Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszono konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

     Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.
     Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030”. (...)

 
SZCZEGÓŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PUBLIKUJEMY W MENU
KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-07-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-07-01 15:03:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-10-31
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 czerwca (wtorek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-06-18
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-18 15:14:56
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-06-18
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-09-30

Ogłoszono RAPORT O STANIE GMINY KRZYWCZA ZA 2020 ROK

 

KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA" [Więcej]UWAGA: Raport o stanie gminy za 2020 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.
 

Szczegółowe informacje o sesji wraz z porządkiem obrad publikujemy [TUTAJ]


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-05-27
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-02 14:04:24
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-06-21
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-09-30

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 maja (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-05-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-26 15:00:35
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż autobusu.  Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza - 25 000,00 zł (netto)
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU
"ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 PLN"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-05-25
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-25 14:40:29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-05-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-24 15:21:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-05-24
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 19 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzywczy"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-05-19
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-19 14:53:38
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.11
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 6 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 30 kwietnia 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-05-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-07 13:52:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
OBWIESZCZENIE SGI.6733.6.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 4 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnegopn."Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej, zlokalizowanej  na dz. nr 833 w miejscowości Babice, oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza, przeznaczonego do jej zasilania"


Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-05-04
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-06 13:10:54
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku – zadań publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2021

Szczegóły publikujemy w menu "Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-05-05
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-05 13:10:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 22.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-22
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-22 11:16:05
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-31
Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza - 35 000,00 zł (netto)
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:10:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:05:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-12 12:44:38
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-31
Ogłoszono Decyzję GKŚ.7021.15.2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22.03.2021 r. zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-04-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-02 12:35:44
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-31
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 10 lutego 2021 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
26.02.2021 r. do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-02-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-10 12:31:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-10
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.02.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-02-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-08 14:52:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-08

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą "Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-02-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-01 14:23:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-01

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 stycznia (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-01-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-19 14:45:36
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-19

Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-01-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-07 15:15:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-07

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-23 12:54:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-23
Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Sukcesywne wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka"

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10:00


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-12-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-16 09:59:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-16

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Szczegóły przedstawiamy w [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-08 13:58:11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-08

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-11-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-11-13 15:02:28
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-11-13
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.10.2020 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-10-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-10-09 13:37:37
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-10-09

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 sierpnia (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-08-19
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-24 14:33:07
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-08-24
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-24
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
31.08.2020 r. do godz. 15:00.


 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBanaś Małgorzata 2020-08-17
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-17 11:43:55
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-17
Ogłoszono Obwieszczenia Starosty Przemyskiego
z dnia 27.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywcza"


Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-08-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-11 10:56:22
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-08-11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 27 lipca 2021r. 13:38:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.