Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.1.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa istniejącego odcinka ilinii napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w m. Skopów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-04-11
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.51 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 marca 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2017-03-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.50 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 marca 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2017-03-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.40 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji, wydania przez PPIS w Jarosławiu i w Przemyślu opinii o braku konieczności przerpowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień dot. zakresu przedsięwzięcia, wydania przez RDOŚ w Rzeszowie postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-02-17
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedłożenia przez Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej oraz wystąpienia do PPIS w Przemyślu i Jarosławiu o wydanie opinii ws. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-01-30
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-12-12
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-11-24
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 września 2016 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn (0,4 kV) oraz oraz zabudowa złączy kablowo pomiarowych" na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 712, 713, 714, 715, 716, 785, 790 i 789 w miejscowości Reczpol gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-09-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.4.2016.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-08-01
Publikujący -

Obwieszczenie IJr.507.1.602.2016 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2016 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV w Skopowie

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-06-14
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2016.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości końcowego stanowiska Republiki Słowackiej kończącego procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-05-30
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii kablowych SN 15 kV oraz słupów SN 15 kV w m. Skopów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-04-27
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-04-22
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-04-06
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 25 lutego 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-02-26
Publikujący -

Zawiadomienie SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 12 stycznia 2016 r.
o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu a także z wnioskiem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowości Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-01-12
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 20 października 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-10-20
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2015.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związnych z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strona narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-10-16
Publikujący -

Zawiadomienie DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 września 2015 r.
o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-10-05
Publikujący -

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji w dniu 02.04.2015 r. znak SGiOŚ.6220.7.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia 'Budowa mostu (dla przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego wraz z jednym pasem ruchu dla samochodów) na rzece San w miejscowości Chyrzyna wraz z niezbędnymi dojazdami pracami związanymi i umocnieniem dna oraz przebudową istniejącego systemu odwodnienia drogi, które może potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko".

 

Szczegóły opisane zostały w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-04-02
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-162
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie informacji na temat przekazania w formie elektronicznej w języku rosyjskim dokumentacji, która stanowi  całość Raportu oddziaływania na środowisko, wyłożenia jej społeczeństwu do wglądu,
terminu jej wyłożenia, wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-03-24
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-148
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie informacji na temat przekazania dokumentacji, która stanowi  część Raportu oddziaływania na środowisko, wyłożenia jej społeczeństwu do wglądu,
terminu jej wyłożenia, wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-03-09
Publikujący -

Ogłoszenie SGiOŚ.6220.7.2014
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 25 lutego 2015 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie mostu (dla przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego wraz z jednym pasem ruchu dla samochodów) na rzece San w miejscowości Chyrzyna wraz z niezbędnymi dojazdami, które może potencjalnie znacząco oddziaływować na środowisko" w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Budowa mostu na rzece San w miejscowości Chyrzyna wraz z niezbędnymi dojazdami  >>>[TUTAJ]<<<

 

Ogłoszenie przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-02-25
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.8.2014.AW-8
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie informacji na temat terminu planowanej iwestycji, wskazania organu właściwego w tej sprawie, możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą tej inwestycji oraz wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-02-03
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6220.7.2014
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 7 stycznia 2015 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie mostu (dla przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego wraz z jednym pasem ruchu dla samochodów) na rzece San w miejscowości Chyrzyna wraz z niezbędnymi dojazdami, które może potencjalnie znacząco oddziaływować na środowisko" w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2015-01-08
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.7.2014.AW-9
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie informacji na temat terminu planowanej iwestycji, wskazania organu właściwego w tej sprawie, możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą tej inwestycji oraz wskazania organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2014-12-02
Publikujący -

Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubelskiego
z dnia 17 listopada 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Macieja Nowaka MX3 Sp. z o.o. ul. Wietrzna 14A, 53-605 Wrocław w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia telekomunikacyjną linią kablową Potoku Czerwonego, Skopowskiej Rzeki oraz cieku naturalnego Wp w miejscowości Ruszelczyce i Babice gm. Krzywcza w ramach zadania 'Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej - województwo podkarpackie"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-11-25
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu w sprawie zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-10-06
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu (dla przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego wraz z jednym pasem ruchu dla samochodów) na rzece San w miejscowości Chyrzyna wraz z niezbędnymi dojazdami pracami związanymi i umocnieniem dna oraz przebudową istniejącego systemu odwadniania drogi, które może potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-10-01
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 24 lipca 2021r. 17:14:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.