Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 października (wtorek) 2021 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-10-12
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-14 10:53:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-31

Opublikowano Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-10-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-13 12:55:21
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-31

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-10-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-13 12:52:17
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-10-13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-31
Ogłoszono I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.10.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAKŁADCE: ZAMOWIENIA_PUBLICZNE_PONIZEJ_130_000_PLN

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2021-10-12
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-13 12:43:50
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-10-13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-30

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21.09.2021 r. o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 listopada 2021 r.

 

SZCZEGÓŁY (ZAWIADOMIENIE + FORMULARZ)
W ZAKŁADCE Komunikaty_obwieszczenia_i_ogloszenia

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-09-22
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-22 10:26:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-31

Opublikowano Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r.
o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przekazania przez stronę słowacką Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzji końcowej o możliwości oddania do eksploatacji Bloku 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 oraz informacji o możliwości zapoznania się z treścią tych dokumentów i zamieszczeniu tych dokumentów na stronie internetowej

 

Treść ogłoszenia zamieszczamy w zakładce ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-09-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-15 09:01:32
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-15

Ogłoszono Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 września 2021 r.
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce  nr ewid. 100 w Skopowie"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-09-14
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-14 08:37:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-14

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 27 sierpnia (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-08-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-08-25 11:51:11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-11-30

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
(sierpień/wrzesień 2021 rok)

poświęcone ustaleniu zadań do realizacji w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego oraz przedstawieniu informacji z realizacji zadań gminnych za 2020 rok

L.p. Miejscowość Data Godz. Miejsce
1. Skopów 29.08.2021r. niedziela 11:30 Świetlica Wiejska
w Skopowie
2. Krzywcza 29.08.2021r. niedziela 17:00 Świetlica Wiejska w Krzywczy
3. Kupna 31.08.2021r. wtorek 16:00 Świetlica Wiejska
w Kupnej
4. Chyrzyna 31.08.2021r. wtorek 18:00 budynek po byłym sklepie
w Chyrzynie
5. Średnia 01.09.2021r. środa 16:00 Świetlica Wiejska
w Średniej
6. Wola Krzywiecka 01.09.2021r. środa 18:00 Świetlica Wiejska
w Woli Krzywieckiej
7. Ruszelczyce 02.09.2021r. czwartek 17:00 Świetlica Wiejska
w Ruszelczycach
8. Reczpol 03.09.2021r. piątek 17:00 Świetlica Wiejska
w Reczpolu
9. Bachów 12.09.2021r. niedziela 10:15 Świetlica Wiejska
w Bachowie
10. Babice 12.09.2021r. niedziela 13:00 Świetlica Wiejska
w Babicach

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-08-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-08-20 11:48:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-08-20
Ogłoszono konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

     Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.
     Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030”. (...)

 
SZCZEGÓŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PUBLIKUJEMY W MENU
KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-07-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-07-01 15:03:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-10-31
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-05-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-24 15:21:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-05-24
Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza - 35 000,00 zł (netto)
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:10:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:05:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 10 lutego 2021 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
26.02.2021 r. do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-02-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-10 12:31:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-10
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.02.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-02-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-08 14:52:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-08

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą "Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-02-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-01 14:23:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-01

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 stycznia (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-01-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-19 14:45:36
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-19

Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-01-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-07 15:15:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-07

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-23 12:54:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-23
Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Sukcesywne wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka"

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10:00


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-12-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-16 09:59:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-16

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Szczegóły przedstawiamy w [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-08 13:58:11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-08

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-11-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-11-13 15:02:28
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-11-13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 19 października 2021r. 16:03:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.