Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 czerwca (wtorek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-06-18
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-18 15:14:56
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-06-18
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-09-30

Ogłoszono RAPORT O STANIE GMINY KRZYWCZA ZA 2020 ROK

 

KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA" [Więcej]UWAGA: Raport o stanie gminy za 2020 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.
 

Szczegółowe informacje o sesji wraz z porządkiem obrad publikujemy [TUTAJ]


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-05-27
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-02 14:04:24
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-06-21
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-09-30

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 maja (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-05-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-26 15:00:35
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż autobusu.  Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza - 25 000,00 zł (netto)
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU
"ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 PLN"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-05-25
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-25 14:40:29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-05-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-24 15:21:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-05-24
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 19 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzywczy"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W MENU "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-05-19
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-19 14:53:38
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.11
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 6 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 30 kwietnia 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-05-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-07 13:52:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
OBWIESZCZENIE SGI.6733.6.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 4 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnegopn."Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej, zlokalizowanej  na dz. nr 833 w miejscowości Babice, oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza, przeznaczonego do jej zasilania"


Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-05-04
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-06 13:10:54
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku – zadań publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2021

Szczegóły publikujemy w menu "Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-05-05
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-05 13:10:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-31
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 22.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-22
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-22 11:16:05
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-31
Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza - 35 000,00 zł (netto)
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:10:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:05:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-12 12:44:38
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-31
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.04.2021 r. godz. 11:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-04-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-08 14:22:54
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.04.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-04-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-08 14:20:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30
Ogłoszono Decyzję GKŚ.7021.15.2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22.03.2021 r. zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-04-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-02 12:35:44
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-31
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 23.03.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupów SN 15 kV w m. Reczpol, gm. Krzywcza i Korytniki gm. Krasiczyn"
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-03-23
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-03-23 14:12:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30
Ogłoszenie o  przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-03-19
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-03-19 14:48:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30

Szanowni Państwo!

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców gminy Krzywcza!

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej gminy.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: zwojta@krzywcza.pl lub złożenie na dzienniku podawczym
w Urzędzie Gminy Krzywcza do dnia 09 kwietnia 2021 r.

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

link do internetowej wersji ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdI3Z_tGTwGAaPmd0EzHK2RYHshEoGpbOdD9I4k010ZdQ-6A/viewform?usp=sf_link


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-03-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-03-16 11:47:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 15.03.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV kontenerowej wnętrzowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, szafki oświetleniowej. Przebudowa słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych w miejscowości Krzywcza, Wola Krzywiecka gm. Krzywcza. Budowa wodociągu w celu usunięcia kolizji istniejącego wodociągu z projektowaną stacją transformatorową w miejscowości Krzywcza gm. Krzywcza"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-03-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-03-15 14:33:07
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-30
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 10 lutego 2021 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
26.02.2021 r. do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-02-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-10 12:31:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-10
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.02.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-02-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-08 14:52:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-08

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą "Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-02-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-01 14:23:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-01

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 stycznia (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-01-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-19 14:45:36
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-19

Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-01-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-07 15:15:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-07

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-23 12:54:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-23
Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Sukcesywne wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka"

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10:00


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-12-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-16 09:59:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-16

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Szczegóły przedstawiamy w [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-08 13:58:11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-08

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-11-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-11-13 15:02:28
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-11-13
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.10.2020 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-10-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-10-09 13:37:37
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-10-09

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 sierpnia (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-08-19
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-24 14:33:07
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-08-24
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-24
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
31.08.2020 r. do godz. 15:00.


 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBanaś Małgorzata 2020-08-17
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-17 11:43:55
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-17
Ogłoszono Obwieszczenia Starosty Przemyskiego
z dnia 27.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywcza"


Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-08-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-11 10:56:22
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-08-11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-11

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczy"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-07-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-07-08 14:06:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-08
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKrzywińska Renata 2020-07-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-07-03 13:32:38
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-07-03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-03

W niedzielę, 28 czerwca odbyły się wybory prezydenckie. Już dzisiaj wiadomo, że 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie mogą zgłosić taki zamiar w Urzędzie Gminy Krzywcza.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:

1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.;

2) konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Szczegóły - Państwowa Komisja Wyborcza

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-29
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-29 13:32:17
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-29

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 23 – 24.06.2020 r.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 03.07.2020 r.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-27
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-28 11:18:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-28

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania, możliwości zarówno zapoznania się z dokumentacją jak i zgłszania do niej uwag oraz właściwości organiu rozpatrującego ewentualne uwagi i wnioski.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-26 12:05:31
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-26
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2021r. 23:07:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.