Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczy"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-07-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-07-08 14:06:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-08
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKrzywińska Renata 2020-07-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-07-03 13:32:38
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-07-03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-03

W niedzielę, 28 czerwca odbyły się wybory prezydenckie. Już dzisiaj wiadomo, że 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie mogą zgłosić taki zamiar w Urzędzie Gminy Krzywcza.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:

1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.;

2) konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Szczegóły - Państwowa Komisja Wyborcza

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-29
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-29 13:32:17
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-29

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 23 – 24.06.2020 r.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 03.07.2020 r.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-27
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-28 11:18:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-28

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania, możliwości zarówno zapoznania się z dokumentacją jak i zgłszania do niej uwag oraz właściwości organiu rozpatrującego ewentualne uwagi i wnioski.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-26 12:05:31
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-26

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-06-17
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-17 09:09:30
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-17

POSTANOWIENIE Nr 132/2020

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Gmina Krzywcza załączniki od nr 212 do nr 220

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-16 14:28:51
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-16
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-16

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 12 czerwca 2020 r.

o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 w Bachowie w liczbie 1
oraz losowaniu składów do OKW nr 3 w Krzywczy, nr 5
w Reczpolu i nr 6 w Ruszelczycach
z terenu Gminy Krzywcza

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-12
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-12 15:28:59
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-12
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-12
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-09 13:19:07
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-09
INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Szczegóły publikujemy [TUTAJ]


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2020-06-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-09 13:10:48
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-09
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-09
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-09 13:07:05
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-09
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 03.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGACH OFERTOWYCH

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Chyrzynie i Kupnej

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.06.2020 r.SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-06-03
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-03 14:12:29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-09-30

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Kupnej

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.05.2020 r. godz. 11:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2020-05-25
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-25 11:15:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-05-25

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 maja (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali gimansycznej Zespołu Szkół w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-05-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-15 11:36:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-05-15

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 07.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.05.2020 r. godz. 10:15SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-05-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-07 13:48:30
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-08-30

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie możliwości dokonywania przez Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-04-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-11 14:13:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-04-11
UWAGA!!!
 
     Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem Urząd Gminy przyjmuje interesantów wyłącznie w sprawach ważnych, nie cierpiących zwłoki. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-03-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-11 13:01:44
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-11

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 14:57:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-02-20

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI

 

Urząd Gminy Krzywcza informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujące ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W załączniku przedstawiamy szczegóły dotyczące:

  • powszechnego obowiązku segregacji,

  • nowych terminów składania deklaracji,

  • nowej rangi zawiadomienia,

  • kar za nieskładanie deklaracji,

  • zmiana numeru konta bankowego.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-12-12 14:16:08
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są zobowiązani w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

 
Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-11-13 14:10:38
Data wygaśnięcia: 2020-11-13

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-09-04 13:11:02
Data wygaśnięcia: 2020-09-04

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2018-06-13 14:01:59
Data wygaśnięcia: 2021-05-31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 05:00:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.