (działki Nr 1432 o pow. 1,15 ha w Bachowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"OBWIESZCZENIE 2014-09-12

OBWIESZCZENIE
 

    W związku z ogłoszeniem przedterminowego wyboru Sołtysa wsi Krzywcza informuje się, że z dniem 4 września 2014 roku upłynął termin na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa wsi Krzywcza. Niewpłynęło żadne takie oświadczenie, dlatego przedterminowy wybór sołtysa w dniu 14 września 2014 r. nie odbędzie się.
 

Wójt Gminy

(-) Witold SzpytmanOgłoszenie Zarządzenia Nr 124/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 2014-09-10

Ogłoszono Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości (działki nr 433 w Woli Krzywieckiej) przeznaczonej do sprzedaży

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W MENU 
"
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY >>> ROK 2014"Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 164/8 o pow. 0,1779 ha w Krzywczy 2014-09-10

Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki Nr 164/8 o pow. 0,1779 ha w Krzywczy) stanowiącej własność gminy Krzywcza 

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie zamówienia publicznego na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu 2014-09-08

Ogłoszono zamówienie publiczne na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym  "

SZCZEGÓŁY W MENU >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-09-04

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 1 16225 R nr ewid. 174 w km 0+000-0+505 w miejscowości Krzywcza

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Ogłoszenie w sprawie przedterminowego wyboru Sołtysa Krzywczy 2014-08-25

Ogłoszono OBWIESZCZENIE Wóta Gminy Krzywcza
z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowego Wyboru Sołtysa Krzywczy, KALENDARZ WYBORCZY oraz OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz kandydatów na członków komisji wyborczej w przedterminowym wyborze sołtysa wsi Krzywcza zarządzonym na dzień 14 września 2014 roku

 

Szczegóły w menu "WYBORY  >>>  WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH >>> wybory przedterminowe Sołtysa Krzywczy - 14.09.2014"Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rady Gminy Krzywcza 2014-08-22

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 27 sierpnia (środa) 2014 r. posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza.

Szczegóły w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Terminy posiedzeń komisji >>> ROK 2014 >>> Posiedzenie Kom. RG ds. Oświaty, Kultury - 2014.08.27"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę drogi gminnej nr 1 16225 R nr ewid. 174 w km 0+000-0+505 w miejscowości Krzywcza" 2014-08-21

Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane: 

"Przebudowa drogi gminnej nr 1 16225 R nr ewid. 174 w km 0+000-0+505 w miejscowości Krzywcza"


SZCZEGÓŁY W MENU >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"Ogłoszenie Obwieszczenia WPN.6320.1.46.2014.AP - 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. 2014-08-20

Ogłoszono Obwieszczenie WPN.6320.1.46.2014.AP-1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie zawiadomienia o przyjęciu planów zadań ochronnych dla wskazanych obszarów Natura 2000

 

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>>  
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Internet w każdym domu 2014-08-18Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Krzywcza..." 2014-08-14

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Krzywcza w okresie od dnia 1 września 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne”

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 823 o pow. 0,44 ha w Skopowie 2014-08-05

Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki Nr 823 o pow. 0,44 ha w Skopowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza
 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Informacja o ogłoszeniu zaproszenia do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu 2014-07-30

Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu  "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"  

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych 2014-07-24

Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Ogłoszono pierwsze przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Krzywcza 2014-07-23

Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek Nr 344, 356, 358, 366, 372, 1573, 3055, 3067, 3074, 3079, 3101, 3119, 3161, 3171, 3176, 3178, 3217, 3287/5, 3287/7, 3311, 3343 i 3346 w Bachowie) stanowiących własność gminy Krzywcza

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszenie o zwołaniu XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza 2014-07-11

 Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 11 lipca (piątek) 2014 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza

Szczegóły w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2014 >>> 2014.07.11 - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Krzywcza"

Materiały przygotowane na sesję w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Projekty uchwał na sesję Rady Gminy >>> ROK 2014 >>> 2014.07.11 - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Krzywcza"Ogłoszenie o siódmym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 18/1 i 18/2 w Babicach 2014-07-08

Ogłoszono siódmy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działki Nr 18/1 i 18/2 w Babicach) stanowiących własność gminy Krzywcza

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza" 2014-07-04

 Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.

