Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
21-01-2020, Wtorek, 18:06


Jesteś tutaj :: Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2020 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2020 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2020 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Krzywcza z dn. 3 stycznia 2020 r.Plik PDF 198.31 Kb
2. Projekt Uchwały w spr. Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi...Plik PDF 264.86 Kb
3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały - Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi...Plik PDF 299.68 Kb
4. Formularz – konsultacjePlik PDF 108.46 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2020-01-03 17:36:53
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2020-01-03 17:37:03

Rejestr zmian

Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w spr. zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

       Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  ...
  9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
  ...
 2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w spr. zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczychPlik PDF 308.94 Kb
2. Załącznik do Uchwały Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. - Terminarz wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb RolniczychPlik PDF 530.28 Kb
3. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 98 w Krzywczy z dn. 14.06.2019 r. informujące o składzie Komisji do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby RolniczejPlik PDF 323.45 Kb
Autor: Renata Krzywińska
Data: 2019-05-31 14:00:03
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-05-31 14:02:01

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA W SPR. RAPORTU O STANIE GMINY

Krzywcza, dnia 30.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2019 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2018 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. RAPORT O STANIE GMINY KRZYWCZA ZA 2018 ROKPlik PDF 1.29 MB
2. Ważniejsze realizacje zadań na terenie Gminy Krzywcza w obiektywiePlik PDF 4.93 MB
3. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminyPlik PDF 254.48 Kb
4. Lista popierających mieszkańcówPlik PDF 176.32 Kb
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018Plik PDF 25.88 MB
6. Sprawozdania finansowe za 2018 rokPlik PDF 5.69 MB
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2019-05-30 14:35:16
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-05-30 14:41:50

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 15.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)

Wójt Gminy Krzywcza ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji (roczna) na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wynosi 4 408,00 zł
 2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza według SIO na dzień 30 września 2018 r. wynosi 24. Kwota dotacji z budżetu Gminy Krzywcza na 1 ucznia dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym stanowi 75% podstawowej kwoty dotacji.
 3. Wskaźnik zwiększający dla szkól podstawowych obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do czasu pierwszej aktualizacji wynosi 1,066.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 


Więcej ...

Autor: Beata Wielgosz
Data: 2019-01-17 10:25:11
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-01-17 10:29:28

Rejestr zmian

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 rokuPlik PDF 154.76 Kb
2. Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejPlik PDF 871.24 Kb
Autor: Małgorzata Brożyniak
Data: 2019-01-09 10:08:40
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-01-09 10:14:36
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-01-09 10:14:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2019 r.

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2019 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2019 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2019 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Krzywcza z dn. 3 stycznia 2019 r.Plik PDF 124.18 Kb
2. Projekt Uchwały w spr. Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi...Plik PDF 201.12 Kb
3. Formularz – konsultacjePlik PDF 108.46 Kb
Autor: Kazimierz Trojan
Data: 2019-01-03 13:40:11
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2019-01-03 13:44:55

Rejestr zmian

Informacja w spr ogłoszonego naboru wniosków w ramach działań: "Premie dla młodych rolników" oraz "Modernizację gospodarstw rolnych"

Informacja
na temat ogłoszonego naboru wniosków w ramach działań:
"Premie dla młodych rolników"
oraz "Modernizację gospodarstw rolnych"

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja w spr ogłoszonego naboru wniosków w ramach działań: "Premie dla młodych rolników" oraz "Modernizację gospodarstw rolnych"Plik PDF 1.16 MB
Autor: Piotr Sobol
Data: 2018-06-13 13:49:07
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-06-13 13:51:54

Rejestr zmian

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

 

        Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077) Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono - w zakresie podatków - pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Ulgi

Odroczenia

Umorzenia

Rozłożenia na raty

1

brak

-brak

-brak

-brak

-brak

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 


Więcej ...

Autor: Małgorzata Brożyniak
Data: 2018-05-30 11:50:44
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-05-30 11:51:56
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-05-30 12:12:37

Rejestr zmian

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającegoPlik PDF 193.04 Kb
Autor: Beata Wielgosz
Data: 2018-04-30 09:22:39
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-04-30 09:23:28
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-04-30 09:25:41

Rejestr zmian

Podstawowa kwota dotacji w 2018 roku, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

Podstawowa kwota dotacji w 2018 roku, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Podstawowa kwota dotacji w 2018 roku, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększającyPlik PDF 192.73 Kb
Autor: Beata Wielgosz
Data: 2018-01-08 10:22:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-03-21 10:29:42

Rejestr zmian

Powołanie Rady Seniorów Gminy Krzywcza

Wójt Gminy Krzywcza Zarządzeniem Nr 116/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. powołał Radę Seniorów Gminy Krzywcza w składzie:

 1. Dudycz Franciszek, zam. Skopów;
 2. Gajdzik Grażyna, zam. Krzywcza;
 3. Głuszko Danuta, zam. Reczpol;
 4. Hołowiecka Janina, zam. Wola Krzywiecka;
 5. Kowal Władysław, zam. Krzywcza;
 6. Mikita Janusz, zam. Reczpol;
 7. Śmigielska Krystyna, zam. Reczpol;
 8. Trojan Kazimierz, zam. Skopów;
 9. Urban Zbigniew, zam. Babice;
 10. Wanat Jan, zam. Wola Krzywiecka.

 


Więcej ...

Autor: Kazimierz Trojan
Data: 2017-12-04 13:54:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-12-07 14:00:48
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-12-07 14:01:13

Rejestr zmian

Informacja dla wszystkich uczestników projektu dot. OZE o planowanym zwrocie zdeponowanej pierwszej części wkładów własnych

Informacja dla wszystkich uczestników projektu dot. odnawialnych źródeł energii o planowanym zwrocie zdeponowanej pierwszej części wkładów własnych w wysokości 500 zł

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja dla wszystkich uczestników projektu dot. OZE o planowanym zwrocie zdeponowanej pierwszej części wkładów własnychPlik PDF 269.53 Kb
2. OświadczeniePlik PDF 184.21 Kb
Autor: Wojciech Sobol
Data: 2017-11-27 08:02:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-11-27 08:06:55

Rejestr zmian

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

     Na podstawie art. 78e ust. 1 i 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ogłasza się podstawowe kwoty dotacji na rok 2017 oraz statystyczną liczbę dzieci


SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 12.01 Kb
Autor: Beata Wielgosz
Data: 2017-11-22 13:55:34
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-11-22 13:59:39

Rejestr zmian

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20.11.2017 r. o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20.11.2017 r. o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 24 listopada 2017 r.

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU (ZAWIADOMIENIE + FORMULARZ)


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza z dn. 20.11.2017 r. o naborze kandydatów na człoków Rady Seniorów Gminy KrzywczaPlik PDF 128.50 Kb
2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów Gminy KrzywczaPlik PDF 374.95 Kb
Autor: Kazimierz Trojan
Data: 2017-11-20 12:08:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-11-21 12:21:14

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego

Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO Województwa Podkaprackiego


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiegoPlik PDF 328.06 Kb
Autor: Ewa Pękalska
Data: 2017-11-03 09:52:38
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-11-03 09:55:12

Rejestr zmian

List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawierający informację na temat utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej

List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawierający informację na temat utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

 

List otwarty publikujemy w załączniku do niniejszego ogłoszenia


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. List otwarty Szefa Krajowej Administracji SkarbowejPlik PDF 380.64 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2017-03-07 15:13:14
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-03-07 15:17:57

Rejestr zmian

Informacja w spr. „ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”


Wójt Gminy Krzywcza informuje, że termin wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych został wydłużony do 15 lutego 2017 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać
w Urzędzie Gminy Krzywcza w  pokoju nr 4 tel. (16) 6711486 wewn. 34
.

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 


Więcej ...

Autor: Ewa Pękalska
Data: 2017-02-08 14:31:57
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-02-08 14:38:26
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2017-02-08 14:38:42

Rejestr zmian

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”


Wójt Gminy Krzywcza informuje mieszkańców chcących przystąpić do projektu dotyczącego instalacji OZE, że

 

w terminie 12 – 30 września 2016 r.

 

należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzywcza w Biurze Obsługi Mieszkańca dokumentację kwalifikacyjną.

 

Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest (w załącznikach do nieniejszej informacji) na stronie internetowej www.bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy Krzywcza w pokoju nr 4. Tel. 16 671 14 86 w. 34.

 

Wacław Pawłowski

Wójt Gminy Krzywcza


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12.09.2016 r.Plik PDF 235.39 Kb
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12.09.2016 r.Plik PDF 3.73 MB
3. Projekt umowy z mieszkańcemPlik PDF 165.19 Kb
4. Deklaracja przystąpienia do projektuPlik DOC 101.50 Kb
5. Wzór druku wpłatyPlik PDF 34.75 Kb
6. Oświadczenie o zasiedleniu budynku - dotyczy budynku nowowybudowanegoPlik DOC 44.50 Kb
7. Oświadczenie o zmianie pokrycia dachowego - dotyczy usunięcia pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku mieszkalnym lub niemieszkalnymPlik DOC 44.50 Kb
8. Oświadczenie wysokości otrzymanej pomocy de minimisPlik DOC 46.00 Kb
9. AnkietaPlik DOC 2.06 MB
Autor: Ewa Pękalska
Data: 2016-09-14 08:58:02
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2016-09-14 09:21:25
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2016-09-14 09:21:58

Rejestr zmian

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

      Gmina Krzywcza w dniu 30 listopada 2015r. zakończy realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.     

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”Plik PDF 610.69 Kb
Autor: Ewa Pękalska
Data: 2015-12-30 14:14:37
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-12-30 14:21:14

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu

Zapytanie ofertowe

na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu.

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektuPlik PDF 409.57 Kb
2. ZAPYTANIE OFERTOWE - zał nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 924.02 Kb
3. Treść zapytań nr 1 dotyczących zapytania ofertowego na ogłoszenie artykułu podsumowującego projektPlik PDF 327.73 Kb
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 636.37 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-10-07 10:15:04
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-10-07 10:21:12
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-10-07 10:32:57

Rejestr zmian

Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Gmina Krzywcza informuje, iż na podstawie umowy
Nr POIG.08.03.00-18-104/13-00 zawartej w dniu 06.06.2014 r.
w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. realizuje projekt pn.:
„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

 

        Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 900.920,00 PLN finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

        Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami społecznymi, klasą wyższą – osoby zamożne, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą – osoby biedne, których najczęściej nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

 

        Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 35 - ciu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Krzywcza, zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

        Dodatkowo w ramach projektu w sprzęt komputerowy i Internet wyposażono instytucje podległe Gminie Krzywcza stwarzając tym samym świetne warunki efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Gminy.

        Elementem kluczowym projektu było także przeszkolenie 417 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu co pozwala każdemu uczestnikowi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w newralgicznych obszarach życiowych.

        Reasumując powyższe Beneficjenci Ostateczni Projektu – poprzez umożliwienie - stworzenie dogodnych warunków korzystania z nowych technologii oraz poprzez rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni efektywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”Plik PDF 548.56 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-09-21 13:24:11
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-09-21 13:32:00

Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy
informuje,
że
od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna
przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole

w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole:

 1. Podanie wg wzoru (stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. Zaświadczenie za poprzedni miesiąc o dochodach netto z pracy, renta, emerytura-odcinek.
 3. Zaświadczenie o powierzchni gruntów bądź nakaz płatniczy na rok 2015.
 4. Alimenty – pobierane za ostatni miesiąc (wyrok sądowy lub oświadczenie o alimentacji).
 5. Osoby opłacające składki KRUS - dowód wpłaty składek.                                                  

Kierownik
(-) Anna Żak


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór podania 12.37 Kb
Autor: Anna Żak
Data: 2015-08-26 14:49:13
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-08-26 14:57:18

Rejestr zmian

Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Gmina Krzywcza informuje, iż w miesiącu lipcu br. mija rok trwania projektu

„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

        Do obecnego momentu ze wsparcia projektowego skorzystało łącznie 417 osób, w tym 35 rodzin z terenu Gminy Krzywcza z miejscowości: Bachów, Babice, Skopów, Krzywcza, Wola Krzywiecka. Gmina Krzywcza jako realizator projektu z funduszy projektu wyposażył również podległe mu jednostki organizacyjne tj. szkoły, biblioteki oraz świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt komputerowy. Znajdujące się w Urzędzie Gminy Krzywcza Biuro Obsługi Mieszkańca również otrzymało wsparcie w ramach otrzymanych środków.

        Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu. Przeszkolonych zostało 105 uczestników użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Pomoc w postaci szkoleń otrzymało również 300 osób z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie. Wsparcie szkoleniowe otrzymało również 12 opiekunów 15 punktów ogólnego dostępu.

        Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu z terenu Gminy Krzywcza mają możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Przypominamy, że sprzęt komputerowy w postaci komputerów przenośnych z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne usytuowane są w 15 punktach ogólnego dostępu tj.

 • Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu oraz Publicznym Gimnazjum w Krzywczy;
 • Gminnej Bibliotece w Krzywczy, Babicach, Reczpolu;
 • Świetlicach Wiejskich w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu, Skopowie oraz Woli Krzywieckiej;
 • Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Krzywczy.

        Możliwość korzystania ze sprzętu jest ściśle uzależniona od godzin pracy poszczególnych placówek.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”Plik PDF 507.32 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-07-27 11:34:58
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-07-27 11:42:02

Rejestr zmian

Informacja z dnia19 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Informacja
z dnia19 czerwca 2015 r.


o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.        Wójt Gminy Krzywcza informuje, że
przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu
- na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) dalej ustawa,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) – obowiązuje od 14 czerwca 2011 r. dalej rozporządzenie.


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lipca 2015 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:


1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

    Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
(Odpowiednio) właściwy Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3, w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 16 672 74 30.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1) Ministerstwa Sprawiedliwości,
(http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/),

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski


Więcej ...

Autor: Kazimierz Trojan
Data: 2015-06-23 13:45:03
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-06-23 14:00:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO 

zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu zostało w dniu 9 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", Obiekt mostowy nr 88_2 - Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083R.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 80 (II piętro),  we wtorki w godz. 8:00-16:00 w pozostałe dni robocze w godz. 7:30-15:30

 

 SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Starosty Przemyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejPlik PDF 331.17 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2015-06-10 13:15:34
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-06-10 13:19:44
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-06-10 13:28:36

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO 

zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu zostało wczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", Obiekt mostowy nr88_2 - Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083R.

Strony mogą zapoznać sięz aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 80 (II piętro),  we wtorki w godz. 8:00-16:00 w pozostałe dni robocze w godz. 7:30-15:30

 

 SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGOPlik PDF 1.14 MB
Autor: Bogusław Czech
Data: 2015-05-26 10:04:45
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-05-26 10:23:52
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-05-26 10:25:52

Rejestr zmian

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU
PT. „ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM”
Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Plik PDF 442.26 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-03-26 15:12:13
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-03-26 15:14:16

Rejestr zmian

Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Gmina Krzywcza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.

„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


        Dnia 11 marca br. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

        W związku z powyższym od dnia 16 marca br. rozpoczęła się realizacja szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców z terenu Gminy Krzywcza objętych projektem, oraz szkoleń dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych.

        W miesiącu marcu br. zaplanowane jest również rozpoczęcie cyklu szkoleń dla 12 beneficjentów projektu będących pracownikami (opiekunami) 15 punktów ogólnego dostępu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

        Dla zapewnienia należytego wykonania szkoleń każdy uczestnik będzie miał zapewniony bezpłatny catering oraz materiały szkoleniowe finansowane z w/w projektu oraz po zakończeniu bloku szkoleniowego otrzyma stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” Plik PDF 507.01 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-03-24 11:14:49
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-03-24 11:21:26
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-03-24 11:29:05

Rejestr zmian

INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOT. SKŁADANIA OŚW. W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU

INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZĄCA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM”

 

        Gmina Krzywcza w związku z realizacją projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, przypomina uczestnikom projektu, iż zgodnie z umową użyczenia sprzętu komputerowego mają obowiązek składać oświadczenie do celów inwentaryzacji sprzętu komputerowego w miesiącu styczniu każdego roku lub na każde żądanie Gminy Krzywcza w okresie obowiązywania umowy.

        W związku z powyższym prosimy o złożenie Oświadczenia osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza. Oświadczenia dla wnioskodawców i instytucji objętych projektem dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Krzywcza www.krzywcza.pl w zakładce Fundusze UE, Projekt 8.3 POIG oraz w Biurze Projektu.

        Niezłożenie oświadczenia może skutkować wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZĄCA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM” Plik PDF 444.35 Kb
2. OŚWIADCZENIE W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM” Plik PDF 916.41 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-30 15:18:14
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-30 15:25:22

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe Nr 1/POIG.8.3/2015

Zapytanie ofertowe Nr 1/POIG.8.3/2015

na zorganizowanie szkoleń-treningów w zakresie wykorzystania komputera do bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe Nr 1/POIG.8.3/2015Plik PDF 413.62 Kb
2. Zapytanie ofertowe - Formularz ofertyPlik PDF 339.02 Kb
3. Zapytanie ofertowe - Formularz umowyPlik PDF 391.82 Kb
4. Zapytanie ofertowe - Protokół odbioru wykonania szkoleń-treningówPlik PDF 328.47 Kb
5. Unieważnienie Zapytania ofertowego Nr 1/POIG.8.3/2015Plik PDF 267.06 Kb
Autor: Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-16 19:48:58
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-16 19:55:26

Rejestr zmian

PROJEKT - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2015 ROK

PROJEKT

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2015 ROK

 

        Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem  Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok.

        Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie np. organizacji pozarządowych.
Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w  szczególności zadań priorytetowych.

        Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 23 stycznia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krzywcza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rsobol@krzywcza.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. projekt-Uchwała RG - uchwalenie Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 r. Plik PDF 181.74 Kb
2. projekt-Uchwała RG - zał. nr 1 - Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 r.Plik PDF 235.35 Kb
3. projekt-Uchwała RG - zał do Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 r. Plik DOC 103.00 Kb
Autor: Robert Sobol
Data: 2015-01-12 14:43:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-12 14:46:18
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-12 14:47:18

Rejestr zmian

PROJEKT - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2015-2018

PROJEKT

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2015-2018


        Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem wieloletniego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w latach 2015-2018.
        Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych..
        Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 23 stycznia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krzywcza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretarz@krzywcza.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. projekt-Uchwała RG o uchwaleniu „Programu Współpracy Gm. Krzywcza z org. pozarząd. oraz podm. prowadzącymi działalność poż. publ. na lata 2015-2018Plik PDF 179.15 Kb
2. projekt-Uchwała RG - zał. nr 1 - „Program Współpracy Gm. Krzywcza z org. pozarząd. oraz podm. prowadzącymi działalność poż. publ. na lata 2015-2018Plik PDF 286.29 Kb
3. projekt-Uchwała RG - zał. do „Programu Współpracy Gm. Krzywcza z org. pozarząd. oraz podm. prowadzącymi działalność poż. publ. na lata 2015-2018Plik DOC 108.50 Kb
Autor: Kazimierz Trojan
Data: 2015-01-12 13:37:28
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2015-01-12 13:47:50

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na:
Kompleksowe zorganizowanie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014Plik PDF 978.92 Kb
2. Zapytanie ofertowe - Formularz ofertyPlik PDF 529.61 Kb
3. Zapytanie ofertowe - Formularz umowyPlik PDF 861.55 Kb
4. Zapytanie ofertowe - Protokół odbioru wykonania usługi szkoleniowejPlik PDF 431.98 Kb
5. Unieważnienie Zapytania ofertowego NR 4/POIG.8.3/2014Plik PDF 121.43 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-11-27 15:14:49
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-11-27 15:18:13

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na:
  Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014 Plik PDF 2.26 MB
2. Zapytanie ofertowe - Formularz ofertyPlik PDF 753.34 Kb
3. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 05.11.2014Plik PDF 338.01 Kb
4. Umowa użyczenia sprzętu - placówki oświatowePlik PDF 1.35 MB
5. Umowa użyczenia sprzętu - beneficjent ostatecznyPlik PDF 1.59 MB
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 534.01 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-10-31 12:13:01
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-10-31 12:21:43

Rejestr zmian

Lista rankingowa Beneficjentów Ostat. proj. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gm. Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" Plik PDF 894.44 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-10-17 19:06:22
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-10-17 19:09:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie

Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekciePlik PDF 771.23 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-08-08 15:05:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-08-08 21:58:14

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektuPlik PDF 523.47 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-08-08 15:01:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-08-08 21:49:27

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby projektuPlik PDF 1020.81 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-08-07 15:00:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-08-08 21:43:32
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-08-08 21:52:12

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektuPlik PDF 445.41 Kb
2. Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu - FORMULARZ OFERTYPlik DOC 268.50 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-07-30 22:55:50
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-07-30 22:58:14

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby ProjektuPlik PDF 191.66 Kb
2. Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej - Formularz ofertowyPlik DOC 34.50 Kb
3. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej - Projekt umowyPlik PDF 224.29 Kb
4. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej - Protokół zdawczo-odbiorczyPlik PDF 108.30 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-07-24 14:50:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-07-24 23:06:17

Rejestr zmian

Informacja o zakończeniu realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I"

 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 321 "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o zakończeniu realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I"Plik PDF 591.37 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-07-22 13:28:48
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-07-22 13:35:56

Rejestr zmian

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.

 

 SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"Plik PDF 917.44 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-07-04 22:29:51
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-07-04 22:39:54
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-07-04 22:42:35

Rejestr zmian

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU: 

"Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTUPlik PDF 931.62 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2014-06-12 13:36:16
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-06-12 13:40:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o przystąpieniu do sporządznie zmiany MPZP

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ruszelczyce UKS"

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP "Ruszelczyce UKS"Plik PDF 144.04 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2014-03-31 12:10:20
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-03-31 12:14:40
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-03-31 12:16:04

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy Zapytania Ofertowego na
"ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWU URZĄDZEŃ DLA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BACHÓW"

  

SZCZEGÓŁY OBOK POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."


Więcej ...

Autor: Ewa Bembenek
Data: 2013-08-12 13:46:22
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-08-12 13:57:55
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-08-12 14:06:26

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie dotyczące "USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GM. KRZYWCZA"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy Zapytania Ofertowego na
"USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KRZYWCZA"

  

SZCZEGÓŁY OBOK POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."


Więcej ...

Autor: Ewa Bembenek
Data: 2013-08-06 12:16:18
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-08-06 12:41:45

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na - Dostawę i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bachowie

Zaproszenie do złożenia oferty
dla zamówienia nie przekraczającego wartości 14 000 € (netto)

Wójt Gminy Krzywcza zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

Dostawę i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bachowie.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 214.58 Kb
2. OfertaPlik DOC 33.50 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2013-08-02 09:40:13
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-08-02 09:48:15
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-08-02 09:48:29

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie gminy Krzywcza

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie gminy Krzywcza

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 325.50 Kb
2. Formularz ofertyPlik DOC 41.50 Kb
3. Projekt umowyPlik PDF 261.18 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2013-07-26 14:25:58
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-07-26 14:29:11
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-07-26 14:29:59

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy Zapytania Ofertowego na:
Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć z gimnastyki korekcyjnej do realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III pn. „DOBRY START GWARANCJĄ SUKCESU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

SZCZEGÓŁY OBOK POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."


Więcej ...

Autor: Ewa Bembenek
Data: 2013-03-06 08:47:08
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-03-06 09:21:10

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Gmina Krzywcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
  dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć z gimnastyki korekcyjnej do realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III pn. „DOBRY START GWARANCJĄ SUKCESU" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

SZCZEGÓŁY OBOK POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."
ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznychPlik PDF 2.29 MB
2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertyPlik PDF 3.25 MB
3. Odpowiedzi na zapytania nr 1Plik PDF 290.45 Kb
Autor: Ewa Bembenek
Data: 2013-01-31 11:17:12
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-01-31 11:32:19
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2013-02-01 12:14:52

Rejestr zmian

Polityka Jakości

Polityka Jakości

              Nadrzędnym celem Urzędu Gminy Krzywcza jest zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej zgodnej z prawem obsługi interesantów Urzędu Gminy.
 
W codziennej pracy Urząd Gminy realizuje następujące cele:
 
-     umacnianie roli Urzędu Gminy Krzywczy jako instytucji pełniącej służbę publiczną,
-     zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz Urzędu Gminy i w kontaktach z otoczeniem,
-     podnoszenie świadomości o służebnej roli Urzędu Gminy oraz uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
-     gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach interesantów koniecznej do doskonalenia świadczonych usług,
 
W rezultacie pragniemy, aby praca personelu Urzędu Gminy Krzywcza była kojarzona z najwyższą jakością oraz przyjaznym stosunkiem do interesantów indywidualnych i zbiorowych tak, aby wzajemne kontakty dawały im pełną satysfakcję.
W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością powołałem Pełnomocnika ds. Jakości, który jest moim przedstawicielem upoważnionym do wszelkich działań w tym zakresie.
Ustalone cele Polityki Jakości Urząd Gminy będzie wykonywać poprzez wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością określonego normą ISO 9001.
System przyczyni się do osiągnięcia wyższego poziomu świadczonych usług
i systematycznego ich doskonalenia.
 
            Jako odpowiedzialny za Politykę Jakości zapewniam, że stanowi ona podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz daje podstawę do ustanawiania i przeglądu szczegółowych celów jakości.
Zapewniam także dostępność niezbędnych zasobów oraz deklaruję, że Polityka jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności oraz, że jest znana, rozumiana i stosowana przez cały personel Urzędu Gminy.
 
 
 
Wójt Gminy
 
(-) Witold SZPYTMAN
 
  
 
Krzywcza, dnia 10 lipca 2009 r.

 


Więcej ...

Autor: Kazimierz Trojan
Data: 2009-11-03 12:54:21
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-11-03 13:06:48
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-11-03 13:10:02

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Ogłoszenie konkursu na relaizcje programów profilaktycznych
2017-06-02 08:14:00
2.
Informacja dot. zmiany terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 r.
2012-11-01 10:16:00
3.
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu kompletowania materiałów i dokumentów
2012-01-17 23:00:00
4.
Uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w spr. opinii o projekcie budżetu Gm. Krzywcza na 2012 rok
Admin Mieczysław Klimko 2013-08-02 09:37:02
5.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2012-2021
Admin Mieczysław Klimko 2013-08-02 09:36:51
6.
Zaproszenie do składania ofert
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:16:51
7.
Zaproszenie do składania ofert
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:14:22
8.
Zaproszenie do składania ofert
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:14:06
9.
Zaproszenie do składania ofert
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:13:52
10.
Zaproszenie do składania oferty na usługi programu integracji społecznej
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:13:05
11.
Zaproszenie do składania ofert na usługi programu integracji społecznej
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:12:46
12.
Zaproszenie do składania ofert na usługi programu integracji społecznej
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:12:31
13.
Zaproszenie do składania ofert na usługi programu integracji społecznej
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:12:13
14.
Zaproszenie do składania ofert na usługi programu integracji społecznej
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:11:53
15.
Zaproszenie do składania ofert na usługi programu integracji społecznej
Admin Mieczysław Klimko 2013-06-27 10:11:33
16.
Nabór na stanowisko - Specjalista ds. funduszy unijnych, promocji, informacji
Mieczysław Klimko 2009-11-03 12:53:37
17.
Konkursy: plastyczny, fotograficzny i literacki
Mieczysław Klimko 2009-11-03 12:52:35
18.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Mieczysław Klimko 2009-11-03 12:51:10
19.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dynów Domaradz ..."
Mieczysław Klimko 2009-11-03 12:49:23
20.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenego w miejscowości Krzywcza
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:27:11
21.
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrębu Babice i Ruszelczyce
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:26:52
22.
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:26:34
23.
Ogłoszenie o konkursie
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:26:24
24.
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:26:16
25.
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:26:07
26.
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:25:56
27.
Ogłoszenie Komisji Konkursowej
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:25:40
28.
Rozstrzygnięcie konkursów w ramach PPWOW
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:25:22
29.
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:25:14
30.
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:25:03
31.
Ogłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:24:53
32.
Zaproszenie do składania ofert na realizację spotkania integracyjnego pt. "Integracja - co to znaczy?" - usługi integracji społecznej realizowanej w ramach PPWOW PIS
Mieczysław Klimko 2008-12-01 11:24:33
33.
Ogłoszenie konkursu na relaizcje programów profilaktycznych
2017-04-07 13:16:00
Oglądano 86600 razy


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl