Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 15.12.2022r.

na realizację zadania pn. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Krzywcza w 2023 roku

SGI.271.1.29.2022

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAlicja Szymańska - Specjalista2022-12-15
Publikujący Alicja Szymańska - Specjalista 2022-12-15 10:33
Modyfikacja Alicja Szymańska - Specjalista 2022-12-23 10:15
WÓJT GMINY KRZYWCZA                                 Krzywcza, dnia 29.11.2022 r.
 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO

Drewno składowane w Bachowie gatunku Sosna, Grab, Buk


Termin składania ofert upływa w dniu: 7.12.2022 r. godz. 9:00


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2022-11-29
Publikujący Leszek Bobek - Inspektor 2022-11-29 10:57
Modyfikacja Leszek Bobek - Inspektor 2022-11-29 10:59

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
z dnia 25.11.2022r.
 
na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn. Przebudowa drogi nr 116218 R w dz. nr 1388/2 w Bachowie  wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych inwestycji.
SGI.271.1.27.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAlicja Szymańska - Specjalista2022-11-25
Publikujący Alicja Szymańska - Specjalista 2022-11-25 10:17
Modyfikacja Alicja Szymańska - Specjalista 2022-12-01 09:20
                                                
  ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 21.11.2022r.
 
na realizacje zadania pod nazwą:
Przebudowa drogi wojewódzkiej 884 poprzez budowę chodnika w km około 15+382 do 14+689 w Reczpolu

SGI.271.1.26.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAlicja Szymańska - Specjalista2022-11-21
Publikujący Alicja Szymańska - Specjalista 2022-11-21 12:41
Modyfikacja Alicja Szymańska - Specjalista 2022-11-30 07:43
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 16.11.2022r
na realizację zadania pn.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie miejscowości Bachów, Babice i Skopów gm.Krzywcza w sezonie 2022/2023

SGI.271.1.25.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAlicja Szymańska - Specjalista2022-11-16
Publikujący Alicja Szymańska - Specjalista 2022-11-16 12:37
Modyfikacja Alicja Szymańska - Specjalista 2022-11-24 13:22
ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 13.09.2022 r.

na realizacje zadania pod nazwą:
 
"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzywcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy” w okresie od 01.10.2022 do 30.09.2025 r.”
 
znak postępowania: FN.271.1.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2022-09-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-09-13 13:06
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-09-28 10:45
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12.08.2022r.
na realizacje zadania pod nazwą:

,,Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Krzywcza w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 23 czerwca 2023 roku w dni nauki szkolnej na podstawie wystawionych biletów miesięcznych"

znak postępowania: SGI.271.1.21.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-08-12
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-08-12 08:28
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-08-18 14:46
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20.05.2022r.
na realizacje zadania pod nazwą:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krzywcza”


znak postępowania: SGI.271.1.13.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-05-20
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-05-20 14:40
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-05-27 14:37
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 11.05.2022r.
na realizacje zadania pod nazwą:

,,Przeprowadzenie szkoleń z zakresu skutków zanieczyszczenia gruntu i wód dla przedmiotów ochrony Natura 2000 w ramach Projektu ,,Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza" oraz opracowanie i druk broszur informacyjno-edukacyjnych"

znak postępowania: SGI.271.1.12.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-05-11
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-05-11 13:03
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-05-16 14:53
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22.04.2022r.
na realizacje zadania pod nazwą:


,,Przeprowadzenie szkoleń z zakresu skutków zanieczyszczenia gruntu i wód dla przedmiotów ochrony Natura 2000 w ramach Projektu ,,Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza" oraz opracowanie i druk broszur informacyjno-edukacyjnych"

znak postępowania: SGI.271.1.11.2022
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-04-22
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-04-22 14:06
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2022-04-29 13:30
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 19.11.2021r.
na realizacje zadania pod nazwą:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice, Skopów i Ruszelczyce ".

znak postępowania: SGI.271.1.16.2021

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-19
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-11-19 13:59
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-11-26 12:02
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 11.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.10.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-11-17
Publikujący Leszek Bobek - Inspektor 2021-11-17 13:19
Modyfikacja Leszek Bobek - Inspektor 2021-11-30 12:40
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12.11.2021 r.
na realizację zadania pod nazwą:

