Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
23-10-2018, Wtorek, 19:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail:ugkrzywcza@wp.pl,
strona internetowa: www.ugkrzywcza.pu.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 672 74 30

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Miejsce załatwienia sprawy Referat Księgowo Finansowy, pokój nr 1, tel. 16 671 14 84, wewn. 30
Osoba załatwiająca sprawę Stanowisko ds. podatków i opłat - Renata Krzywińska
Wymagane dokumenty Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości:
 • Druk: DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych:
 • Druk: DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Nie dotyczy.
Sposób postępowania
 1. Deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku w 2009 r. następujące stawki:
  1. od gruntów:
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,50 zł,
   • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,90 zł,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,05 zł,
  2. od budynków lub ich części:
   • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,35 zł,
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,00 zł,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,24 zł,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,50 zł,
   • od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 2%.
 2. Ponadto deklarację – wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub powierzchni, zmiana powierzchni użytkowej).
 3. W przypadku niezapłacenia podatku Wójt Gminy Krzywcza wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem,
 2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek,
 3. Obowiązek składania informacji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień,
 4. Podatek jest płatny w ratach do 15-go każdego miesiąca roku kalendarzowego.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr 189/XXV/2008 Rady Gminy Krzywcza z dnia 14.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krzywcza.
 4. Uchwała Nr 95/XII/2007 Rady Gminy Krzywcza z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Data aktualizacji 2 grudnia 2009 r.


Autor: Renata Krzywińska
Data: 2009-12-02 10:57:37
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-02 10:58:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl