Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-12-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-12-08 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-12-08 13:54
OBWIESZCZENIE
Starosty Przemyskiego

z dnia 27.07.2020 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywcza"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-08-11
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-11 10:43
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-11 10:44
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 15.07.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn." Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego
drogi powiatowej w miejscowości Babice"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-07-15
Publikujący Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 12:48
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 12:49
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 14.07.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn." Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego
drogi gminnej w miejscowości Bachów"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-07-15
Publikujący Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 11:33
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2020-07-15 11:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 8 lipca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-07-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-08 14:03
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-08 14:03

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania, możliwości zarówno zapoznania się z dokumentacją jak i zgłszania do niej uwag oraz właściwości organiu rozpatrującego ewentualne uwagi i wnioski.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-06-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 12:02
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 12:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 17 czerwca 2020 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-06-17
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-17 09:05
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-17 09:05
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 28 maja 2020 r.

Obwieszczenie publikujemy w załączeniu

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-06-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-05 15:05
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-05 15:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 30 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kablowej SN 15kV, słupów SN15kV w m. Reczpol, gm. Krzywcza i Korytniki gm. Kasiczyn"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:38
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:38

Postanowienie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 25 marca 2020 r. 
o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych (...) w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:34
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 4 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ruszelczycach"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-04
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-06 08:54
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-06 08:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 2 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa elektroenergetycznych sieci kablowychSN 15kV, nn 0,4 kV, słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN 15 kv, złącza kablowo-pomiarowego nn 0,4 kV. Przebudowa słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych w miejscowości Krzywcza, Ruszelczyce i Babice gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-03-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-02 15:24
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-02 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych na terenie oznaczonym  w ewidencji gruntów jako działki (...) położone w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-02-19
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-02-20 11:58
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-02-20 11:59

Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.421.487.2019.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2020 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn. "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-01-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-01-28 00:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-01-28 14:10

Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-01-02
Publikujący -

Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dnia 25 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-11-27
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 7 listopada 2019 r., znak: RZ.RZŚ.436.708.2019.DS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Kramarzówka", zlokalizowanego na terenie Gminy Dubiecko i Gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, a także na terenie Gminy Pruchnik i Gminy Roźwienica w powiecie jarosławskim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-11-26
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji SGiOŚ.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-11-15
Publikujący -

Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2019r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji
z dnia 31.10.2019r. znak I-III.7821.4.2019, uchylającej w całości decyzję Starosty Przemyskiego nr 1/2019, z dnia 18 lutego 2019 roku, znak UAB-II-E2.6740.47.2018
w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Bachów-Chyrzyna” i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-11-08
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Kramarzówka", zlokalizowanego na terenie Gminy Dubiecko i Gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, a także na terenie Gminy Pruchnik i Gminy Roźwienica w powiecie jarosławskim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-10-09
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2019-09-04
Publikujący -

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV w m. Skopów gmina Krzywcza"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-07-30
Publikujący -

Obwieszczenie Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak RZ.ZUZ.3.421.386.2018.MP w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 20.12.2018r. znak RZ.ZUZ.3.421.386.2019.MP udzielającej Gminie Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San w zakresie budowy drogi gminnej Bachów-Chyrzyna w km 1+600 do km 5+667 wraz z obiektami towarzyszącymi, w ramach zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej Bachów-Chyrzyna"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-07-24
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE 
z dnia 8 lipca 2019 r.
Wójta Gminy Dubiecko 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów - Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" na działkach w miejscowości Nienadowa gm. Dubiecko oraz na działkach w miejscowości Babice gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-07-11
Publikujący -

Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wydania przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 25 czerwca 2019r. (znak: DGK-IV.4771.8.2019.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie Podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-06-28
Publikujący -

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-06-18
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE 
UAB-II-E4.6740.47.2018
Starosty Przemyskiego

z dnia 17 maja 2019 r. 

o dokonaniu z urzędu sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji
nr 1/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. znak UAB-II-E2.6740.47.2018 dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą - Budowa drogi gminnej Bachółw - Chyrzyna.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-31
Publikujący -

Obwieszczenie Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 28.05.2019 r. znak: DGK-IV.4771.8.2019.BG r. 867853.2678539.2006154 zawiadamiające, że zostało zakończone postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim. Ponadto zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-30
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza zawiadamiające, że na wniosek Ministerstwa Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Warszawie z dnia 10.05.2019 r. znak DGK-IV.4771.8.2019.BG zostało wydane postanowienie z dnia 21.05.2019 r. znak SGiOŚ.6523.2.2019 uzgadniające projekt rozstrzygnięcia w spr. zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-21
Publikujący -

OBWIESZCZENIE 
z dnia 10 maja 2019 r. 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z częścią złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn, Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 15 stycznia 2021r. 21:10:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.