,,Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i ekspertyzy stanu technicznego budynku cerkwi w Krzywczy"

znak postępowania: SGI.271.1.14.2021
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2021-11-12
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-11-12 13:58
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-11-22 14:54
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 11.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.10.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłLeszek Bobek - Inspektor2021-10-11
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-10-11 13:45
Modyfikacja Leszek Bobek - Inspektor 2021-10-21 14:07
Zapytanie Ofertowe
z dnia 06.08.2021r.
na realizację zadania pod nazwą:
 
Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku administracji publicznej – świetlica wiejska w Chyrzynie – okablowanie
 
znak postępowania SGI.271.1.12.2021
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-08-06
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-08-06 09:36
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-08-19 13:06
Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Krzywcza w okresie
od dnia 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r.
Znak postępowania OA.271.1.11.2021
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-07-20
Publikujący Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2021-07-20 08:27
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2021-07-30 07:13
Zapytanie Ofertowe
z dnia 02 lipca 2021r.
na wykoanie zadania pod nazwą:

Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku
świetlicy wiejskiej w Reczpolu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-07-02
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-07-02 13:10
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-07-20 13:13
ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 08 czerwca 2021 r.
na
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-06-08
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-06-08 14:02
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-06-17 12:22
Krzywcza, dnia 25.05.2021

Publiczny przetarg ustny (licytacja) - sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż autobusu.

1. Przedmiotem licytacji jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008,
stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.

Cena wywoławcza – 25 000,00 zł (netto).
Dokument sprzedaży – nota księgowa i umowa kupna - sprzedaży
Sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Tel. (16) 6711486
https://krzywcza.pl/, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl

Przedmiot przetargu:
Numer rejestracyjny: RPR 88HJ
VIN: WDB9066571S274849
Pojazd / marka: autobus / Mercedes-Benz
Model: SPRINTER 515 CDI
Liczba miejsc 20 (19+1)
Napęd /paliwo: koła tylne / ON
Wskazania licznika kilometrów: 381 870 km
Ważność badania technicznego: 01.09.2021r.
Rok produkcji / pierwsza rejestracja: 2008 / 12-05-2008 r.
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym. Gmina Krzywcza jest jego pierwszym właścicielem. Autobus posiada ważne badanie techniczne.

2. Tryb przetargu: Przetarg ustny (licytacja).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych, 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, Nr 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Licytacja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej budynku GOPS Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 40, 37-755 Krzywcza.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: parking przy oczyszczalni ścieków w Krzywczy. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Wojciech Sobol tel. (16) 671 14 86 wew. 28

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż autobusu bez podania przyczyny.

7. Kwota postąpienia nie niższa niż 200,00 zł.

8. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz uiszczeniu wylicytowanej kwoty.Wójt Gminy
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2021-05-25
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-25 14:33
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 22.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-04-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-22 11:05
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-22 11:08
Krzywcza, dnia 21.04.2021

 
Ogłoszenie o  II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza – 35 000,00 zł  (netto).
Dokument sprzedaży – nota księgowa i umowa kupna - sprzedaży
Sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
 
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Tel. (16) 6711486
https://krzywcza.pl/, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 
Przedmiot przetargu:
Numer rejestracyjny:  RPR 88HJ 
VIN:  WDB9066571S274849
Pojazd / marka:  autobus / Mercedes-Benz    
Model: SPRINTER 515 CDI    
Liczba miejsc 20 (19+1)
Napęd /paliwo:      koła tylne / ON
Wskazania licznika kilometrów: 381 870 km
Ważność badania technicznego: 01.09.2021r.
Rok produkcji / pierwsza rejestracja:  2008 / 12-05-2008 r. 
 
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, do grudnia 2020 r. cały czas w eksploatacji. Gmina Krzywcza jest jego pierwszym właścicielem. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi.
 
Tryb przetargu   
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy,
- adres siedziby oferenta,
- numer telefonu,
- numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę brutto,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
 
Cena wywoławcza samochodu
Cena wywoławcza została ustalona przez obniżenie ustalonej w wyniku ekspertyzy rzeczoznawcy motoryzacyjnego kwoty 45 230,00 zł na kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Urząd Gminy w Krzywczy
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu Mercedes Sprinter”
 
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 05 maja 2021 roku do godziny 09:00
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, odbędzie się dodatkowy przetarg ustny ograniczony (przy pomocy komunikatora online) z kwotą postępowania nie niższą niż 100 zł.
 
