Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
" Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów"
z dnia 27.05.2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-05-27
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-27 12:51
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-27 12:59
Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 20 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000 – 1+685
w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza
".


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Załączniki:

Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK Plik pdf 464.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-05-20
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-20 13:27
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-20 13:28
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 12 maja 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-05-12
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-12 12:24
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-12 12:38
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1 + 255
w miescowości Ruszelczyce gm. Krzywcza".


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 

Załączniki:

Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK Plik pdf 469.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-05-02
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-02 09:55
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-05-02 09:58
Obwieszczenie SGI.6733.6.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi nr 2069R w m. Babice”


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-20 13:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-20 13:42

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYWCZA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-08 13:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-08 13:24

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 31 marca 2022 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 11:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 11:57

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 31 marca 2022 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 12:02
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 12:04
Obwieszczenie SGI.6733.5.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 22 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 73/1 obr. Reczpol), wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn"
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-03-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-23 09:35
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-23 09:46
Obwieszczenie SGI.6733.2.2022.DI
z dnia 10 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. nr. 669, 913 i 704 obr. Reczpol) wraz z przyłączonym do niej zasilania przyłączem nn"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-10
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-10 14:46
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-10 14:47
Obwieszczenie SGI.6220.2.2021.DI 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
" Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów "
z dnia 23.02.2022 r.


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-02-23
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-23 13:46
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-23 14:09
Zawiadomienie GKŚ.6220.1.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizjację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w m. Bachów".Szczegóły przedstawiamy w załączniku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-02-21
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-21 08:59
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-02-21 12:04
Obwieszczenie SGI.6220.2.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 11 lutego 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów”


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-02-11
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-11 09:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-11 09:00
Obwieszczenie SGI.6733.1.2022.DI
z dnia 10 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” na działkach nr 2614, 2742, 2744, 2906/1 i 2995 obręb 0002 Bachów, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-02-10
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-10 13:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-10 13:44

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.52
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 4 lutego 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-02-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-08 12:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-02-08 12:46
Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 grudnia 2021 r.
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie"SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-12-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:57
Obwieszczenie SGI.6733.11.2021.DI
z dnia 9 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,40kV, budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/04kV oraz przebudowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/Nn, przebudowa istniejącego słupa SN 15kV i nN0,4kV oraz budowa nowego słupa SN 15Kv i Nn0,4kV”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-09
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-10 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-10 13:58

Zawiadomienie SGI.6220.2.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 5 listopada 2021 r.
o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-08 14:57
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-08 14:58

Obwieszczenie WPN.082.1.34.2021.KCh.1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 2 listopada 2021 r.
zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-11-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-05 07:22
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-11-05 07:49
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„- budowa podziemnej sieci kablowej SN-15 kV od słupa nr 249 do słupa nr 262 w miejsce przeznaczonego do rozbiórki odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza – Krzywcza od słupa nr 252 do słupa nr 262 ze względu na jego usytuowanie w terenie trudnodostępnym i częściowo zalesionym, - przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza – Krzywcza słupa nr 249 o konfiguracji N-12(ŻN} w celu przystosowania go nowej funkcji Nog-12 poprzez dobudowę głowicy kablowej i rozłącznika na istniejących żerdziach oraz dobudowa uziomu ochronnego do przebudowanego słupa,

- przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Bircza –Krzywcza, słupa nr 262 o konfiguracji ROKooo w celu przystosowania go do nowej funkcji RKKoog poprzez dobudowę głowicy kablowej, ogranicznika przepięć i zestawu do zakładania przenośnych uziemiaczy na istniejących żerdziach oraz demontaż rozłącznika na odgałęzieniu sieci napowietrznej SN – 15 kV – kierunek Średnia,

- przebudowa w sieci elektroenergetycznej SN-15 kV – kierunek Średnia słupa nr 2/262 przelotowego P-12 na żerdzi ŻN - na słup odporowy z rozłącznikiem - Oo-13,5/12 na żerdzi wirowanej i dobudowa uziomu ochronnego do przebudowanego słupa“.

Na działach nr 2, 207, 213, 355, 359, 392 obręb 0010 Wola Krzywiecka i dz. nr 927/3, 929, 936/2, 940/2, 941, obręb 0004 Krzywcza, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza,

 
Szczegóły przedstwiamy w załącznikach
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-27 14:14
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-27 14:15

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYWCZA


Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-20 14:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-26 12:50

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzywcza

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-20 14:51
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-26 12:47

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:26
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:26

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-10-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:20
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-13 12:23

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 13 września 2021 r.
o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przekazania przez stronę słowacką Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzji końcowej o możliwości oddania do eksploatacji Bloku 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 oraz informacji o możliwości zapoznania się z treścią tych dokumentów i zamieszczeniu tych dokumentów na stronie internetowej

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-09-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-15 08:43
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-15 08:51

Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 września 2021 r.
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce  nr ewid. 100 w Skopowie"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-09-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-14 08:30
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-14 08:32

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2021-05-21
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-24 14:56
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-24 15:16
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 19 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzywczy"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-05-19
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-19 14:48
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-19 14:49

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.11
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 6 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 30 kwietnia 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-05-06
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-07 13:42
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-07 13:45
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 4 maja 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn."Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej, zlokalizowanej  na dz. nr 833 w miejscowości Babice, oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza, przeznaczonego do jej zasilania"

 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-05-04
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-06 12:59
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-06 13:05
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 28 maja 2022r. 08:30:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.