Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszono Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2023 r. informujące o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Publicznych w Przemyślu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", oraz informujące o dostępności dokumentów do wglądu.

Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-01-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-01-26 08:24:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-04-30

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu L zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 24 stycznia (wtorek) 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-01-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-01-16 13:30:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-04-30
2023-01-11
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.
Jd WO w ilości 183,17 m3 (WD1 7,46 m3, WD2 29,18m3, WD3 19,56 m3, WC2 15,24 m3 , WC3 105,73 m3 WDP  6,0 m3).
Jd S2a w ilości 3,5 m
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy.doc 38400 bajtów 1
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy.pdf 276018 bajtów 1
3. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.doc 49152 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-01-11
PublikującyBobek Leszek 2023-01-11 11:49:34
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2024-01-11
2023-01-04
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Bachów tj.
Grab  WO w ilości 13,22 m3 (WD0 13,22 m3),
Buk WO w ilości 5,02 m3 (WD0 5,02 m3),
Sosna WO w ilości 6,03 m3 (WC0 1,02 m3, WD0 5,01),
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.pdf 276814 bajtów 3
2. Formularz ofertowy drewno doc Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 0
3. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.pdf 911747 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-01-04
PublikującyBobek Leszek 2023-01-04 11:53:00
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-04-05
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

informujące o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", wskazujące organ właściwy do wydania ww. pozwolenia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków, a także informujące o wyłożeniu dokumentów do wglądu.


 
Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-01-03
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-01-03 13:51:07
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-01-03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-04-30
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.7
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 22 grudnia 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy
- zadanie w systemie pod klucz".


Szczegóły w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-27
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-27 12:31:34
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-12-27
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-27

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 grudnia (czwartek) 2022 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-12-22
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-12-23 09:28:06
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-03-31
 
  Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszenie Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie katolickie w Przemyślu w dniu 14 grudnia 2022 r. złożyło ofertę na zadanie pn.: "Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczących realizacji hospicjum".
 
Do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy: sekretariat@krzywcza.pl.
 

 

Szczegółowe informacje umieszczono w zakładce 
Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-12-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-12-15 12:35:35
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2022-12-15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-03-31
Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza
"

z dnia 15.12.2022 r.
szczegóły w zakładce:

https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”

z dnia 15.12.2022 r.
szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-15
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-15 09:07:58
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-15

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 14 grudnia (środa) 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-12-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-12-14 11:18:01
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-03-31
  Krzywcza, dnia 8.12.2022r.    
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Bachów tj. Brz WO w ilości 62,06 m3 (WD0 45,40 m3, WDP 16,66).
Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 348,77 zł netto (trzysta czterdzieści osiem złotych  77/100).

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY.pdf 275887 bajtów 2
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 2
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 911729 bajtów 5
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zawiadomienie o wyborze.pdf 258272 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13
PublikującyBobek Leszek 2022-12-13 11:26:26
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-12-13
Krzywcza, dnia 13.12.2022r.   
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.
Jd WO w ilości 189,20 m3 (WD1 7,46 m3, WD2 29,18m3, WD3 20,92 m3, WC2 15,24 m, WC3 110,40 m3 WDP  6,0 m3).
Jd S2a w ilości 3,5 m3
Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 769,00 zł netto (siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych  00/100 zł).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY.pdf 275887 bajtów 1
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 2
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 911729 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13
PublikującyBobek Leszek 2022-12-13 11:22:39
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-12-13
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
 o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice"

z dnia 06.012.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice"
z dnia 06.12.2022 r.
szczegóły w zakładce

https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-06
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-06 11:42:31
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-12-06
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-06
Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 29 listopada 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2” w  miejscowości Bachów, gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie”.
Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30 10:51:28
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-11-30
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 30 listopada 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji środowiskowej

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla
miejscowości Bachów gmina Krzywcza”.

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30 09:31:13
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-11-30
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 listopada 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R
w m. Babice".

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-21
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-21 09:14:56
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-11-21
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-11-21
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Krzywcza  informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Wójt Gminy

Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-11-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-11-08 11:49:40
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-02-28
Obwieszczenie SGI.6733.12.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 7 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV oraz słupa SN 15kV. Przebudowa słupa SN 15 kV oraz istniejącej stacji transformatorowej w m. Nienadowa, gm. Dubiecko i w m. Babice gm. Krzywcza”

 

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2022-11-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-11-07 14:57:57
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-02-28
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
 
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice".

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-10-13
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-10-13 13:42:42
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-10-13
Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 września 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów, gmina Krzywcza
".


Szczegóły przedstawiamy w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-09-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-09-02 13:45:18
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-09-02
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 17 sierpnia 2022 r.
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
w części szczególnego korzystania z wód
w miejscowosci Skopów.

Obwieszczenie w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-19
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-19 13:51:10
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-19
Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R
od km 0+000-1+685 w miejscowości
Wola Krzywiecka gm. Krzywcza

z dnia 17.08.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R
od km 0+000-1+685 w miejscowości
Wola Krzywiecka gm. Krzywcza

z dnia 17.08.2022 r.
szczegóły w zakładce

https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-17
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-17 13:01:30
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-17
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2022-08-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-08-16 11:16:32
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2022-08-16
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-08-16
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000 – 1+685
w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza”.

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-02 11:52:49
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-02
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”
z dnia 19.07.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”
z dnia 19.07.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-19
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-19 13:34:15
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-19
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.113
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
z dnia 11 lipca 2022 r.
do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".

Obwieszczenie w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14 11:41:46
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-07-14
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-14
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.112
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
z dnia 11 lipca 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".

Obwieszczenie w zakładce:

https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14 11:37:58
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-07-14
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-14
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 lipca 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000- 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”.

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-01
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-01 12:39:59
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-01
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Obwieszczenie


Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-06-03
PublikującyBobek Leszek 2022-06-06 11:35:08
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-06-21
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
" Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów"
z dnia 27.05.2022 r.

szczegółowe informacje w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-27
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-27 13:03:32
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-27
Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 20 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000 – 1+685
w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza
".


Szczegóły w zakładce

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-20
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-20 14:27:47
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-20
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 12 maja 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów”.


Szczegóły przedstawiamy w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-12
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-12 13:05:09
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-12
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1 + 255 w miescowości Ruszelczyce gm. Krzywcza".

Szczegóły przedstawiamy w linku poniżej:https://www.bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdPliki-cmPobierz-7242-b2J3aWVzemN6ZW5pZSBvIHdzemN6xJljaXUgcG9zdMSZcG93YW5pYSBwZGYucGRm
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-02 10:05:45
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-05-02
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-02
Obwieszczenie SGI.6220.2.2021. DI
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
"Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"
z dnia 23.02.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-173-4536


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
"Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"
z dnia 23.02.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-89-4535


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-23
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-23 14:30:44
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-23
Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizjację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów".


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 lutego 2022 r. Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 lutego 2022 r..pdf 413874 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-21
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-21 12:10:52
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-21
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-01-11
data dodania: 2023-01-04
Przetargi
data dodania: 2022-12-13
data dodania: 2022-09-23
data dodania: 2022-09-23
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-01-12
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 05 lutego 2023r. 07:38:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.