Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
2022-01-19
w sprawie wydania opinii dotyczącej Dodatku nr 8 do Planu Ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi, Kopalnia Gazu Ziemnego Tuligłowy, na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2026r.

POSTANOWIENIE SGI.6524.1.2022.DI

PDF
Wytworzył: Leszek Bobek
POSTANOWIENIE SGI.6524.1.2022.DI

DOC
Wytworzył: Leszek Bobek
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-19
PublikującyBobek Leszek 2022-01-19 11:27:29
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-19
2022-01-11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - strony.docx 16180 bajtów 3
2. OBWIESZCZENIE pdf Obwieszczenie (2).pdf 444704 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-11
PublikującyBobek Leszek 2022-01-11 12:54:44
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-11
2022-01-11
w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 9 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - podanie do publicznej wiadomości (1).docx 16170 bajtów 1
2. OBWIESZCZENIE pdf Obwieszczenie.pdf 347312 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-11
PublikującyBobek Leszek 2022-01-11 12:39:55
ModyfikacjaLeszek Bobek 2022-01-11
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-11

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 16 grudnia (czwartek) 2021 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-12-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-12-09 15:06:37
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-03-31
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzywcza


Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
22.12.2021 r. do godz. 15:00.SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAKŁADCE:
Ogłoszenia o naborze i o wynikach
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wynikach naboru Informacja o wynikach naboru grudzień 2021.doc 29184 bajtów 63
2. Lista kandydatów spełniających wymagania Lista kandydatów spełniających wymagania.pdf 239792 bajtów 104
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBanaś Małgorzata 2021-12-03
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-12-03 14:43:13
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-12-03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-03-31
Ogłoszono Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza, które przedłuża nabór do 15 stycznia 2022 r.


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAKŁADCE:
Komunikaty_obwieszczenia_i_ogloszenia 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2021-12-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-12-02 14:20:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-03-31
Ogłoszono Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 2 grudnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie"


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAKŁADCE:
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-12-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-12-02 14:01:28
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-03-31
Ogłoszono Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku karty adresowej obiektu: dom nr 42 w Krzywczy, położony na działce nr 467 – obr. Krzywcza, gm. Krzywcza, pow. przemyski. z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

SZCZEGÓŁY PREZENTUJEMY W ZAKŁADCE:
Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWiśniowska Agata 2021-12-02
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-12-02 13:28:49
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-12-02
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-12-02

Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dnia 24 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, budowa sieci kablowych nN 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi i kablowo – pomiarowymi, przebudowa istniejącego słupa SN 15kV i nN 0,4kV oraz budowa stacji transformatorowej SN/nN” 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dn. 24.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.doc 10949 bajtów 1
2. Obwieszczenie SGI.6733.12.2021.DI z dn. 24.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego MX-M264N_20211124_084407.pdf 909118 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-11-24
PublikującyBobek Leszek 2021-11-24 13:43:32
ModyfikacjaLeszek Bobek 2021-11-24
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2022-11-24
Obwieszczenie SGI.6733.11.2021.DI
z dnia 9 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,40kV, budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/04kV oraz przebudowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/Nn, przebudowa istniejącego słupa SN 15kV i nN0,4kV oraz budowa nowego słupa SN 15Kv i Nn0,4kV”

Szczegóły zamieszczamy w zakładce:
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-11-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-11-10 14:19:31
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-28

Ogłoszono Obwieszczenie WPN.082.1.34.2021.KCh.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2021 r. zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001

 

Szczegóły zamieszczamy w zakładce:
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-11-05
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-11-05 07:56:31
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-11-05

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 października (wtorek) 2021 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-10-12
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-14 10:53:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-31

Opublikowano Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-10-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-13 12:55:21
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-31

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-10-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-13 12:52:17
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-10-13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-31
Ogłoszono I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.10.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAKŁADCE: ZAMOWIENIA_PUBLICZNE_PONIZEJ_130_000_PLN

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2021-10-12
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-10-13 12:43:50
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2021-10-13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-01-30

Opublikowano Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r.
o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przekazania przez stronę słowacką Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzji końcowej o możliwości oddania do eksploatacji Bloku 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 oraz informacji o możliwości zapoznania się z treścią tych dokumentów i zamieszczeniu tych dokumentów na stronie internetowej

 

Treść ogłoszenia zamieszczamy w zakładce ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-09-15
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-15 09:01:32
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-15

Ogłoszono Zawiadomienie SGI.6220.1.2021.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 września 2021 r.
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce  nr ewid. 100 w Skopowie"

 

Szczegóły przedstawiamy w menu: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2021-09-14
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-09-14 08:37:50
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-09-14

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
(sierpień/wrzesień 2021 rok)

poświęcone ustaleniu zadań do realizacji w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego oraz przedstawieniu informacji z realizacji zadań gminnych za 2020 rok

L.p. Miejscowość Data Godz. Miejsce
1. Skopów 29.08.2021r. niedziela 11:30 Świetlica Wiejska
w Skopowie
2. Krzywcza 29.08.2021r. niedziela 17:00 Świetlica Wiejska w Krzywczy
3. Kupna 31.08.2021r. wtorek 16:00 Świetlica Wiejska
w Kupnej
4. Chyrzyna 31.08.2021r. wtorek 18:00 budynek po byłym sklepie
w Chyrzynie
5. Średnia 01.09.2021r. środa 16:00 Świetlica Wiejska
w Średniej
6. Wola Krzywiecka 01.09.2021r. środa 18:00 Świetlica Wiejska
w Woli Krzywieckiej
7. Ruszelczyce 02.09.2021r. czwartek 17:00 Świetlica Wiejska
w Ruszelczycach
8. Reczpol 03.09.2021r. piątek 17:00 Świetlica Wiejska
w Reczpolu
9. Bachów 12.09.2021r. niedziela 10:15 Świetlica Wiejska
w Bachowie
10. Babice 12.09.2021r. niedziela 13:00 Świetlica Wiejska
w Babicach

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-08-20
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-08-20 11:48:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-08-20
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.PW.16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2021 r.
zawiadamiające strony postępowania o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły publikujemy
w menu "ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-05-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-05-24 15:21:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-05-24
Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza - 35 000,00 zł (netto)
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:10:26
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2021-04-21
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-04-21 13:05:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-04-21
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 10 lutego 2021 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki lasami i ochrony przyrody


 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
26.02.2021 r. do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Wojciech 2021-02-10
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-10 12:31:03
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-10
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.02.2021 r. godz. 10:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-02-08
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-08 14:52:17
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-08

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą "Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2021-02-01
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-02-01 14:23:15
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2022-02-01
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2022-01-19
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-01-18
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2022r. 12:54:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.