Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie


Krzywcza, dnia 10.01.2022 r.
SGI.6220.1.2021.DI
 
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku ze złożonym wnioskiem przez Wojciecha Sobol działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Krzywcza, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie
 
 
WÓJT GMINY KRZYWCZA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że w dniu 11 stycznia 2022 r. została wydana decyzja znak SGI.6220.1.2021.DI o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116204R od km 0+000-1+936 w miejscowości Skopów na działce nr ewid. 100 w Skopowie”.
 
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy, Krzywcza 36, w pokoju nr 12 w godzinach urzędowania, tj. od 7:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni od dnia 11 stycznia 2022 r.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Wójta Gminy Krzywcza. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stronom postępowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzywcza, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art.74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  2. A/a.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - strony.docx 16180 bajtów 4
2. OBWIESZCZENIE pdf Obwieszczenie (2).pdf 444704 bajtów 7
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-01-11
PublikującyBobek Leszek 2022-01-11 12:54:44
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-01-11
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2022r. 21:17:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.