Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Od dnia 16 marca 2020 r., do odwołania Urząd Gminy Krzywcza załatwia sprawy wyłącznie mailowo i telefonicznie. Ważne sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiane są po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem gminy.

Wójt 695 682 564  
Za-ca wójta, sekretarz 606 734 447  
Kierownik GOPS 16 671 13 90  
Zarządzanie kryzysowe 16 672 74 30  
Telefony stacjonarne UG: 16 671 14 86  
  16 671 14 84  
  16 671 13 95  
E-mail: sekretariat@krzywcza.pl
Tel. wewnętrzne:    
 • Skarbnik
– 33
 • Kier. Ref. Społeczno-Gospodarczego
  i Ochrony Środowiska

– 31
 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
– 42
 • Kierownik USC
– 43


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2020-03-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-15 20:38:49
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-03-15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-04-30
UWAGA!!!
 
     Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem Urząd Gminy przyjmuje interesantów wyłącznie w sprawach ważnych, nie cierpiących zwłoki. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-03-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-11 13:01:44
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-11
INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA
 
 
            Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem ODWOŁUJE SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE na terenie Gminy Krzywcza z dniem 11.03.2020 r. zaplanowane w następujących terminach:
11.03.2020 r. środa 16:30 w Kupnej;
11.03.2020 r. środa 17:45 w Chyrzynie;
12.03.2020 r. czwartek 17:00 w Ruszelczycach;
13.03.2020 r. piątek 17:45 w Reczpolu;
15.03.2020 r. niedziela 13:15 w Babicach;
15.03.2020 r. niedziela 17:00 w Krzywczy.
            Nowe terminy zebrań zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym czasie.

 
 
Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-03-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-11 12:56:12
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 4 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ruszelczycach"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-03-04
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-06 09:01:10
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-06-30
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
(MARZEC 2020 ROK)

poświęcone omówieniu bieżących spraw gospodarczo-społecznych w sołectwach
 
L.p. Miejscowość Data Godz. Miejsce
1. Bachów 08.03.2020r. niedziela 10:30
Świetlica Wiejska
w Bachowie
2. Skopów 08.03.2020r. niedziela 12:00
Świetlica Wiejska
w Skopowie
3. Średnia 10.03.2020r. wtorek 16:00
Świetlica Wiejska
w Średniej
4. Wola Krzywiecka 10.03.2020r. wtorek 17:30
Świetlica Wiejska
w Woli Krzywieckiej
5. Kupna 11.03.2020r. środa 16:30
Świetlica Wiejska
w Kupnej
6. Chyrzyna 11.03.2020r. środa 17:45 budynek po byłym sklepie w Chyrzynie
7. Ruszelczyce 12.03.2020r. czwartek 17:00
Świetlica Wiejska
w Ruszelczycach
8. Reczpol 13.03.2020r. piątek 17:45
Szkoła Podstawowa
w Reczpolu
9. Babice 15.03.2020r. niedziela 13:15
Świetlica Wiejska
w Babicach
10. Krzywcza 15.03.2020r. niedziela 17:00
Świetlica Wiejska
w Krzywczy
 
 
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-02-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-24 12:38:09
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-02-28
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-05-31

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 14:57:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-02-20

Ogłoszono dwa przetargi ofertowe na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie
 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 13:10:56
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-05-31

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych na terenie oznaczonym  w ewidencji gruntów jako działki (...) położone w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 12:03:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2020-05-31

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 stycznia 2020 r.

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza Gminy Krzywcza

 

 

Termin składania wymaganych dokumentów
upływa z dniem: 21.01.2020 r. do godz. 15:00.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2020-01-09 14:48:48
Data wygaśnięcia: 2020-04-30

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 17 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2020-01-09 13:23:50
Data wygaśnięcia: 2020-04-30

Ogłoszono Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2020-01-02 12:42:49
Data wygaśnięcia: 2020-04-30

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI

 

Urząd Gminy Krzywcza informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujące ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W załączniku przedstawiamy szczegóły dotyczące:

 • powszechnego obowiązku segregacji,

 • nowych terminów składania deklaracji,

 • nowej rangi zawiadomienia,

 • kar za nieskładanie deklaracji,

 • zmiana numeru konta bankowego.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-12-12 14:16:08
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są zobowiązani w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

 
Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-11-13 14:10:38
Data wygaśnięcia: 2020-11-13

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-09-04 13:11:02
Data wygaśnięcia: 2020-09-04

Ogłoszono Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-06-18 15:50:33
Data wygaśnięcia: 2020-06-18

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 1, 7 i 9

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2019-04-29 14:14:42
Data wygaśnięcia: 2020-07-31

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2018-06-13 14:01:59
Data wygaśnięcia: 2021-05-31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-03-11
Przetargi
data dodania: 2020-02-13
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 01 kwietnia 2020r. 10:19:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.