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja 2021 roku o godz. 10:00, w sali Nr 13 Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejsce parkingowe w Krzywczy, 37-755 Krzywcza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się – tel. 606 734 447 
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium. Forma zapłaty: przelewem Nr rachunku bankowego 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002  Tytułem: „za autobus RPR 88HJ”
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 
 
 
W załączeniu:
Opinia w sprawie wyceny wartości rynkowej pojazdu.
 
Do pobrania:
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Wzór umowy osoba prawna 
Zał. nr 3 – Wzór umowy osoba fizyczna 
Zał. nr 4 – Dokumentacja fotograficzna
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2021-04-21
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-21 12:38
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-05-06 10:02
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-04-21
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-21 12:01
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-21 12:17
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.04.2021 r. godz. 11:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-04-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-08 13:48
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-08 13:55
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.04.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-04-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-08 13:34
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-08 13:45
Zapytanie Ofertowe
z dnia 08.04.2021r.
na wykonanie zadania: Docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie opaski odbojowej i wykonanie kanalizacji deszczowej
budynku Szkoły Podstawowej w Babicach
Znak postępowania: SGI.271.1.4.2021.DI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2021-04-08
Publikujący Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-04-08 13:17
Modyfikacja Przemysław Pilch - Pomoc administracyjna 2021-04-23 14:06
Krzywcza, dnia 16.03.2021

 
Ogłoszenie o  przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza – 45 230,00 zł  (netto).
Dokument sprzedaży – nota księgowa i umowa kupna - sprzedaży
Sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
 
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Tel. (16) 6711486
https://krzywcza.pl/, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 
Przedmiot przetargu:
Numer rejestracyjny: RPR 88HJ 
VIN: WDB9066571S274849
Pojazd / marka: autobus / Mercedes-Benz    
Model: SPRINTER 515 CDI    
Liczba miejsc 20 (19+1)
Napęd /paliwo:     koła tylne / ON
Wskazania licznika kilometrów: 381 870 km
Ważność badania technicznego: 01.09.2021r.
Rok produkcji / pierwsza rejestracja: 2008 / 12-05-2008 r. 
 
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, do grudnia 2020 r. cały czas w eksploatacji. Gmina Krzywcza jest jego pierwszym właścicielem. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi.
 
Tryb przetargu   
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy,
- adres siedziby oferenta,
- numer telefonu,
- numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę brutto,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
 
Cena wywoławcza samochodu
Cenę wywoławczą ustalono na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy motoryzacyjnego w wysokości 45 230,00 zł.  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).
 
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, Nr 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022.
 
Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Brak wadium eliminuje ofertę.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Oferent, którego oferta została przyjęta może wnioskować o zarachowane wadium na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta odstąpi od podpisania umowy.
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Urząd Gminy w Krzywczy
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu Mercedes Sprinter”
 
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 05 kwietnia 2021 roku do godziny 09:00
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, odbędzie się dodatkowy przetarg ustny ograniczony (przy pomocy komunikatora online) z kwotą postępowania nie niższą niż 100 zł.
 
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00, w sali Nr 13 Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejsce parkingowe w Krzywczy, 37-755 Krzywcza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się – tel. 606 734 447 
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium. Forma zapłaty: przelewem Nr rachunku bankowego 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002  Tytułem: „za autobus RPR 88HJ”
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 
 
 
W załączeniu:
Opinia w sprawie wyceny wartości rynkowej pojazdu.
 
Do pobrania:
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Wzór umowy osoba prawna 
Zał. nr 3 – Wzór umowy osoba fizyczna 
Zał. nr 4 – Dokumentacja fotograficzna 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2021-03-19
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-03-19 13:58
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2021-03-29 13:04
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 26.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 05.03.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-02-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-02-26 15:05
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-02-26 15:08
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.02.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-02-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-02-08 14:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-02-08 14:48
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-01-11
data dodania: 2023-01-04
Przetargi
data dodania: 2022-12-13
data dodania: 2022-09-23
data dodania: 2022-09-23
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-01-12
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 05 lutego 2023r. 08:58:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.