 

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIAOgłoszono informacje o wynikach naboru na stanowiska asystenta ds. administracyjnych, asystenta ds. rozliczeń i informatyka projektu 2014-07-04

Ogłoszono informacje o wynikach naboru na stanowiska asystenta ds. administracyjnych, asystenta ds. rozliczeń i informatyka projektu pn.:  "Zapewnienie Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza

 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "OFERTY PRACY >>> OGŁOSZENIE O NABORZE I O WYNIKACHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: „Przebudowę drogi gminnej nr 1 16245 R nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol” 2014-06-25

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 16245 R nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol”

 

Szczegóły publikujemy w menu "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - WYNIK PRZETARGU"Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu - ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM oraz o ogłoszeniu naboru ofert 2014-06-12

Ogłoszono informację o przystąpieniu do realizacji projektu: 

"ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM"

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA >>> KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

W związku z powyższym ogłoszony został nabór ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu, informatyka i asystenta ds. administracyjnych

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W MENU "OFERTY PRACY >>> OGŁOSZENIE O NABORZE I O WYNIKACHOgłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy 2014-06-17

WÓJT GMINY KRZYWCZA
ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W MENU 
"OFERTY PRACY >>> OGŁOSZENIA O NABORZE I O WYNIKACH"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przebudowę drogi gminnej nr 1 16245 R nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w Reczpolu 2014-06-06

Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane: 

"Przebudowa drogi gminnej nr 1 16245 R nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol"


SZCZEGÓŁY W MENU >>> "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"Zarządzenia od Nr 68/2014 do Nr 73/2014 Wójta Gminy Krzywcza 2014-06-06

Ogłoszono Zarządzenia od Nr 68/2014 do Nr 73/2014 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawach wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W MENU 
"
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY >>> ROK 2014"Zarządzenia Nr 53/2014 i Nr 54/2014 Wójta Gminy Krzywcza 2014-06-03

 Ogłoszono Zarządzenia Nr 53/2014 i Nr 54/2014 Wójta Gminy Krzywcza 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W MENU 
"
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY >>> ROK 2014"Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza 2014-05-30

 Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 2 czerwca (poniedziałek) 2014 r. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA >>> 
RADA GMINY KRZYWCZA >>> 
Terminy posiedzeń komisji >>> ROK 2014 >>> 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RG - 2014.06.02"Ogłoszenie o terminie sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza 2014-05-21

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 27 maja (wtorek) 2014 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy XLV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzywcza

Szczegóły w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Terminy sesji Rady Gminy >>> ROK 2014 >>> 2014.05.27 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"

Materiały przygotowane na sesję w menu "RADA GMINY KRZYWCZA >>> Projekty uchwał na sesję Rady Gminy >>> ROK 2014 >>> 2014.05.27 - Sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza"Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Krzywcza 2014-05-21

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu w dniu 27 maja (wtorek) 2014 r. wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Krzywcza

Szczegóły w menu "WŁADZE I STRUKTURA >>>
RADA GMINY KRZYWCZA >>>
Terminy posiedzeń komisji >>> ROK 2014 >>>
Posiedzenie wspólne Komisji w dn. 2014.05.27"Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2014.AW-3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. 2014-04-23

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2014.AW-3
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice" powiadomionej przez Republikę Słowacką
.

Szczegóły przedstawiamy w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>> 
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Obwieszczenie WPN.6320.8.2.2014.AP-1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2014 r. 2014-04-04

Ogłoszono Obwieszczenie WPN.8.2.2014.AP-1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007

Szczegóły w menu "OCHRONA ŚRODOWISKA  >>> 
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"Ogłoszenie o publikacji przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek Nr 358, 356, 1573, 3287/5, 3287/7 i 366 w Bachowie 2014-02-20

Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek Nr 358, 356, 1573, 3287/5, 3287/7 i 366 w Bachowie) stanowiących własność gminy Krzywcza

 

Szczegóły w menu "GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>  ZBYCIE I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI - W DRODZE PRZETARGU"

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. Uchwała Nr 8/2014 GKW w Krzywczy z dnia 17.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gm. Krzywcza w dniu 30.11.2014 r. 405104 bajtów
18
Aktualności
[ 2015-01-21 ]
Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż domków campingowych na działce nr 868/3 w Babicach przeznaczonych do rozbiórki
Więcej
[ 2015-01-07 ]
Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Bachowie
Więcej
Ostatnio dodane
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl