Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
UPRZEJMIE INFORMUJE SIĘ, ŻE ZMIENIONY ZOSTAŁ ADRES BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP) URZĘDU GMINY KRZYWCZA.

STRONA POD ADRSEM https://bip.ugkrzywcza.pl
BĘDZIE WYKORZYSTYWANA JAKO  STRONA ARCHIWALNA

 
AKTUALNY NOWY ADRES STRONY BIP URZĘDU GMINY KRZYWCZA TO: 
https://bip.krzywcza.pl

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-10-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-10-24 13:18:29
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-10-24
Obwieszczenie
WPN.6320.2.6.2022.DD.24
WPN.6320.2.3.2023.DD.1
WPN.6320.2.4.2023.DD.1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 26 września 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o zamiarze przystapienia
do opracowania projektów zmiany zarządzeń
planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

szczegóły w zakładce: https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-09-28
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-09-28 14:44:41
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-09-28
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-09-28
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza”.


szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-08-03
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-08-03 14:15:57
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-08-03
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-08-03
Obwieszczenie WPN.082.1.14.2022.KCh.48
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 16 czerwca 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o sporządzeniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz Ostoja Przemyska PLH180012.

Szczegóły w zakładce: https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-06-19
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-06-19 14:19:02
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-06-19
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-06-19
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.30
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.13.1.2022.AK.29 z dnia 06 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz"
 realizowanego na terenie miejscowości Kramarzówka i Skopów.

  oraz

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.31
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.13.1.2022.AK.29 z dnia 06 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz"
 realizowanego na terenie miejscowości Kramarzówka i Skopów.

 
 Szczegóły w zakładce https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-04-12
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-04-12 10:54:20
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-04-12
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-04-12
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.22
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 3 marca 2023 r.
zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o opiniach wydanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i  Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie, odnośnie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarownaie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -zadanie w systemie pod klucz".
Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-03-08
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-03-08 14:39:44
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-03-08
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.18
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 10 lutego 2023 r.
zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Pełnomocnika Inwestora ANEKSU nr 1 Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do organów o opinię odnośnie potrzeby lub braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
"Zagospodarownaie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz".
 
Szczegóły w zakładce:  ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-15
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-15 12:46:08
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-02-15
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-02-15
Ogłoszono:
Obwieszczenie
GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
 o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.:
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2”
w miejscowości Bachów,
gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

z dnia 06.02.2023 r. 

oraz


Obwieszczenie
GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2”
w miejscowości Bachów,
gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

z dnia 06.02.2023 r.

Obwieszczenia są dostępne w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-06
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-06 10:37:20
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-02-06
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-02-06
2023-01-11
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.
Jd WO w ilości 183,17 m3 (WD1 7,46 m3, WD2 29,18m3, WD3 19,56 m3, WC2 15,24 m3 , WC3 105,73 m3 WDP  6,0 m3).
Jd S2a w ilości 3,5 m
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy.pdf 276018 bajtów 2
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy.doc 38400 bajtów 3
3. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.doc 49152 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-01-11
PublikującyBobek Leszek 2023-01-11 11:49:34
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2024-01-11
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.7
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 22 grudnia 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy
- zadanie w systemie pod klucz".


Szczegóły w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-27
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-27 12:31:34
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-12-27
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-27
Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza
"

z dnia 15.12.2022 r.
szczegóły w zakładce:

https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”

z dnia 15.12.2022 r.
szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-15
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-15 09:07:58
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-15
  Krzywcza, dnia 8.12.2022r.    
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Bachów tj. Brz WO w ilości 62,06 m3 (WD0 45,40 m3, WDP 16,66).
Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 348,77 zł netto (trzysta czterdzieści osiem złotych  77/100).

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY.pdf 275887 bajtów 2
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 2
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 911729 bajtów 5
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zawiadomienie o wyborze.pdf 258272 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13
PublikującyBobek Leszek 2022-12-13 11:26:26
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-12-13
Krzywcza, dnia 13.12.2022r.   
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.
Jd WO w ilości 189,20 m3 (WD1 7,46 m3, WD2 29,18m3, WD3 20,92 m3, WC2 15,24 m, WC3 110,40 m3 WDP  6,0 m3).
Jd S2a w ilości 3,5 m3
Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 769,00 zł netto (siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych  00/100 zł).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY.pdf 275887 bajtów 1
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 2
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 911729 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13
PublikującyBobek Leszek 2022-12-13 11:22:39
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-12-13
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
 o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice"

z dnia 06.012.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice"
z dnia 06.12.2022 r.
szczegóły w zakładce

https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-06
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-06 11:42:31
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-12-06
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-06
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
data dodania: 2022-12-13
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 30 listopada 2023r. 12:59:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.