Wójt Gminy Krzywcza ogłasza PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Średnia

ZMIANY:
2023-03-08 14:45:47: Dodano plik Informacja.pdf
2023-02-22 20:34:35: Dodano plik Ogłoszenie Średnia.pdf
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Średnia

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencyjnych gruntów
Nieruchomość z oznaczeniem Księgi Wieczystej Powierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
Minimalna wysokość postąpienia
w złotych
 
 
168/12
PR1P/00051788/9 0,4205 Działka posiada regularny kształt. Działka o spadku terenu w kierunku zachodnim, nieodrodzona, Posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej Działka w/g Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza znajduje się w terenach rolnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza utracił ważność w dniu 31.12.2003 r.
Działka jest objęta decyzją
o warunkach zabudowy
nr SGiOŚ.6730.10.
2015PP z dnia 11.06.2015 r
25 288,00
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
 
(w tym 23% podatek VAT)
2528,00
(słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100)
253,00
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)Data składania ofert:
2023-03-08 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-07 14:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-03-08 09:00:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-07-31 20:30:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2023-03-08 14:45:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 415.21 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 141.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian