OBWIESZCZENIE SGI.6733.6.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 4 maja 2021 r.
OBWIESZCZENIE SGI.6733.6.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 4 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnegopn."Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej, zlokalizowanej  na dz. nr 833 w miejscowości Babice, oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza, przeznaczonego do jej zasilania"


Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-05-04
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-06 13:10:54
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31