Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 8 
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449
w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-08-03
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-08-03 13:52
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-08-03 13:52
Obwieszczenie WPN.082.1.14.2022.KCh.48
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 16 czerwca 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o sporządzeniu projektów zarządzeń
w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz Ostoja Przemyska PLH180012.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-06-19
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-06-19 14:16
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-06-19 14:16
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.31
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.13.1.2022.AK.29
z dnia 06 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz"
 realizowanego na terenie miejscowości Kramarzówka i Skopów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-04-12
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-04-12 10:46
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-04-12 10:46
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.30
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r.
zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.13.1.2022.AK.29
z dnia 06 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz"
 realizowanego na terenie miejscowości Kramarzówka i Skopów.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-04-12
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-04-12 10:44
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-04-12 10:43
Obwieszczenie SGI.6733.2.2023.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 19 marca 2023 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Krzywcza"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2023-03-10
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-10 14:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-10 14:53
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.22
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 3 marca 2023 r.
zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o opiniach wydanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i  Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie, odnośnie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarownaie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-03-08
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-03-08 14:34
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-03-08 14:40
Obwieszczenie SGI.6733.1.2023.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 9 lutego 2023 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice” na działkach nr 1091 obręb 0002 Bachów, 1089, 1194, 1094, 1093, 1091 obręb 0001 Babice, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2023-02-09
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-09 12:33
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-09 12:35
Obwieszczenie
GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
 o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.:

Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2” w miejscowości Bachów,
gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

z dnia 06.02.2023 r.

Załączniki:

Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK Plik pdf 427.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-02-06
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-02-06 10:21
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-02-06 10:38
Obwieszczenie
GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.:
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2” w miejscowości Bachów,
gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

z dnia 06.02.2023 r.

Załączniki:

Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK Plik pdf 284.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2023-02-06
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-02-06 10:26
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2023-02-06 10:38
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN

Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 18 stycznia 2023 r.
informujące o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Publicznych w Przemyślu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", oraz informujące o dostępności dokumentów do wglądu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2023-01-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-26 08:14
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-26 08:16
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.431.2022.JN

Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 30 grudnia 2022 r.
informujące o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 15+320 - 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", wskazujące organ właściwy do wydania ww. pozwolenia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków, a także informujące o wyłożeniu dokumentów do wglądu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2023-01-03
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-03 13:38
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-01-03 13:39
Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza"
z dnia 15.12.2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-12-15
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-12-15 08:51
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-12-15 08:52
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
z dnia 06.12.2022 r.
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-12-06
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-12-06 11:13
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-12-06 11:15
Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 29 listopada 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2” w  miejscowości Bachów, gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie”.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-11-30
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-11-30 10:37
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-11-30 10:39
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 listopada 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-11-21
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-11-21 09:00
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-11-21 09:01
Obwieszczenie SGI.6733.12.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 7 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV oraz słupa SN 15kV. Przebudowa słupa SN 15 kV oraz istniejącej stacji transformatorowej w m. Nienadowa, gm. Dubiecko i w m. Babice gm. Krzywcza”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-11-07
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-07 14:41
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-07 14:47
Obwieszczenie SGI.6733.11.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 73/1 obr. Reczpol), wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-10-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 13:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 13:46
Obwieszczenie SGI.6733.10.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. nr. 669, 913 i 704 obr. Reczpol) wraz z przyłączonym do niej zasilania przyłączem nn”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-10-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 13:54
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-10-14 14:03
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
 
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-10-13
Publikujący Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-10-13 13:22
Modyfikacja Sabina Kaszycka-Gagat - Inspektor 2022-10-13 13:25
Obwieszczenie
RZ.ZUZ.3.4210.275.2022.IH

Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
informujące o udzieleniu Gminie Krzywcza pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Przebudowa kanalizacji tłocznej w Ruszelczycach", wyłożeniu do wglądu dokumentów oraz wskazaniu organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSabina Kaszycka-Gagat - Inspektor2022-09-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-09-02 12:22
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-09-02 12:23
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
o wydaniu postanowienia w spr. uzupełnienia z urzędu decyzji własnej z dnia 17 siernia 2022 r. stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
w części szczególnego korzystania z wód w miejscowosci Skopów.


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-08-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-23 13:37
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-23 13:38
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-08-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-16 11:12
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-08-16 11:13
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.1.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 24 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-06-24
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-24 13:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-24 13:56
Obwieszczenie SGI.6733.7.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczpolu i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-06-01
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-01 12:04
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-06-01 12:09
Obwieszczenie SGI.6733.6.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi nr 2069R w m. Babice”


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-20
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-20 13:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-20 13:42

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYWCZA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-08 13:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-08 13:24

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 31 marca 2022 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 12:02
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 12:04

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 31 marca 2022 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 11:55
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-31 11:57
Obwieszczenie SGI.6733.5.2022.DI
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 22 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 73/1 obr. Reczpol), wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn"
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-03-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-23 09:35
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-03-23 09:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 27 września 2023r. 22:44:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.