Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000 – 1+685
w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza”.

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-02 11:52:49
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-02
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”
z dnia 19.07.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”
z dnia 19.07.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-19
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-19 13:34:15
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-19

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 20 lipca (środa) 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-07-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-07-15 10:33:46
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-10-30
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.113
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
z dnia 11 lipca 2022 r.
do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".

Obwieszczenie w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14 11:41:46
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-07-14
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-14
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.112
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
z dnia 11 lipca 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".

Obwieszczenie w zakładce:

https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14 11:37:58
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-07-14
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-14
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 lipca 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000- 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”.

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-01
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-01 12:39:59
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-01
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.1.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 24 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"


SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2022-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-06-24 14:01:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-30

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 23 czerwca (czwartek) 2022 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-06-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-06-10 11:13:43
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-30
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Obwieszczenie


Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-06-03
PublikującyBobek Leszek 2022-06-06 11:35:08
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-06-21
Obwieszczenie SGI.6733.7.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczpolu i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki”SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2022-06-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-06-01 12:15:57
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-30
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
" Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów"
z dnia 27.05.2022 r.

szczegółowe informacje w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-27
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-27 13:03:32
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-27
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 26 maja 2022 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: specjalista ds. zamówień publicznych

 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem: 10.06.2022 r. do godz. 15:00.


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2022-05-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-05-26 11:39:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-08-31
Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 20 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000 – 1+685
w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza
".


Szczegóły w zakładce

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-20
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-20 14:27:47
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-20
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 12 maja 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów”.


Szczegóły przedstawiamy w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-12
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-12 13:05:09
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-12
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1 + 255 w miescowości Ruszelczyce gm. Krzywcza".

Szczegóły przedstawiamy w linku poniżej:https://www.bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdPliki-cmPobierz-7242-b2J3aWVzemN6ZW5pZSBvIHdzemN6xJljaXUgcG9zdMSZcG93YW5pYSBwZGYucGRm
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-05-02 10:05:45
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-05-02
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-02
Obwieszczenie SGI.6220.2.2021. DI
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
"Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"
z dnia 23.02.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-173-4536


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
"Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"
z dnia 23.02.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-89-4535


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-23
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-23 14:30:44
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-23
Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizjację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów".


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 lutego 2022 r. Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 lutego 2022 r..pdf 413874 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-21
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-02-21 12:10:52
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-05-21
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na sołtysa
oraz kandydatów na członków komisji wyborczej
w przedterminowym wyborze sołtysa wsi Wola Krzywiecka zarządzonym na dzień 20 lutego 2022 rokuSZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2022-01-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-01-26 14:37:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-01-26
2022-01-19
w sprawie wydania opinii dotyczącej Dodatku nr 8 do Planu Ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi, Kopalnia Gazu Ziemnego Tuligłowy, na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2026r.

POSTANOWIENIE SGI.6524.1.2022.DI

PDF
Wytworzył: Leszek Bobek
POSTANOWIENIE SGI.6524.1.2022.DI

DOC
Wytworzył: Leszek Bobek
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-19
PublikującyBobek Leszek 2022-01-19 11:27:29
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-19
2022-01-11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - strony.docx 16180 bajtów 4
2. OBWIESZCZENIE pdf Obwieszczenie (2).pdf 444704 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-11
PublikującyBobek Leszek 2022-01-11 12:54:44
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-11
2022-01-11
w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 9 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - podanie do publicznej wiadomości (1).docx 16170 bajtów 4
2. OBWIESZCZENIE pdf Obwieszczenie.pdf 347312 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-11
PublikującyBobek Leszek 2022-01-11 12:39:55
ModyfikacjaLeszek Bobek 2022-01-11
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-11
Ogłoszono Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku karty adresowej obiektu: dom nr 42 w Krzywczy, położony na działce nr 467 – obr. Krzywcza, gm. Krzywcza, pow. przemyski. z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

SZCZEGÓŁY PREZENTUJEMY W ZAKŁADCE:
Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWiśniowska Agata 2021-12-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-12-02 13:28:49
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-12-02
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-12-02

Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dnia 24 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, budowa sieci kablowych nN 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi i kablowo – pomiarowymi, przebudowa istniejącego słupa SN 15kV i nN 0,4kV oraz budowa stacji transformatorowej SN/nN” 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dn. 24.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.doc 10949 bajtów 1
2. Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dn. 24.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego MX-M264N_20211124_084407.pdf 909118 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-11-24
PublikującyBobek Leszek 2021-11-24 13:43:32
ModyfikacjaLeszek Bobek 2021-11-24
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2022-11-24

Ogłoszono Obwieszczenie WPN.082.1.34.2021.KCh.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2021 r. zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001

 

Szczegóły zamieszczamy w zakładce:
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-11-05
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-11-05 07:56:31
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-11-05

Opublikowano Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r.
o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przekazania przez stronę słowacką Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzji końcowej o możliwości oddania do eksploatacji Bloku 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 oraz informacji o możliwości zapoznania się z treścią tych dokumentów i zamieszczeniu tych dokumentów na stronie internetowej

 

Treść ogłoszenia zamieszczamy w zakładce ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-09-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-15 09:01:32
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-15

Ogłoszono Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 września 2021 r.
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce  nr ewid. 100 w Skopowie"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-09-14
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-14 08:37:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-14

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
(sierpień/wrzesień 2021 rok)

poświęcone ustaleniu zadań do realizacji w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego oraz przedstawieniu informacji z realizacji zadań gminnych za 2020 rok

L.p. Miejscowość Data Godz. Miejsce
1. Skopów 29.08.2021r. niedziela 11:30 Świetlica Wiejska
w Skopowie
2. Krzywcza 29.08.2021r. niedziela 17:00 Świetlica Wiejska w Krzywczy
3. Kupna 31.08.2021r. wtorek 16:00 Świetlica Wiejska
w Kupnej
4. Chyrzyna 31.08.2021r. wtorek 18:00 budynek po byłym sklepie
w Chyrzynie
5. Średnia 01.09.2021r. środa 16:00 Świetlica Wiejska
w Średniej
6. Wola Krzywiecka 01.09.2021r. środa 18:00 Świetlica Wiejska
w Woli Krzywieckiej
7. Ruszelczyce 02.09.2021r. czwartek 17:00 Świetlica Wiejska
w Ruszelczycach
8. Reczpol 03.09.2021r. piątek 17:00 Świetlica Wiejska
w Reczpolu
9. Bachów 12.09.2021r. niedziela 10:15 Świetlica Wiejska
w Bachowie
10. Babice 12.09.2021r. niedziela 13:00 Świetlica Wiejska
w Babicach

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-08-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-08-20 11:48:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-08-20
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2022r. 22:01:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.