Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 
Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 grudnia 2021 r.
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie"SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-12-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:57
Obwieszczenie SGI.6733.11.2021.DI
z dnia 9 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,40kV, budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/04kV oraz przebudowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/Nn, przebudowa istniejącego słupa SN 15kV i nN0,4kV oraz budowa nowego słupa SN 15Kv i Nn0,4kV”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-09
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-10 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-10 13:58

Zawiadomienie SGI.6220.2.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 5 listopada 2021 r.
o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-08 14:57
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-08 14:58

Obwieszczenie WPN.082.1.34.2021.KCh.1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 2 listopada 2021 r.
zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-11-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-05 07:22
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-05 07:49
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„- budowa podziemnej sieci kablowej SN-15 kV od słupa nr 249 do słupa nr 262 w miejsce przeznaczonego do rozbiórki odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza – Krzywcza od słupa nr 252 do słupa nr 262 ze względu na jego usytuowanie w terenie trudnodostępnym i częściowo zalesionym, - przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza – Krzywcza słupa nr 249 o konfiguracji N-12(ŻN} w celu przystosowania go nowej funkcji Nog-12 poprzez dobudowę głowicy kablowej i rozłącznika na istniejących żerdziach oraz dobudowa uziomu ochronnego do przebudowanego słupa,

- przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza –Krzywcza, słupa nr 262 o konfiguracji ROKooo w celu przystosowania go do nowej funkcji RKKoog poprzez dobudowę głowicy kablowej, ogranicznika przepięć i zestawu do zakładania przenośnych uziemiaczy na istniejących żerdziach oraz demontaż rozłącznika na odgałęzieniu sieci napowietrznej SN – 15 kV – kierunek Średnia,

- przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV – kierunek Średnia słupa nr 2/262 przelotowego P-12 na żerdzi ŻN - na słup odporowy z rozłącznikiem - Oo-13,5/12 na żerdzi wirowanej i dobudowa uziomu ochronnego do przebudowanego słupa“.

Na działach nr 2, 207, 213, 355, 359, 392 obręb 0010 Wola Krzywiecka i dz. nr 927/3, 929, 936/2, 940/2, 941, obręb 0004 Krzywcza, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza,

 
Szczegóły przedstwiamy w załącznikach
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-27 14:14
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-27 14:15

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYWCZA


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-20 14:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-26 12:50

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzywcza

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-20 14:51
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-26 12:47

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:20
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:23

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:26
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:26

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 13 września 2021 r.
o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przekazania przez stronę słowacką Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzji końcowej o możliwości oddania do eksploatacji Bloku 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 oraz informacji o możliwości zapoznania się z treścią tych dokumentów i zamieszczeniu tych dokumentów na stronie internetowej

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-09-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-15 08:43
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-15 08:51

Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 września 2021 r.
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce  nr ewid. 100 w Skopowie"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-09-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-14 08:30
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-14 08:32

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2021-05-21
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-24 14:56
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-24 15:16
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 19 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzywczy"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-05-19
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-19 14:48
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-19 14:49

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.11
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 6 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 30 kwietnia 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-05-06
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-07 13:42
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-07 13:45
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 4 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej, zlokalizowanej  na dz. nr 833 w miejscowości Babice, oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza, przeznaczonego do jej zasilania"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-05-04
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-06 12:59
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-06 13:05
DECYZJA GKŚ.7021.15.2021
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
Z DNIA 22.03.2021 R.
ZEZWOLAJĄCA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2021-04-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-02 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-02 12:30
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 23.03.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupów SN 15 kV w m. Reczpol, gm. Krzywcza i Korytniki gm. Krasiczyn"
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-03-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-03-23 14:08
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-03-23 14:09
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 15.03.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV kontenerowej wnętrzowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, szafki oświetleniowej. Przebudowa słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych w miejscowości Krzywcza, Wola Krzywiecka gm. Krzywcza. Budowa wodociągu w celu usunięcia kolizji istniejącego wodociągu z projektowaną stacją transformatorową w miejscowości Krzywcza gm. Krzywcza"


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-03-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-03-15 14:26
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-03-15 14:27

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą "Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2021-02-01
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-02-01 14:04
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-02-01 14:05

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-12-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-12-08 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-12-08 13:54
OBWIESZCZENIE
Starosty Przemyskiego

z dnia 27.07.2020 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywcza"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-08-11
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-11 10:43
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-11 10:44
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 14.07.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn." Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego
drogi gminnej w miejscowości Bachów"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-07-15
Publikujący Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 11:33
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 11:35
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 15.07.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn." Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego
drogi powiatowej w miejscowości Babice"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-07-15
Publikujący Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 12:48
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 12:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 8 lipca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-07-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-08 14:03
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-08 14:03

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania, możliwości zarówno zapoznania się z dokumentacją jak i zgłszania do niej uwag oraz właściwości organiu rozpatrującego ewentualne uwagi i wnioski.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-06-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 12:02
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 12:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 17 czerwca 2020 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-06-17
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-17 09:05
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-17 09:05
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 28 maja 2020 r.

Obwieszczenie publikujemy w załączeniu

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-06-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-05 15:05
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-05 15:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 30 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kablowej SN 15kV, słupów SN15kV w m. Reczpol, gm. Krzywcza i Korytniki gm. Kasiczyn"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:38
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:38

Postanowienie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 25 marca 2020 r. 
o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych (...) w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:34
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 4 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ruszelczycach"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-04
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-06 08:54
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-06 08:56
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2022r. 12:51:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.