Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 stycznia (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-01-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-19 14:45:36
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-19

Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-01-07
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-01-07 15:15:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-07

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-23 12:54:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-23
Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Sukcesywne wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka"

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10:00


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-12-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-16 09:59:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-16

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Szczegóły przedstawiamy w [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-08 13:58:11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-12-08

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 9 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-12-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-12-03 16:23:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-31

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-11-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-11-13 15:02:28
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-11-13
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.10.2020 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-10-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-10-09 13:37:37
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-10-09
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice, Bachów, Skopów

Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z późn. zm.)
 
w dniach od 15 września 2020 roku do 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Krzywcza, pok. nr 5 w godz. 7:00-15:00

będzie wyłożony projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice. Bachów, Skopów.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 16 października 2020 roku.   
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2020-09-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-09-08 12:34:38
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-31

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 sierpnia (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-08-19
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-24 14:33:07
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-08-24
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-24
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
31.08.2020 r. do godz. 15:00.


 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBanaś Małgorzata 2020-08-17
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-17 11:43:55
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-17
Ogłoszono Obwieszczenia Starosty Przemyskiego
z dnia 27.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywcza"


Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-08-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-08-11 10:56:22
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-08-11
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-08-11

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczy"

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-07-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-07-08 14:06:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-08
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKrzywińska Renata 2020-07-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-07-03 13:32:38
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-07-03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-07-03

W niedzielę, 28 czerwca odbyły się wybory prezydenckie. Już dzisiaj wiadomo, że 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie mogą zgłosić taki zamiar w Urzędzie Gminy Krzywcza.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:

1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.;

2) konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Szczegóły - Państwowa Komisja Wyborcza

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-29
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-29 13:32:17
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-29

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 23 – 24.06.2020 r.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 03.07.2020 r.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-27
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-28 11:18:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-28

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania, możliwości zarówno zapoznania się z dokumentacją jak i zgłszania do niej uwag oraz właściwości organiu rozpatrującego ewentualne uwagi i wnioski.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-26 12:05:31
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-26

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2020-06-17
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-17 09:09:30
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-17

POSTANOWIENIE Nr 132/2020

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Gmina Krzywcza załączniki od nr 212 do nr 220

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-16 14:28:51
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-16
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-16

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 12 czerwca 2020 r.

o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 w Bachowie w liczbie 1
oraz losowaniu składów do OKW nr 3 w Krzywczy, nr 5
w Reczpolu i nr 6 w Ruszelczycach
z terenu Gminy Krzywcza

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-12
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-12 15:28:59
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-12
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-12
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-09 13:19:07
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-09
INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Szczegóły publikujemy [TUTAJ]


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2020-06-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-09 13:10:48
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2020-06-09
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-09
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Szczegóły publikujemy [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-06-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-06-09 13:07:05
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-06-09

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Kupnej

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.05.2020 r. godz. 11:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2020-05-25
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-25 11:15:25
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-05-25

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 maja (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali gimansycznej Zespołu Szkół w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-05-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-05-15 11:36:41
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-05-15

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie możliwości dokonywania przez Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-04-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-04-11 14:13:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-04-11
UWAGA!!!
 
     Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem Urząd Gminy przyjmuje interesantów wyłącznie w sprawach ważnych, nie cierpiących zwłoki. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-03-11
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-03-11 13:01:44
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-03-11

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 28 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2020-02-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2020-02-20 14:57:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2021-02-20

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Publikujący 2018-06-13 14:01:59
Data wygaśnięcia: 2021-05-31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 24 stycznia 2021r. 17:41:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.