Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
20-01-2020, Poniedziałek, 15:57


Jesteś tutaj :: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie decyzji znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszono decyzję znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice"

  

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Decyzja znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniachPlik PDF 3.88 MB
2. Załącznik nr 1 do decyzji znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach - Charakterystyka przedsięwzięciaPlik PDF 917.20 Kb
3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniachPlik PDF 497.61 Kb
4. Postanowienie znak SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2016 roku o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoPlik PDF 3.82 MB
Autor: Bogusław Czech
Data: 2016-01-27 13:44:37
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2016-01-27 13:52:18

Rejestr zmian

Ogłoszenie Decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn"

Ogłoszono Decyzję zmieniającą o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu w sprawie zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn".

  

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Decyzja zmieniająca o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn"Plik PDF 1006.16 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2014-10-14 15:28:50
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2014-10-14 15:30:52

Rejestr zmian

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszono Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego na terenie oznaczonym wg ewidencji 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów, miejscowość Bachów".

  

SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja złoża kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego na terenie ozn. wg ewid. 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów "Plik PDF 193.56 Kb
2. Załącznik Nr 1 do Decyzji - Charakterystyka planowanego przedsięwzięciaPlik PDF 175.81 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2012-07-30 14:23:46
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-07-30 14:42:00
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-07-30 14:43:08

Rejestr zmian

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn”

  

SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."


Więcej ...

Autor: Bogusław Czech
Data: 2012-05-29 12:11:22
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-05-29 12:28:01
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-05-29 12:28:49

Rejestr zmian

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku
 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy KańczugaPlik PDF 197.55 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-09-29 15:02:01
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2011-09-29 15:06:10

Rejestr zmian

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" do czasu przedłożenia przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy KańczugaPlik PDF 389.93 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-06-15 03:04:47
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-06-15 03:10:49
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2011-06-15 03:13:39

Rejestr zmian

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniniu na środowisko pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniniu na środowiskoPlik PDF 934.00 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-06-10 15:10:03
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-06-10 15:12:21

Rejestr zmian

Decyzja

Krzywcza, dnia 18.05.2011r.

GKŚ.7620.2.2011

D E C Y Z J A

           Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów z dnia 22.03.2011r w sprawie wydania decyzji zmieniającą decyzję nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla potrzeby zmiany decyzji nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik Nr 1 do Decyzji Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18.05.2011 r. - Charakterystyka przedsięwzięciaPlik PDF 256.85 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-05-24 11:54:42
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-05-24 12:11:28

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIECIA DOT. PRZEDŁUŻENIA KONCESJI ZALESIE-JODŁÓWKA-SKOPÓW NR 21/2001/p.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU


 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCHPlik PDF 903.58 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-04-06 07:55:37
Udostępnił: Robert Sobol
Data: 2011-04-06 08:07:53

Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Krzywcza, dnia 23.03.2011 r.

GKŚ.6220.2.2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w w związku z art. 73 ust. 1, art ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277) zawiadamia się, że w dniu 22.03.2011 r. zostało wszczęte na żądanie FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającą decyzję nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka„ w sąsiedztwie działek oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 79, 78/1, 73, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/10 w miejscowości Wola Krzywiecka.

          W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można w tutejszym Urzędzie Gminy Krzywcza - pokój nr 6, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Krzywcza

(-) Witold Szpytman


Więcej ...

Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-03-23 12:57:57
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-03-23 13:02:05

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PLANOWANYM DO RELAIZACJI PRZEZ UKRAINĘ PRZEDSIĘWZIĘCIU POLEGAJĄCYM NA BUDOWIE I EKSPLOATACJI DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 3 I 4 W ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA UKRAINIE W REGIONIE CHMIELNICKIM, W POWIECIE SŁAVUTA, W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI NETISHYN


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowiePlik PDF 193.82 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-02-14 11:13:26
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-14 11:23:07

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

Krzywcza 02.02.2011 r.

GKŚ.7620/5/2010

OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

          Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277)

Wójt Gminy Krzywcza zawiadamia że

w dniu 01.02.2011 r. na wniosek Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza, została wydana i zamieszczona publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ...

Więcej ...

Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-02-04 13:20:37
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 13:26:52

Rejestr zmian

DECYZJA Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 lutego 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Krzywcza, dnia 01.02.2011r.

GKŚ.7620/5/2010

DECYZJA

          Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa grogi gminnej – dojazd do cmentarza w Krzywczy wraz z przebudową mostu drogowego na przepust ramowy 300 x 200 na terenie oznaczonym wg ewidencji 874, 875, 876, 877, 878, 879, 882 i 960 w miejscowości Krzywcza” ...


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik Nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięciaPlik PDF 145.44 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-02-04 12:43:37
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 13:17:29
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 13:20:09

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

 

Krzywcza 02.02.2011 r.

GKŚ.7620/3/2010

OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

          Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277)

Wójt Gminy Krzywcza zawiadamia że

w dniu 31.01.2011 r. na wniosek Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza, została wydana i zamieszczona publicznie dostępnym wykazie danych decyzja ...

 


Więcej ...

Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-02-04 12:35:39
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 12:41:49
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 12:42:33

Rejestr zmian

DECYZJA Wójta Gminy Krzywcza z dnia 31.01.2011r.

Krzywcza, dnia 31.01.2011r.

GKŚ.7620/3/2010

DECYZJA

          Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz §2 ust 1 pkt 29 i 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie kładki przez rzekę San w miejscowości Bachów, w ciągu drogi gminnej” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr: 313/1, 1091, 1513, 1512, 1508, 1480/2 i 1476/2 w Bachowie, w obrębie 0002 - Bachów w miejscowości Bachów


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik Nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięciaPlik PDF 133.08 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-02-04 11:53:22
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 12:20:00

Rejestr zmian

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu

POSTANOWIENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PRZEMYŚLU


w przedmiocie uchybienia terminu wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej realizacji inwestycji "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy"

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w PrzemyśluPlik PDF 514.53 Kb
Autor:
Data: 2010-09-20 14:13:39
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-09-20 14:23:33

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA


o złożeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Krzywcza odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy"

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie - Zawiadomienie o złożeniu odwołaniaPlik PDF 112.62 Kb
Autor:
Data: 2010-08-26 13:56:02
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-08-26 14:02:30
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2010-08-26 14:06:14

Rejestr zmian

Zawaidomienie stron postępowania o wydaniu odmownej decyzji

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 28 lipca  2010 r.

o zawiadomieniu stron postępowania o wydniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

 


 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obiweszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu odmownej decyzjiPlik PDF 135.80 Kb
Autor:
Data: 2010-07-28 11:53:24
Udostępnił: Robert Sobol
Data: 2010-07-28 12:01:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu odmownej decyzji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 28 lipca  2010 r.

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Regulacja 
i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615  w Ruszelczycach, działkach
o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

 


 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Wójta Gminy KrzywczaPlik PDF 104.81 Kb
2. Decyzja Plik PDF 2.40 MB
Autor:
Data: 2010-07-28 10:26:45
Udostępnił: Robert Sobol
Data: 2010-07-28 11:46:36
Modyfikował(a): Robert Sobol
Data: 2010-07-28 12:09:04

Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 5 lipca 2010 r.

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPlik PDF 166.81 Kb
Autor:
Data: 2010-07-05 16:53:00
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-07-06 17:02:05

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją sprawy
w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
"Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy
  

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 127.10 Kb
Autor:
Data: 2010-02-26 13:22:09
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-26 13:41:47
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-26 13:48:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 11 lutego 2010 r.
o wydaniu postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnych załącznikach do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie o wydaniu postanowieniaPlik PDF 117.85 Kb
2. Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowaniaPlik PDF 187.18 Kb
Autor:
Data: 2010-02-10 13:40:23
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-02-10 13:46:14

Rejestr zmian

Ogłoszenie o wydaniu decyzji

Krzywcza, dnia 8.01.2010 r.

GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009

OGŁOSZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
W dniu 08.01.2010 r., na wniosek FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, wydana została i zamieszczona publicznie w dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii kłejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka".
 
Szczegóły zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf
 
 
Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman


 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaPlik PDF 107.75 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2010-01-12 14:37:50
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2010-01-12 14:47:09

Rejestr zmian

Zawiadomienie stron postępowania

Krzywcza, dnia 18.12.2009 r.

GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009

WÓJT GMINY KRZYWCZA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
W dniu 18.12.2009 r. wydane zostało postanowienie nakładające na FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii kłejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka". W dniach 18 grudnia 2009 r. do 28 grudnia 2009r. Każdy może zapoznać się. Z ww postanowieniem , które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza w pokoju 6, w godzinach 7.00 - 15.00.
 
 
Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman

Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. PostanowieniePlik PDF 452.42 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-12-18 12:57:50
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-18 13:17:11
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-18 14:17:41

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 129.78 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-12-18 12:45:28
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-18 12:51:30
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-12-18 14:18:19

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka"

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaPlik PDF 115.87 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-10-23 12:57:50
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-10-23 13:05:08

Rejestr zmian

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 października 2009 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach
nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 
w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy
 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnym załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. (1) Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaPlik PDF 206.91 Kb
Autor:
Data: 2009-10-09 10:47:17
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-10-09 10:51:05
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-10-09 10:53:39

Rejestr zmian

Postanowienie określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 października 2009 r.
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: "Regulacja
i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach
o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240
w Krzywczy
 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnych załącznikach do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. (1) Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoPlik PDF 184.42 Kb
2. (2) Postanowienie określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoPlik PDF 601.00 Kb
Autor:
Data: 2009-10-09 09:33:03
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-10-09 10:39:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 27 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 27 września 2009 r.
dotyczące toku postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San
i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy
 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnych załącznikach do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. (1) Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 27.09.2009r.Plik PDF 126.78 Kb
2. (2) Zał. nr 1 do Obwieszczenia - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowiePlik PDF 643.18 Kb
Autor:
Data: 2009-09-28 15:13:46
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-09-28 15:24:25

Rejestr zmian

Prośba do PPIS o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu

Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu - dotyczy wniosku Gospodarstwa Rolnego Chyrzyna J. Sówka, Z. Nycz., F. Nycz, S. Krzywonos na realizację przedsięwzięcia pn. "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego"

 

Treść pisma zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pismo do PPIS o opinięPlik PDF 130.01 Kb
Autor:
Data: 2009-05-20 12:40:49
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-20 12:44:27

Rejestr zmian

Prośba do RDOŚ o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu

Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu - dotyczy wniosku Gospodarstwa Rolnego Chyrzyna J. Sówka, Z. Nycz., F. Nycz, S. Krzywonos na realizację przedsięwzięcia pn. "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego"

 

Treść pisma zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pismo do RDOŚ o opinięPlik PDF 132.64 Kb
Autor:
Data: 2009-05-20 12:25:48
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-20 12:38:51

Rejestr zmian

Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko

POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 maja 2009 roku
o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dynów - Domaradz w km 3+275 do 67+654" dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Treść publikujemy w załączniku do niniejszego ogłoszenia


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Postanowienie Wójta o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowiskoPlik PDF 497.20 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-05-13 15:16:17
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-05-13 15:17:01

Rejestr zmian

Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego

Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaPlik PDF 97.68 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-04-07 13:26:06
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-04-07 13:29:43

Rejestr zmian

Budowa Zespołu hotelowo - rekreacyjnego

Zespół hotelowo - rekreacyjny "Dolina Sanu"


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaPlik PDF 109.92 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-04-07 13:17:16
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-04-07 13:24:12
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-04-07 13:24:59

Rejestr zmian

Budowa ogrodzenia placu kościelnego w Reczpolu

Budowa ogrodzenia placu kościelnego w Reczpolu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaPlik PDF 83.58 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2009-04-07 13:06:28
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2009-04-07 13:08:16
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2009-04-07 13:09:04

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
2012-05-07 23:59:00
Oglądano 10236 razy


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl