Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
23-10-2018, Wtorek, 21:23


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Miejsce załatwienia sprawy Referat Księgowo Finansowy, pokój nr 1, tel. 16 671 14 84, wewn. 30
Osoba załatwiająca sprawę Małgorzata Brożyniak
Wymagane dokumenty Deklaracja na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem do deklaracji – DT-1/A.
Dokumenty do wglądu: ---------------
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
 1. Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na dany rok podatkowy bez wezwania do dnia 15 lutego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie.
 2. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. W przypadku nieuiszczenia raty podatku w ustawowym terminie Wójt Gminy Krzywcza wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.
 4. Obowiązek podatkowy powstaje:
  • w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany,
  • w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nabyty,
  • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania go z ruchu.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa:
  • z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany,
  • z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 6. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach do: 15 lutego i 15 września roku podatkowego. Odrębne terminy płatności ustawa przewiduje w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 lutego.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 192/XXV/2008 Rady Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krzywcza, 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484 z późn. zm.).
Data aktualizacji 1 grudnia 2009 r.


Autor: Ewa Pękalska
Data: 2009-11-27 12:32:33
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-11-27 12:44:16
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-01 14:44:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl