Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 
Obwieszczenie
WPN.6320.2.6.2022.DD.24
WPN.6320.2.3.2023.DD.1
WPN.6320.2.4.2023.DD.1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 26 września 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o zamiarze przystapienia
do opracowania projektów zmiany zarządzeń
planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-09-28
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-09-28 14:40
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-09-28 14:41
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449
w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-08-03
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-08-03 13:52
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-08-03 13:52
Obwieszczenie SGI.6733.2.2023.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 19 marca 2023 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Krzywcza"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2023-03-10
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-10 14:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-10 14:53
Obwieszczenie SGI.6733.1.2023.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 9 lutego 2023 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice” na działkach nr 1091 obręb 0002 Bachów, 1089, 1194, 1094, 1093, 1091 obręb 0001 Babice, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2023-02-09
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-09 12:33
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-09 12:35
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN

Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 18 stycznia 2023 r.
informujące o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Publicznych w Przemyślu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", oraz informujące o dostępności dokumentów do wglądu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2023-01-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-26 08:14
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-26 08:16
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN

Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 30 grudnia 2022 r.
informujące o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", wskazujące organ właściwy do wydania ww. pozwolenia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków, a także informujące o wyłożeniu dokumentów do wglądu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2023-01-03
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-03 13:38
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-03 13:39
Obwieszczenie SGI.6733.12.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 7 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV oraz słupa SN 15kV. Przebudowa słupa SN 15 kV oraz istniejącej stacji transformatorowej w m. Nienadowa, gm. Dubiecko i w m. Babice gm. Krzywcza”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-11-07
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-07 14:41
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-07 14:47
Obwieszczenie SGI.6733.11.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 73/1 obr. Reczpol), wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-10-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 13:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 13:46
Obwieszczenie SGI.6733.10.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. nr. 669, 913 i 704 obr. Reczpol) wraz z przyłączonym do niej zasilania przyłączem nn”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-10-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 13:54
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 14:03
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.275.2022.IH

Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
informujące o udzieleniu Gminie Krzywcza pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Przebudowa kanalizacji tłocznej w Ruszelczycach", wyłożeniu do wglądu dokumentów oraz wskazaniu organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-09-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-09-02 12:22
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-09-02 12:23
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
o wydaniu postanowienia w spr. uzupełnienia z urzędu decyzji własnej z dnia 17 siernia 2022 r. stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
w części szczególnego korzystania z wód w miejscowosci Skopów.


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-08-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-23 13:37
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-23 13:38
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-08-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-16 11:12
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-16 11:13
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.1.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 24 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-06-24
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-24 13:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-24 13:56
Obwieszczenie SGI.6733.7.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczpolu i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-06-01
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-01 12:04
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-01 12:09
Obwieszczenie SGI.6733.6.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi nr 2069R w m. Babice”


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-20 13:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-20 13:42

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYWCZA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-08 13:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-08 13:24

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 31 marca 2022 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 12:02
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 12:04

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 31 marca 2022 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 11:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 11:57
Obwieszczenie SGI.6733.5.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 22 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 73/1 obr. Reczpol), wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn"
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-03-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-23 09:35
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-23 09:46
Obwieszczenie SGI.6733.2.2022.DI
z dnia 10 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. nr. 669, 913 i 704 obr. Reczpol) wraz z przyłączonym do niej zasilania przyłączem nn"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-10
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-10 14:46
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-10 14:47
Obwieszczenie SGI.6220.2.2021.DI 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
" Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów "
z dnia 23.02.2022 r.


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-02-23
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-23 13:46
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-23 14:09
Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizjację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów".Szczegóły przedstawiamy w załączniku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-02-21
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-21 08:59
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-21 12:04
Obwieszczenie SGI.6220.2.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 11 lutego 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów”


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-02-11
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-11 09:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-11 09:00
Obwieszczenie SGI.6733.1.2022.DI
z dnia 10 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” na działkach nr 2614, 2742, 2744, 2906/1 i 2995 obręb 0002 Bachów, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-02-10
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-10 13:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-10 13:44

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.52
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 4 lutego 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-02-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-08 12:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-08 12:46
Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 grudnia 2021 r.
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie"SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-12-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:57
Obwieszczenie SGI.6733.11.2021.DI
z dnia 9 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,40kV, budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/04kV oraz przebudowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/Nn, przebudowa istniejącego słupa SN 15kV i nN0,4kV oraz budowa nowego słupa SN 15Kv i Nn0,4kV”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-09
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-10 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-10 13:58

Zawiadomienie SGI.6220.2.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 5 listopada 2021 r.
o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-08 14:57
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-08 14:58

Obwieszczenie WPN.082.1.34.2021.KCh.1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 2 listopada 2021 r.
zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-11-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-05 07:22
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-05 07:49
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„- budowa podziemnej sieci kablowej SN-15 kV od słupa nr 249 do słupa nr 262 w miejsce przeznaczonego do rozbiórki odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza – Krzywcza od słupa nr 252 do słupa nr 262 ze względu na jego usytuowanie w terenie trudnodostępnym i częściowo zalesionym, - przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza – Krzywcza słupa nr 249 o konfiguracji N-12(ŻN} w celu przystosowania go nowej funkcji Nog-12 poprzez dobudowę głowicy kablowej i rozłącznika na istniejących żerdziach oraz dobudowa uziomu ochronnego do przebudowanego słupa,

- przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza –Krzywcza, słupa nr 262 o konfiguracji ROKooo w celu przystosowania go do nowej funkcji RKKoog poprzez dobudowę głowicy kablowej, ogranicznika przepięć i zestawu do zakładania przenośnych uziemiaczy na istniejących żerdziach oraz demontaż rozłącznika na odgałęzieniu sieci napowietrznej SN – 15 kV – kierunek Średnia,

- przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV – kierunek Średnia słupa nr 2/262 przelotowego P-12 na żerdzi ŻN - na słup odporowy z rozłącznikiem - Oo-13,5/12 na żerdzi wirowanej i dobudowa uziomu ochronnego do przebudowanego słupa“.

Na działach nr 2, 207, 213, 355, 359, 392 obręb 0010 Wola Krzywiecka i dz. nr 927/3, 929, 936/2, 940/2, 941, obręb 0004 Krzywcza, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza,

 
Szczegóły przedstwiamy w załącznikach
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-27 14:14
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-27 14:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 15:18:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.